Siirry sisältöön
Lakipykälä
Kuva jani Pulkka

TES-neuvottelut 2023 on saatu päätökseen

Päivittyvä TES-tilanne: 8 työehtosopimusta on neuvoteltu

Tikkurilan Teatterin TES:iin on saatu neuvottelutulos. Se viedään vielä hallinnon hyväksyttäväksi.

Suomen Kansallisoopperan ja -baletin päivätekniikkaa koskevan TES:n neuvottelutulos on hyväksytty!
Tämän yrityskohtisen TES:n piirissä työskentelee noin 150 henkilöä.
NEUVOTTELUTULOS täällä…

Yleisradion Teme-sopimuksen neuvottelutulos on hyväksytty!
Korotukset ovat yleisen linjan mukaisia. TES:n piirissä työskentelee noin 100 ohjaajaa, skenografia ja tanssitaiteilijaa.

Suomen Kansallisteatterin tekniikkaa ja vastaavia koskevan TES:n neuvottelutulos on hyväksytty!
Teme ja PAM neuvottelevat tätä yrityskohtaista TES:iä yhdessä ja sen piirissä  työskentelee noin 250 henkilöä.
NEUVOTTELUTULOS täällä…

Mediarinki oy:n vuokratyöntekijöitä koskevan TES:n neuvottelutulos on hyväksytty!
TES:n neuvottelevat Teme, Journalistiliitto ja Mediarinki oy. TES:n piirissä työskentelee tapahtumissa ja av-tuotannoissa työskenteleviä vuokratyöntekijöitä.
UUSI TES täällä…

Elokuva- ja TV-tuotantoja koskevan TES:n neuvottelutulos on hyväksytty! 
TES:n neuvottelevat Teme, Journalistiliitto ja Palta.
UUSI TES täällä…

Teatterialan TES:n neuvottelutulos on hyväksytty!
TES:n neuvottelevat Teme ja Suomen Teatterit ry. TES on yleissitova ja sen piirissä työskentelee noin 1300 teatterialan ammattilaista.
NEUVOTTELUTULOS täällä…

Tanssinopettajien TES:n neuvottelutulos on hyväksytty!
TES:n neuvottelevat Teme ja työnantajaliitot STOPP ja Palta. TES on yleissitova ja sen piirissä työskentelee noin 500 tanssinopettajaa.
NEUVOTTELUTULOS täällä….

Vuosi 2022

Temen kaikki 8 työehtosopimusta on neuvoteltu:

Elokuva- ja TV-tuotantoa koskeva työehtosopimus on hyväksytty.
Neuvottelutulos
Uusi TES 2022-2024

Tanssinopettajien työehtosopimus on hyväksytty.
Neuvottelutulos

Teatterialan työehtosopimus on hyväksytty.
Neuvottelutulos
Teatterialan työehtosopimus 2022-2024

Suomen kansallisoopperan ja baletin päivätekniikan työehtosopimus on hyväksytty.
Neuvottelutulos

Suomen Kansallisteatterin teknistä henkilökuntaa koskeva työehtosopimus on hyväksytty.
Neuvottelutulos
Kansallisteatterin TES 2022-2024

Yleisradion ns. Teme-sopimus on hyväksytty.
Neuvottelutulos

Yleisradion Yhtyneet-sopimus
Neuvottelutulos

Mediaringin elokuva- ja tv-tuotannon sekä tapahtuma- ja teatteritoiminnan henkilöstövuokrausta koskeva työehtosopimus

Tikkurilan teatterin työehtosopimus on hyväksytty.
Neuvottelutulos

Neuvotteluiden eteneminen:

28.3.2022 Temen kaikkien TES:ien kanssa ollaan aivan maaliviivoilla. Onnea neuvottelutuloksista!

17.3.2022 Suomen Kansallisteatterin teknistä henkilökuntaa koskevaan työehtosopimukseen saatiin neuvoittelutulos.

9.3.2022 Teatterialan työehtosopimukseen saatiin neuvottelutulos.

4.3.2022 Teatterialan TES:n neuvottelut jatkuvat tänään.

22.2.2022 Yleisradion TES-neuvottelut jatkuvat tänään.

18.2.2022 TES-neuvottelut jatkuvat Kansallisteatterissa tänään 18.2. ja ma 21.2. Teatterialan TES:n neuvottelut jatkuvat 21.2. ja 25.2.

