Vaihtelevaa työaikaa eli nollatuntisopimuksia koskeva lainsäädäntö

Vaihtelevalla työajalla tarkoitetaan sopimuksia, joissa viikkotyötuntien määrä vaihtelee, esimerkiksi 20-30 viikkotyötunnin välillä. Vaihtelevan työajan sopimuksia saa käyttää vain silloin, kun työvoiman tarve aidosti vaihtelee.

Lue lisää

Temen ohjeistus uutta työaikalakia koskien

Uusi työaikalaki astuu voimaan 1.1.2020. Se voi tuoda joustoja työaikaan. Monista työaikalain pykälistä on sovittu työehtosopimuksissa toisin ja ne ovat voimassa. Ne, jotka työskentelevät työaikalain piirissä (ei työehtosopimuksen piirissä), ovat työaikalain muutosten piirissä.

Lue lisää

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..