Siirry sisältöön

Resumé: Fackförbundet för teater och media Finland (Teme) är en kulturorganisation som samtidigt bevakar sina medlemmars intressen

Teme är en sammanslutning som består av 7 fackförbund:

  • Film och media proffs Finland
  • Film- och mediearbetarnas förbund Finland
  • Finlands dans- och cirkuskonstnärer
  • Finlands scenografförbund
  • Finlands teaterregissörers och dramaturgers förbund
  • Teaterbranschens Yrkesfolk
  • Biografmaskinisters förbund Finland

Medlemmarna i förbunden är yrkesfolk, studenter, frilansar och egna företagare inom teater, dans, film och TV-produktion. Förbunden har totalt ca 4400 medlemmar som består av konstnärlig, teknisk och administrativ personal samt lärare.

Fackorganisationen är ett socialt skyddsnät för dig. Den skapar gemensamma spelregler i branschen. Det lönar sig att vara medlem.

Din grundtrygghet som medlem består av:

Du kan få hjälp och information i alla frågor och problem som gäller anställningsförhållanden. Du kan också få ditt arbetsavtal granskat av förbundet.

Information about the working conditions and legislation in Finland…(Sorry only in English at the moment)

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal bestämmer de gemensamma spelreglerna i branschen som arbetsgivaren och de anställda skall iaktta. Fackorganisationen förhandlar fram avtalet och övervakar att avtalsbestämmelserna följs.

Kollektivavtal för film- och tv-produktionen 2023-2025

Kollektivavtal för teaterbranschen 2023-2025

Kollektivavtal för dansläräre 2023-2025

Juridiska tjänster

Förbundet har jurister som ger dig råd när du stöter på problem med ditt anställningsförhållande. Förbundet kan vid behov föra din talan vid en domstol utan att debitera dig för det.

Utkomstskydd för arbetslösa

Du kan ansluta dig till arbetslöshetskassan och få ersättning om du saknar jobb. Du får inkomstrelaterad dagpenning när du varit medlem och anställd hos någon under totalt 6 månaders tid. Den inkomstrelaterade dagpenningen är större än FPA:s dagpenning. Du kan söka medlemskap i arbetslöshetskassan på samma formulär som du ansöker om medlemskap i förbundet. Mera…

Hjälp med att söka jobb

Rekryteringssajten Work for all på webben betjänar alla medlemmar och arbetsgivare i branschen kostnadsfritt. Adressen är workforall.fi…

Frågor om upphovsrätt

När du är upphovsman kan du bli medlem i Kopiosto, och på basis av upphovsrätten kan du få upphovsrättsersättningar. Ett skriftligt arbetsavtal om upphovsrätten skall alltid ingås. Du kan få närmare information och råd hos förbundet.

Försäkringsskydd

Om du är ordinarie medlem får du kostnadsfritt en olycksfallsförsäkring under fritiden och en reseförsäkring hos If Skadeförsäkringsbolag Ab. Genom fackorganisationens avtal med If kan alla medlemmar få rabatt på bil-, hem-, resegods- och livförsäkringar.

Förtroendemän

Det finns ett heltäckande nätverk av förtroendemän i de finländska teatrarna. Förtroendemannen är bekant med med rutinerna på arbetsplatsen och kan ge dig hjälp och vägledning. Danskonstnärerna har regionala förtroendemän.

Fördelar som följer av medlemskortet

Med medlemskortet får du rabatt på olika produkter och tjänster, t.ex. rabatt på teaterbiljetter. Du kan också ansöka om semester- och renoveringsbidrag.

Internationella kontakter

Du kan komma i kontakt med fackorganisationer i hela världen via centralorganisationen Union Network International (UNI). Förbundet samarbetar aktivt med systerorganisationerna i de nordiska länderna och Europa.

Aktuell information

Du kan hålla dig à jour och få den färskaste informationen om aktuella frågor och t.ex. lagändringar i din egen bransch. De viktigaste informationskanalerna hos Teme är www-sidor och medlemsbrevet varje vacka.

Grundtrygghet

De nämnda medlemsförmånerna och tjänsterna hör till alla medlemmar i de åtta medlemsförbunden i Teme. Medlemsförbunden samarbetar aktivt med Teme och inbördes när det gäller bl.a. teater-, dans- och filmpolitiska frågor och när man ger utlåtanden om bl.a. lagreformer.