17.2.2022 Suomen kansallisoopperan ja baletin päivätekniikan työehtosopimuksessa saatiin neuvottelutulos, jonka hallinnot hyväksyvät viikon aikana.

11.2.2022 Tanssinopettajien työehtosopimusneuvotteluissa saatiin neuvottelutulos, jonka hallinnot hyväksyvät viikon aikana.

10.2.2022 Mediarinki oy:n työehtosopimukseen saatiin neuvottelutulos.

7.2.2022 Elokuva- ja tv-tuotantoja koskevan työehtosopimus hyväksyttiin. LUE LISÄÄ…
Sopimusneuvottelut oopperassa jatkuvat 7.2. Teatterialan työehtosopimus- ja Tanssinopettajien työehtosopimusneuvottelut jatkuvat 8.2. Kansallisteatterin soimusneuvottelut jatkuvat 10.2.

1.2.2022 Tänään käynnistyvät TES-neuvottelut Suomen Kansallisteatterin teknistä henkilökuntaa koskien. Teme neuvottelee yhdessä PAM:n kanssa TES:n.

Tanssinopettajien työehtosopimuksen neuvottelut jatkuvat tänään ja TES-neuvottelut oopperalla jatkuvat huomenna. Teatterialan työehtosopimusneuvottelut jatkuvat 3. ja 4.2.

31.1.2022 Elokuva- ja TV-tuotantoa koskevassa työehtosopimuksessa saatiin neuvottelutulos tänään illalla. Seuraavaksi se menee käsiteltäväksi neuvotteluosapuolten – Temen, Journalistiliiton ja Paltan – hallitusten käsiteltäväksi. Viikon sisällä selviää hyväksyttiinkö tulos. Sisällöstä tiedotamme, jos/kun tulos on hyväksytty.

24.1.2022 Teatterialan työehtosopimuksen neuvottelut starttasivat viime viikolla ja seuraavat neuvottelut ovat 3. ja 4.2. Sopimus on voimassa helmikuun loppuun.

Elokuva- ja TV-tuotantoja koskevan työehtosopimuksen työntekijäpuolen Teme, SET ja Journalistiliitto sekä tuottajia edustava työnantajajärjestö Palta ovat esittäneet tavoitteensa. Työntekijäpuolella korostamme työhyvinvointia ja työssäjaksamisen parantamista. Meille tärkeää on työajat, lepoaikojen riittävyys ja säännöllisyys sekä hyvä työvuorosuunnittelu. TES-neuvottelut ovat 24.1. & 28.1. & 31.1.

Temen TES-kyselyn perusteella vastaajista 69 prosenttia ilmoitti lepoaikojen (väh 11 t/vuorokausi; jaksotyössä väh 10 t/vrk; viikkolepo väh 35 t) toteutuvan pääsääntöisesti. Silti 32 prosenttia vastaajista ilmoitti, että jaksotyössä ylittyi vuorokautinen säännöllinen työaika, joka saa olla enintään 12 tuntia. Tämä on huolestuttavaa. Vastaajista 88 prosenttia piti TES:n yleissitovuutta tärkeänä.

Tanssinopettajien työehtosopimuksen neuvottelut starttaavat. Kiitos TES-kyselyyn vastanneille. Olemme saaneet niistä ja taustatyön perusteella hyvät  tavoitteet. TES-neuvottelut ovat 25.1. & 26.1.

17.12.2021 Elokuva- ja TV-tuotantoja koskevan työehtosopimuksen neuvottelut starttaavat. Peräti kolmen TES-kyselyn, taustatyön ja viimekertaisen neuvottelukierroksen tavoitteiden pohjalta neuvottelijoilla on selkeät tavoitteet kohti turvallisempia ja yhdenveroisia työehtoja.

Täällä yhteenveto SAK-laisten liittojen TES-neuvottelutilanteesta vuosina 2021-2024…

27.12.2021 Teatterialan työehtosopimuksen neuvottelutulos syntyi joulukuussa. Neuvottelutulos täällä...

Kansallisteatterin tekniikkaa koskevan työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.12.2020 – 28.2.2022. Palkankorotukset valtion linjan mukaisesti: järjestelyvaraerä 1 % 1.5.2021 ja yleiskorotus 0,97 % 1.6.2021.

