Temessä tunnetaan luovien alojen erityiskysymykset. Kysy meiltä palkoista, työajoista, muista työehdoista ja itsensätyöllistämisestä.

Kuva: Mario Gogh, Unsplash

  Työttömyysturva

  Temeläiset kuuluvat Erityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassaan. Kassa maksaa etuuksia, Teme neuvoo työttömyysturva-asioissa.

  Lue lisää

  Verotus

  Jos verovähennyksiäsi ei hyväksytä, älä luovuta. Teme ohjeistaa niiden kanssa.

  Lue lisää

  Tekijänoikeutesi ovat sinun!

  Tuotantoyhtiöt ovat vaatineet tekijöille kuuluvia Kopiosto-korvauksia itselleen. Se on silkkaa ahneutta. Älä ikinä luovuta Kopiosto-korvauksiasi.

  Lue lisää

  Juristin blogi

  YT, yksityisyyden suoja, määräaikaisten työntekijöiden asema, häirintä ja kiusaaminen. Lue juristin blogista työelämän oikeuksista ja velvollisuuksista.

  Lue lisää

  Usein kysyttyä

  Lue tiiviissä paketissa keskeiset työelämän pelisäännöt ja työsuhteen ehdot, vastuut ja velvollisuudet. Ohjeistus on kysymys-vastaus -muodossa.

  Lue lisää

  Sosiaaliturva ja perhevapaat

  Luovien alojen sosiaaliturva-asiat on kerätty oppaaseen, jonka tekemisessä Teme on on ollut mukana yhdessä Kelan, Journalistiliiton, Muusikkojen liiton ja Näyttelijäliiton kanssa jo vuodesta 2006.

  Lue lisää

  Työturvallisuus ja työhyvinvointi

  Työturvallisuus ja työhyvinvointi ovat myös laadullisia ja taiteellisia asioita, sillä ne vaikuttavat luovan työn lopputulokseen. Kiire, ylityöt ja jatkuva kuormitus ovat luovuuden uhka. Muista levon merkitys.

  Lue lisää

  Matkakustannukset

  Matkakustannuksiin kuuluu kolme elementtiä: matkat, päivärahat ja majoitus. Alan käytännön mukaan työnantaja/työn tilaaja maksaa ne keikkailevalle freelancerille. Veroja ei pidä sotkea asiaan. Verottaja päättää voiko ne maksaa verottomina vai ei.

  Lue lisää

  Itsensätyöllistäjät ja yrittäjät

  Työntekemisen muotoja on monia eikä Teme arvota niitä. Temen jäsenet toimivat niissä kaikissa. Temen mielestä kaikesta työstä pitäisi kertyä sosiaaliturvaa, olipa työtapa ja tulo minkälaatuista tahansa.

  Lue lisää

  Nuoret ja opiskelijat

  Meillä kaikilla on velvollisuus tehdä työmme niin hyvin kuin mahdollista ja olla lojaaleja työnantajaamme kohtaan. Työnantajan velvollisuus on ohjata ja valvoa työntekoa sekä huolehtia, että työntekijä selviytyy töistään.

  Lue lisää

  Eläke

  Eläkettä on aina haettava, se ei ala automaattisesti iän perusteella. Hakeminen voi tuntua hankalalta, jos ei tiedä, mitä eläkettä hakee.

  Lue lisää

  Opas teatterialan luottamusmiehille

  Temen opas teatterialan luottamusmiehille. Miten esim. klasket okonaistyöajan korvauksen?

  Lue lisää