Dessutom sköter varje förbund sina särskilda uppgifter som närmare klarläggs nedan:

Film och media proffs Finland

Förbundet är en ny organisation för filmarbetare och filmkonstnärer i Finland. Förbundet har 300 medlemmar. De jobbar bl.a. som filmfotografer, scenografer, klippare, maskerare, regissörer, kostymörer, ljuskonstnärer och ljuddesigners i produktionen av lång-, dokumentär,- kort-, video- och reklamfilmer samt TV-program.

Finlands dans- och circuskonstnärer

Förbundet har sedan 1937 varit verksamt som ett fackförbund, en kulturorganisation och en samhällelig opinionsbildare. På det internationella planet är förbundet aktivt i International Federation of Actors (FIA) och Nordiska Skådespelarrådet (NSR). Förbundet har 1050 medlemmar. Merparten bor i huvudstadsregionen. Ca 80 procent av medlemmarna sysselsätter sig själva eller jobbar som frilansar med kortvariga anställningsförhållanden. Förbundet samarbetar aktivt med de viktigaste organisationerna i kultursektorn, såsom Informationscentralen för danskonst, Arenan för danskonst, Dance Health Finland, Föreningen Lokaler för danskonst och Helsingfors internationella balettävling.

Finlands ljus, ljud- och videodesigners

Förbundet är en sammanslutning för ljus- och ljuddesigners. Medlemmarna utför konstnärliga och tekniska uppdrag inom ljus- och ljuddesign i uppförande konst i teatrar, dansteatrar, operan, konserter och festivaler. Förbundet har som mål att konsolidera den unga yrkeskårens lönesättning och sociala arbetsbetingelser. Förbundet har 280 medlemmar. Förbundet delar ut stipendier för medlemmarnas fortbildning samt uppmärksammar meriterade konstnärer i branschen. Förbundets webbsidor är ett forum för öppen och aktiv information och debatt.

Finlands scenografförbund

Förbundet har över 60 år bevakat scenografernas fackliga och kulturpolitiska intressen. Antalet medlemmar är 280. De jobbar som dekor- och dräktdesigners i teatrar, operan samt film och TV-produktion. Förbundets viktigaste internationella samarbetspartner är OISTAT i Finland som deltar i arrangemanget av Prag Quadriennalen.

Finlands teaterregissörers och dramaturgers förbund

Förbindet bevakar intressena för över 380 medlemmar som jobbar som regissörer och dramaturger. Förbundet har också som syfte att utveckla teaterkonsten och kulturpolitiken i landet. Omkring tio procent av medlemmarna jobbar som regissörer och dramaturger med engagemang vid teatrarna. Den viktigaste uppgiften för förbundet är att genom diskussioner och initiativ främja teaterkonstens anseende och betydelse i Finland. Ett orienteringsår för unga regissörer och dramaturger är ett projekt som förbundet startat. Med projektet går man in för att föra samman det etablerade teaterfältet och den yngre generationen. På det internationella planet är förbundet medlem i Nordiska Sceninstruktörrådet (NSIR) och har ingått avtal om kulturutbyte med Asociacion de Directores de Escena i Spanien och Eesti Lavastajate Liit i Estland.

Teaterbranschens Yrkesfolk TYF

Förbundet har över 1950 medlemmar. I intressebevakningen är förbundet särskilt inriktat på att främja arbetsmiljö, lönesättning, yrkeskunnighet och utbildning. Medlemskåren består av bl.a. inspicienter, frisörer, sufflörer, kulissarbetare, maskörer, metallarbetare, garderobvakter, scenarbetare, sömmare, påklädare, snickare, rekvisitörer, effektskötare, skräddare, vaktmästare samt ljus- och ljudskötare på alla områden av uppförande scenkonst. De jobbar också med administration och marknadsföring i de finsk- och svenskspråkiga teatrarna, dansteatrarna, organisationerna i teaterbranschen, amatörteatrarna och läroanstalterna i teater- och konstbranschen. Föreningen Kilta (Gillet) som är avsedd för lärare och dramainstruktörer i teateruttryck är verksam i förbundet. Föreningen går in för att främja sysselsättningen bland medlemmarna och göra den unga yrkeskåren känd. Förbundet deltar aktivt i förtroendemannaverksamheten. På det internationella planet upprätthåller förbundet ett nära samarbete med Nordisk Teater för Teknik och Administration (NTR).

Ta kontakt

Fackförbundet för teater och media Finland

Contacts

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.