Kansallisteatteri rahoitetaan lähes kokonaan veikkausvoittovaroista, siksi veikkausvoittovarojen nopea aleneminen vaikuttaa teatteriin. Peruskorjausremontin takia teatteri toimii tulevat vuodet väistötiloissa. Tällä on vaikutusta teatterin toimintaan, joten palkankorotukset sovitaan valtion yleisen linjan mukaan, tarkistetaan työaikalain muutoksesta johtuvat muutostarpeet sekä huomioidaan työsuojelussa se, että teatterin toiminta ja sen työntekijät ovat remontin ajan hajaantuneet eri paikkoihin. Näissä tavoitteissa onnistuttiin.

Palkallisen isyysvapaan määrää nostettiin 6 päivästä 12 päivään ja äkillisesti sairastuneen lapsen ikärajaa tilapäisen hoitovapaan osalta nostettiin 10 vuodesta 12 vuoteen. Sovittiin, että järjestyksenvalvojantehtävä huomioidaan palkassa 50 euroa/kuukausi.

Täällä Temen pääneuvottelija Karola Baranin näkemyksiä työehtosopimusten merkityksestä…

Vuosi 2020

22.12.2020

Työehtosopimuksien palkankorotukset

Teatterialan työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.12.2020–28.2.2022. Vuonna 2020 ei ole enää palkankorotuksia 1.9.2020 toteutetun yleiskorotuksen lisäksi.

Palkkoja korotetaan 1.4.2021 1,14 prosentin yleiskorotuksena. Taulukkopalkat ja euromääräiset lisät sekä henkilökohtaiset lisät korottuvat sopimuskaudella vähintään yleiskorotuksen mukaisesti. Paikallinen järjestelyerä 0,8 prosenttia. Järjestelyerä maksetaan lähtökohtaisesti tasaeränä, jos paikallisesti ei toisin sovita.

Talokohtainen Medianringin työehtosopimus noudattelee Elokuva- ja TV-tuotantoa koskevan työehtosopimuksen linjauksia. Sopimuskausi päättyy 31.1.2022. Työntekijöiden henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1.1.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,3 % suuruisella korotuksella. Päiväpalkkioita ja euromääräisiä lisiä korotetaan 1,3 % 1.1.2021 alkaen.

Työntekijöiden henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1.6.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,0 % suuruisella korotuksella. Päiväpalkkioita ja euromääräisiä lisiä korotetaan 2,0 % 1.6.2021 alkaen.

Lepoajan osalta Mediaringin työehtosopimuksessa sovittiin, että työntekijälle on annettava jokaisen työvuoron alkamista seuraavan 24 tunnin aikana vähintään 11 tunnin ja jaksotyössä vähintään 10 tunnin keskeytymätön lepoaika.

Tikkurilan teatterin työehtosopimuksen palkankorotuksen noudattelevat Teatterialan työehtosopimuksen linjauksia. 1.4.2021 yleiskorotus 1,14 % ja 1.4.2021 paikallinen järjestelyerä 0,8 %, josta neuvotellaan talon luottamusmiehen kanssa. Jos luottamusmies ja työnantaja eivät pääse sopimukseen erän jakamisesta, työnantaja päättää erän jakamisesta. Ei tekstimuutoksia.

15.12.2020

Neuvottelutulokset syntyivät mysö Mediaringin työehtosopimuksesta sekä Tikkurilan teatterin työehtosopimuksesta. Mediaringin neuvottelutulos noudattelee Elokuva- ja TV-tuotantoa koskevan työehtosopimuksen linjauksia.

14.12.2020

Teatterialan työehtosopimuksen neuvotteluissa on saatu aikaan neuvottelutulos. Sisällöstä kerrotaan tarkemmin, kun osapuolten hallinnot ovat neuvottelutuloksen hyväksyneet.

11.11.2020

Teatterialan työehtosopimuksen ja Kansallisteatterin tekniikkaa ja vastaavia koskevan työehtosopimuksen neuvottelut alkoivat Suomen teatterit ry:n kanssa. Kansallisteatterin sopimuksen Teme neuvottelee yhdessä PAM:n kanssa.

