Siirry sisältöön
Henkilö pitelee seinäkelloa kasvojensa edessä.
Keskeisimpiä työturvallisuusasioita ovat kohtuulliset työ- ja lepoajat. Kuva Rodolfo Barreto, Unsplash

Työ- ja lepoajat

Työn ja levon määrä on keskeinen osa työturvallisuutta ja työhyvinvointia. Väsymys on vaarallinen työkaveri, joka heikentää työn laatua. Siksi työhyvinvointi on myös taiteellinen asia.

Työehtosopimuksissa ja työaikalaissa on lukuisia työaikamalleja, on jaksotyötä ja vuorotyötä. Jos työsopimuksessa ei ole mainintaa työajasta, työaikalain mukainen yleistyöaika on 8 tuntia/päivä  sekä  40 tuntia/viikko. Nämä työaikarajat ylittävä työaika on ylityötä, joka on erikseen sovittavaa ja korvattavaa työaikaa.

Työaikalaki korostaa työajan enimmäismäärää. Enimmäismäärä on 2300 tuntia vuodessa. Tämä freelancerienkin tulee huomioida omassa työaikakirjanpidossaan. Lisäksi työntekijän työaika (sis. säännöllisen työn, lisätyön ja ylityön) ei saa ylittää keskimäärin 48 tuntia viikossa neljän kuukauden ajanjaksolla.

Lepoajan tulisi olla vähintään 11 tuntia vuorokaudessa ja tämän lisäksi viikkolevon vähintään 35 tuntia.

Laissa ei ole määritelty maksimityöpäivän pituutta, mutta AVIn työsuojeluviranomaiset  ovat vahvistaneet säännöllistä työaikaa koskien yllämainitut lepoajat (11 t/vrk & 35 t/vko) myös luoville aloille ja taiteelliseen työhön.

Työturvallisuuskeskus (TTK) määrittelee työaikaan liittyvät keskeiset käsitteet ja selventää työaikalain periaatteet. Lue lisää TÄÄLTÄ TTK:n sivustolta…

Raskaan ajoneuvon kuljettajien esim. elokuvatuotannoissa tulee huomioida työ- ja lepoajat. He eivät voi tehdä 13 tuntista työpäivää tuotannossa ja hypätä sen jälkeen rekan rattiin. Lisätietoja täältä…

Oikeus vuosilomaan

Lain mukaan työntekijälle kertyy palkallista vuosilomaa 2 tai 2,5 arkipäivää kultakin työssäolokuukaudelta.

Jos vuosilomaa ei lyhyehkön määräaikaisen työsuhteen aikana ehdi pitää, maksetaan prosentuaalinen lomakorvaus (väh. 9%). Työehtosopimuksissa on monia prosenttilukuja: teatteritaiteilijoilla 12,5% ja elokuva-alalla 13,5%.

Pidä huoli, että saat joko palkallisen vuosiloman tai lomakorvauksen. Molempia et saa.

Lomaraha on eri asia kuin em. lomakorvaus. Lomarahasta määrätään työehtosopimuksessa. Laissa lomarahasta ei ole kirjausta.

Temen ohje kesäajan duuneihin ja tapahtumiin…

Temen Juristin blogissa vuosilomasta lisää…

Vuorotteluvapaalle akkuja lataamaan

Vuorotteluvapaan tarkoitus on parantaa työntekijän jaksamista. Samalla se antaa työttömälle työnhakijalle mahdollisuuden määräaikaiseen työsuhteeseen.

Vuorotteluvapaalle voi päästä 20 vuoden työhistorialla. Enimmäiskesto on 180 päivää.

Vuorottelukorvaus on noin 70% siitä työttömyyspäivärahasta, jota saisi työttömäksi jäädessään. Vuorotteluvapaalta ei voi enää jäädä suoraan eläkkeelle.

TE-palvelut ohjeistaa vuorotteluvapaasta

Kela ohjeistaa vuorottelukorvauksesta

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.