Siirry sisältöön
Itsensätyöllistäjät ja yrittäjät
Kuva Jani Pulkka

Itsensätyöllistäjät ja yrittäjät

Itsensätyöllistäjä, self-employed, on arkistunut kieleemme. Itsensätyöllistäjä työllistää itsensä vaihtelevin ja joustavin tavoin. Syy tähän on usein se, että työsuhteita ei ole tarjolla tai työnantajat edellyttävät laskuttamista, koska he välttävät näin eläke- ja muut työnantajakulut.

Vastentahtoista laskuttamista tai yrittäjyyttä ei voi hyväksyä. Teme vaatii, että ainakin julkinen sektori on velvoitettava teettämään taiteen ja kulttuurin alan työt palkkatyönä tai vaihtoehtoisesti tilaamaan ne Y-tunnukselliselta yritykseltä.

Itsensätyöllistäjät on kasvava joukko. Heitä on Suomessa noin 200 000 ja Temessä noin 40 % jäsenistä. Itsensätyöllistäjän  työskentelytapoja tulisi lainsäädännössä kohdella kuten työsuhteista työtä.

Lainsäädäntö ei kuitenkaan tunnista yhtä hyvin kaikkia työntekemisen muotoja.  Itsensätyöllistäjät eivät ole yhdenvertaisessa asemassa työntekijöiden kanssa. Temen mielestä kaikkea työtä pitää kohdella tasa-arvoisesti…

Teme on osa ITSET-ryhmää, joka on ammattiliittojen itsensätyöllistäjien yhteistyöryhmää. ITSET-ryhmä vaikuttaa lainsäädäntöön, jotta itsensätyöllistäjien asema parantuisi, tekee kannanottoja sekä pitää yllä yhteiskunnallista keskustelua itsensätyöllistäjien asemasta. Lue lisää ITSET-ryhmästä täältä...

Mikä on itsensätyöllistäjä?

Tutkijat Hanna Sutela ja Anna Pärnänen määrittelevät itsensätyöllistäjiin kuuluviksi yksinyrittäjät, pakkoyrittäjät, ammatinharjoittajat, freelancerit ja apurahansaajat. (Itsensätyöllistäjät Suomessa 2013, Tilastokeskus). Monelle freelancer ja itsensätyöllistäjä ovat synonyymejä. Termit eivät kerro mitään työn muodosta – eli laskuttaako tekijä laskutuspalvelun vai oman yrityksen kautta vai työskenteleekö hän työsuhteessa vai ilman työsuhdetta.

Mitä on laskuttaminen?

Laskutuspalvelun kautta laskuttamista markkinoidaan kevytyrittäjyytenä, jolla viitataan siihen, että työn suorittaja voi laskuttaa ilman yritystä tai Y-tunnusta. Siinä työn suorittaja ei ole työsuhteessa eikä yrittäjä.

Se, miten vastike tehdystä työstä maksetaan, kertoo myös työn suorittajan juridisesta asemasta:
– PALKKA maksetaan työsuhteessa
– TYÖKORVAUS maksetaan ei-työsuhteisesta työstä kuten kirjoituspalkkio, kokouspalkkio, korvaus oman laitteen käytöstä tai lunastusmaksu
– YRITTÄJÄN LASKU, jolloin yritys laskuttaa Y-tunnusta käyttäen
– LASKUTUSPALVELUN kautta laskuttaminen, joka ei ole yrittäjyyttä eikä työsuhteista työtä, vaan ”siltä väliltä”
Tässä artikkeli kevytyrittäjyydestä…

Temeläisen itsensätyöllistäjän profiili

Itsensätyöllistäjiä/freelancereita on Temen jäsenkunnasta vajaa 40 % eli 1800 jäsentä. Enemmistö Temen freelancer-jäsenistä on työsuhteisia, jolloin he työskentelevät määräaikaisissa työsuhteissa. Työt ovat keikkoja, pätkätyötä, tuntityötä tai lyhyitä  työrupeamia. Nämä ovat kuitenkin työsuhteita, joissa on työnantaja. Työnantaja maksaa palkkaa, myös sairausajalta. Sosiaaliturvaa, palkallista vuosilomaa ja työssäoloehtoa kertyy.

Freelancer saattaa olla myös yrittäjä. Temeläiset ovat lähinnä yksinyrittäjiä, jolloin yritys on pantu pystyyn työllistymistarpeiden takia. Yrittäjä huolehtii itse sosiaaliturvastaan.

Kolmas kategoria on työsuhteen ja yrittäjyyden välimaastossa. Kyse on ei-työsuhteisesta työstä. Nämä ihmiset laskuttavat käyttäen laskutuspalveluita, tekevät toimeksiantoja tai ovat ammatinharjoittajia ilman yrittäjän Y-tunnusta. He voivat olla myös apurahatyötä tekeviä. Tällaisissa töissä ei ole työsuhdetta eikä työnantajaa, joka maksaisi esim. sairausajan palkkaa. Freelancer voi saada työstään työkorvausta, jota joskus nimitetään myös palkkioksi, tilausmaksuksi tai lunastusmaksuksi. Mutta se ei ole palkkaa, koska kyseessä ei ole työsuhde.

Temeläisillä itsensätyöllistäjillä/freelancereilla saattaa hyvinkin olla 30 erilaista työkeikkaa vuodessa ja/tai toistakymmentä  työnantajaa. Tällöin oman työelämän asioiden hoitaminen on vaativaa.

Kolme esimerkkiä käsikirjoittajasta

1. Käsikirjoittaja työskentelee puoli vuotta käsikirjoittajaryhmässä tuotantoyhtiössä, jossa hänellä on työhuone ja määrätyt työajat. Välillä hän työskentelee kotonakin. Hän on solminut työsopimuksen ja hänelle maksetaan kuukausipalkkaa.
Työsuhteen tunnusmerkit täyttyvät ja työlainsäädäntöä noudatetaan. Hänelle maksetaan palkkaa, hän ansaitsee vuosilomaa ja työttömyysturvaa, työnantaja hoitaa lakisääteiset työnantajavelvoitteet, kuten tapaturma- ja eläkevakuutukset.

2. Käsikirjoittajalta tilataan käsikirjoitus, jonka luovutus sovitaan neljän kuukauden päähän. Hän on solminut tilaussopimuksen ja hän työskentelee kotonaan.

Tässä tilanteessa käsikirjoittajalle ei kerry työsuhde-etuja, koska kyseessä ei ole työsuhde. Hän on itsensätyöllistäjä tai ei-työsuhteinen freelancer. Työstä ei kerry mm. työttömyysturvaa.

3. Apurahalla työskentelevä käsikirjoittaja on sosiaaliturvansa kannalta eri asemassa riippuen apurahan kestosta, mutta  työttömyysturvaa apurahatyöstä ei kerry. Yli neljän kuukauden kestoinen apurahatyö on pakko vakuuttaa (Melassa Myel-vakuutus), jolloin apurahatyöstä kertyy mm. eläkettä. Lyhyemmästä apurahatyöstä ei kerry lainkaan sosiaaliturvaa. Lue lisää apurahansaajan vakuutuksista ja sosiaaliturvasta…

Sosiaaliturvassa on paljon korjattavaa. Kaikesta työstä pitäisi kertyä sosiaaliturvaa tulojen mukaan – olipa tulo minkälaatuista tahansa. Se on Temen  tavoite.

Lisätietoa itsensätyöllistäjistä

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..