Teatterialalla työurat ovat pitkiä. Teme kiinnittää tavoitteissaan huomiota mm. siihen, että työuran aikana työntekijöiden jaksaminen huomioidaan siten, että työkyky pysyy hyvänä koko uran ajan aina eläkeikään saakka. Myös osaamisen kehittämiseen halutaan parannusta. Teattereissa tulisi aktiivisesti seurata työelämän ja tekniikan mukanaan tuomia muutoksia ja päivittää työntekijöiden osaamista järjestelmällisellä koulutussuunnittelulla. Työehtosopimukset on perattu läpi ja tes-työtä on tehty koko kauden ajan. Kaikille työntekijäryhmille haetaan muutoksia havaittuihin epäkohtiin.

9.11.2020

Teatterialan työehtosopimuksen ja Suomen Kansallisteatterin tekniikkaa ja vastaavia koskevan työehtosopimuksen neuvottelut ovat alkaneet.

4.6.2020

Elokuva- ja TV-tuotantoa koskeva työehtosopimus hyväksyttiin neuvotteluosapuolien hallinnossa. Lue tiedote.

29.5.2020

Teme, Journalistiliitto ja Palta ovat tänään saavuttaneet Elokuva- ja TV-tuotantoa koskevassa työehtosopimuksessa neuvottelutuloksen. Neuvotteluprosessi oli raskas ja vivahteikas. Teme on tyytyväinen neuvottelutulokseen. Sillä voidaan edistää työntekijöiden työssä jaksamista, mikä oli neuvotteluissa tärkein tavoitteemme. Neuvottelutulos on yleisen linjan mukainen ja myös kiky-tunnit poistuivat. Sisällöstä kerrotaan tarkemmin, kun osapuolten hallinnot ovat neuvottelutuloksen hyväksyneet.

13.5.2020

Elokuva- ja TV-tuotantoa koskevaa työehtosopimusta on neuvoteltu  huhti-toukokuussa viisi kertaa ja seuraava neuvottelukerta on ma 18.5.2020.

29.4.2020

Suomen kansallisoopperan ja -baletin päivätekniikan työehtosopimuksen neuvotteluissa saatiin aikaan neuvottelutulos.

17.4.2020

Tanssinopettajien työehtosopimusneuvotteluissa saavutettiin aamupäivällä neuvottelutulos Paltan kanssa. Tulos on yleisen linjan mukainen. Asiasta tiedotetaan tarkemmin, kun osapuolten hallinnot ovat neuvottelutuloksen hyväksyneet. Temen hallitus kokoontuu ensi viikolla.

15.4.2020

Teatterialan työehtosopimuksessa ja Kansallisteatterin tekniikkaa koskevassa työehtosopimuksessa saatiin aikaan neuvottelutulos. Lue lisää täältä.

Elokuva- ja TV-tuotantoa koskevan työehtosopimuksen neuvottelut alkavat uudestaan perjantaina 17.4.2020. Neuvottelut ovat olleet keskeytettynä tammikuusta alkaen.

1.4.2020

Eilen päättyivät Teatterialan työehtosopimus ja Suomen kansallisteatterin tekniikkaa ja vastaavia koskeva työehtosopimus. Molempien työehtosopimusten osalta neuvottelut jatkuvat. Työehtosopimus on tällä hetkellä ns. jälkivaikutuksen alainen.  Tämä tarkoittaa sitä, että työsuhteen ehdot määräytyvät yhä päättyneen työehtosopimuksen mukaisesti, kunnes uusi työehtosopimus tulee voimaan tai ehdoista on sovittu työnantajan ja työntekijän kesken. Jälkivaikutuksesta ei ole säädetty lailla, vaan sitä noudatetaan tavanomaisen oikeuden perusteella.

6.3.2020

Teatterialan työehtosopimuksen neuvotteleminen jatkuu keskiviikkona 11.3.2020. Ensimmäisellä neuvottelukerralla Teme esitteli tavoitteet, jotka liittyivät mm. sukupuolten tasa-arvon edistämiseen, työssäjaksamiseen sekä ikääntymiseen.

4.3.2020

Kansallisteatterin tekniikkaa ja vastaavia koskevan työehtosopimuksen neuvottelut alkoivat ti 3.3. Temen lisäksi työntekijöitä neuvotteluissa edustaa Palvelualojen ammattiliitto PAM. Työantajapuolta edustaa Suomen Teatterit.

Teatterialan työehtosopimuksen neuvottelut alkoivat tänään keskiviikkona 4.3.2020.

26.2.2020

Elokuva- ja tv-tuotantoa koskeva työehtosopimus ei ole vieläkään yleissitovaa. Päätös saatiin työtuomiosituimesta. Sen mukaan yleissitovuudelle asetetut perusteet eivät täyty. Lue koko tiedote. 

