Siirry sisältöön
Sentin kolikoista on muodostettu euron merkki.
Kuva jani Pulkka

Palkkaturva-ohje

Jos palkka jää saamatta työnantajan maksukyvyttömyyden takia, työsuhteinen työntekijä voi hakea saataviaan palkkaturvasta.

Palkkaturvaa on haettava 3 kuukauden kuluessa saatavan erääntymisestä. Jos hakemusta ei ole tehty määräajassa, jää palkka saamatta.

Palkkaturvana maksetaan työntekijän työsuhteesta johtuvia saatavia. Palkkaturvan ulkopuolelle jäävät mm. apurahan turvin työskentelevät sekä itsensä työllistäjät, koska heidän kohdallaan ei ole kyse työsuhteisesta työstä.

Palkkaturvaa haetaan erillisellä lomakkeella, joita saa netistä. Se toimitetaan työ- ja elinkeinotoimistoon. Teme avustaa jäseniään palkkaturvahakemuksen teossa. (Sivun alalaidassa on malliksi täytetty hakemus.)

Tärkeintä on, että hakemus on ajoissa. Liitteitä voi toimittaa myöhemminkin.

Palkkaturvasta voi hakea:

  • varsinainen palkka (kuukausi-, tunti-, urakka- tai provisiopalkka)
  • lomapalkka ja -korvaus
  • lomaraha
  • irtisanomisajan palkka
  • odotusajan palkka (tärkeä mainita hakemuksessa, jos haet odotusajan palkkaa. Se vastaa viikon palkkaa)
  • päivärahat
  • matkakulut
  • työsuhteeseen perustuva vahingonkorvaus
  • työaikapankkisaatava

Palkkaturvahakemuksesta ilmoitetaan työnantajalle ja jos työnantaja ei kiistä saatavaa, maksetaan saatava valtion varoista. Työnantaja on velvollinen maksamaan valtiolle takaisin palkkaturvana maksetut määrät korkoineen.

Jos työnantaja kiistää palkkaturvana haetun saatavan eikä työnantajaa ole voitu todeta maksukyvyttömäksi, palkkaturvahakemus hylätään. Työntekijä voi kuitenkin nostaa kanteen käräjäoikeudessa sekä vaatia työnantajaa suorittamaan maksamatta jääneet palkat ja muut saatavat.

Palkkaturvahakemus hylätään myös esim. silloin, kun työntekijä hakee toistuvasti (enemmän kuin kaksi kertaa) palkkaturvana samaan työnantajaan kohdistuvia saatavia. Palkkaturvaan ei ole oikeutta, jos työntekijän saatava perustuu sopimukseen tai muuhun järjestelyyn, joka on ilmeisesti tehty palkkaturvan saamiseksi.

Palkkaturvahakemukseen annetaan kirjallinen päätös. Päätöksestä on käytävä ilmi, mitä palkkaturvana maksetaan. Päätösessä on muutoksenhakuohjeet. Palkkaturva maksetaan viikon kuluessa palkkaturvapäätöksestä eläkemaksulla ja työttömyysvakuutusmaksulla vähennettynä. Palkkaturvasta suoritetaan myös ennakonpidätys.

Lisätietoa palkkaturvasta ja rajoituksista…

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.