Siirry sisältöön
Seinällä on suuri tekijänoikeuksiin viittaava C-kirjain ympyrän sisällä. Joku on nostanut tikapuut kuvaa vasten ja käynyt maalaamassa kaksi vaakaviivaa C:n päälle euron merkiksi. Mielen tulee loru "tikapuita pitkin taivaaseen".
Kuva Jani Pulkka

Apurahat ja palkinnot 2021-2022

Teme jakaa vuosittain hakemuksesta palkintoja ja apurahoja av-alan ammattilaisille, jotka tekevät tekijänoikeuksien alaista työtä tai joiden työ kytkeytyy av-alan tekijänoikeuksien alaiseen työhön. Apurahat ja palkinnot Teme myöntää Kopioston maksamista verkkotallennuskorvauksista.

Klaffi-palkinnon lisäksi apurahoja on kahdenlaisia. Lue huolella allaolevat yleiset ohjeet sekä tarkemmat myöntökriteerit palkinnon ja apurahojen osalta. Huomaa, että apurahat on tilitettävä.

1. Klaffi-palkinto

Klaffi-palkintovoidaan myöntää yksittäisille elokuva- ja/tai tv-alan ammattilaisille, tekijöille ja työntekijöille ehdotuksen perusteella.

Ehdotuksia tehdään vuosittain tammikuussa: 1.-15.1. vuodesta 2022 alkaen.

2. Apurahat henkilöille ja työryhmille

Apuraha myönnetään työskentely- tai koulutusapurahana.

Hakuajat: 1. – 15.10.2021 ja 1. – 15.1.2022.

3. Koulutusapurahat yhteisöille

Apuraha myönnetään sellaiseen koulutukseen, jonka sisällöt ja aiheet kytkeytyvät av-alan tekijänoikeuksiin, tekijänoikeuskorvauksiin tai tekijänoikeuksien alaiseen työhön. Koulutusapurahaa myönnetään yhdistykselle, järjestölle, organisaatioille, ei yksittäisille ihmisille.

Hakuajat: 1. – 15.10.2021 ja 1. – 15.1.2022.

Yleiset jako-ohjeet

Teme myöntää apurahoja ja palkintoja Kopioston tilittämistä verkkotallennuskorvauksista. Kopiosto painottaa av-alan tekijyyttä elokuva- ja tv-alalla, koska jaettavat verkkotallennuskorvaukset ovat av-tekijöiden työstä maksettua tekijänoikeuskorvausta.

Av-alan ammattilaiset voivat hakea Temeltä allamainittuja apurahoja, kun he hakevat sitä  tekijänoikeuksien alaiseen työhön, kuten näyttelyyn tai alan ammattilaisten työtä/historiaa tallentavaan hankkeeseen. Työnantajan asemassa oleville tuottajille nämä apurahat ja palkinnot eivät ole tarkoitettu.

Myöntökriteereissä av-alan tekijöiksi katsotaan laajasti taiteellista ja toteuttavaa työtä sekä av-alan opetustyötä tekevät henkilöt: ohjaajien, kuvaajien, leikkaajien, lavastus- ja pukusuunnittelijoiden lisäksi gripit, järjestäjät, kamera-assistentit, kuvausihteerit, maskeeraajat, puvustajat, tuotantokoordinaattorit, valaisijat ja muut elokuva- ja tv-tuotannon kuvauksiin ja jälkitöihin osallistuvat ammattilaiset.

Temen hallitus päättää apurahoista ja palkinnoista

Temen hallitus päättää saajat ja myönnetyt summat ja voi myöntää hakemuksesta poiketen eri  summan. Temen hallitus voi harkintansa mukaan jakaa ylimääräisiä apurahoja ja palkintoja.

Hakijoita kohdellaan yhdenvertaisesti eivätkä esimerkiksi työntekemisen tapa, työsuhteen laatu (freelancer, yrittäjä tms) tai Temen jäsenyys vaikuta päätökseen. Tekijänoikeussopimuksen antaminen Temelle katsotaan eduksi.

Vuonna 2021 Temen hallitus päätti julistaa myönnettäväksi yhteensä 20 000 euroa. Jatkossa Temen hallitus päättää vuosittain alkuvuonna jaettavan summan Kopioston jakoaikataulun mukaan.

1. Klaffi-palkinnon ehdotukset ja kriteerit….
2. Apurahahakemukset henkilöille ja työryhmille sekä kriteerit….
3. Koulutusapurahahakemukset yhteisöille sekä kriteerit….
Apurahat tilitetään tällä lomakkeella… 

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..