4.2.2020

Elokuva- ja tv-alan neuvottelut ovat edelleen katkolla. Järjestäytyneet työnantajat voivat soveltaa 31.12.2019 päättyneet työehtosopimuksen määräyksiä. Työehtosopimus on ns. jälkivaikutustilassa. Järjestäytymättömät työnantajat voivat soveltaa työehtosopimusta vain niiltä osin kuin se on lakia parempi. Lue lisää.

29.1.2020

Tanssinopettajien työehtosopimuksen neuvottelut jatkuvat 30.1.2020. Oopperan päivätekniikan työehtosopimusta neuvotellaan seuraavan kerran 6.2.2020. Molemmat neuvottelut etenevät tällä hetkellä suunnitellusti.

3.1.2020

Teme ja Journalistiliitto neuvottelivat tänään Paltan kanssa sovitusti elokuva- ja tv-tuotantoa koskevasta työehtosopimuksesta. Neuvottelut on toistaiseksi keskeytetty eikä uusia aikoja ole sovittu.

Teme ja Journalistiliitto ovat nostaneet neuvotteluissa keskeiseksi asiaksi työssäjaksamisen ongelmat ja pitkät työpäivät. Vuorokautisen työajan rajaaminen ja lainmukainen vuorokausilepo ovat keskeiset asiat, johon Teme ja Journalistiliitto ovat pyytänyt Paltalta vastaesitystä jo ennen joulua. Tänään saatu työnantajapuolen mitätön esitys osoitti, että toistaiseksi ei ole edellytyksiä jatkaa neuvotteluja.

Työehtosopimus päättyi 31.12.2019. Jälkivaikutuksen perusteella työehtosopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen eli sopimuksettomassa tilassa työsuhteen ehdot määräytyvät yhä päättyneen työehtosopimuksen mukaisesti, kunnes uusi työehtosopimus tulee voimaan tai ehdoista on sovittu työnantajan ja työntekijän kesken.

Tiedote löytyy myös täältä.

Vuosi 2019

31.12.2019

Oopperan päivätekniikan talokohtaisen työehtosopimuksen neuvottelut alkavat tammikuun toisella viikolla. Tavoitteita on laadittu henkilöstön kehittämistarpeet huomioon ottaen. Oopperan päivätekniikan osalta merkittävin epäkohta liittyy kilpailukykysopimuksen mukaisiin ns. kikytunteihin.

20.12.2019

Elokuva- ja TV-tuotantoa koskevaa työehtosopimusta on neuvoteltu joulukuun aikana viisi kertaa. Neuvottelut jäävät nyt joulutauolle ja jatkuvat ma 30.12.2019. Neuvotteluissa on ollut mukana Temen, Journalistiliiton ja Paltan neuvottelijoiden lisäksi kenttäedustusta niin työntekijä- kuin työnantajaosapuolelta.

Temellä ja Journalistiliitolla on useita työaikaan ja jaksamiseen liittyviä tavoitteita. Keskeisistä tavoitteista ei olla vielä päästy yhteisymmärrykseen.

 19.12.2019

Elokuva- ja tv-tuotantoa koskeva työehtosopimuksen voimassaolo päättyy 31.12.2019. Nykyinen sopimus on voimassa niin kauan kuin neuvottelut ovat käynnissä.

Tanssinopettajien työehtosopimuksen neuvottelut alkoivat 11.12.2019 Paltan kanssa. Ensimmäisellä neuvottelukerralla vaihdettiin esitykset puolin ja toisin. Temen tavoitteissa on hyödynnetty mm. tanssinopettajille tehtyä tes-kyselyä.  Yksi neuvoteltava asia on se, mitä tapahtuu kilpailukykysopimuksen yhteydessä sovitulle 24 tunnin työajan lisäykselle. Temellä kuten muillakin ammattiliitoilla on tavoitteena päästä Kikystä eroon. Neuvottelutulos on tavoitteena saada tammikuun loppuun mennessä.

5.12.2019

Tiedote: Elokuva- ja tv-alan tes-neuvottelut alkoivat. Seuraava neuvottelupäivä on ma 9.12.2019.

27.11.2019

Elokuva- ja TV-tuotantoa koskevan työehtosopimuksen ensimmäinen neuvottelupäivä on 5.12.2019.

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.