Siirry sisältöön

Temen yhteistyöhankkeet

Teme tekee yhteistyötä työelämän, taiteen, tutkimuksen ja ekologisuuden parissa. Tässä tietoa hankkeista, joissa Teme on/ollut mukana vuosina 2018 – 2023.

MIELENTERVEYDEN TYÖKALUPAKKI

Työterveyslaitoksen Mielenterveyden työkalupakki -hankkeessa Teme on yhtenä yhteistyökumppanina mukana. Hanke auttaa taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alojen ammattilaisia ja työyhteisöitä ottamaan  mielen hyvinvoinnin huomioon toiminnassaan. Hanke on tarkoitettu kulttuurialojen työpaikoille, työtekijöille, työnantajille, freelancereille ja itsensätyöllistäjille. Hanke järjestää maksuttomia valmennus- ja vertaisryhmiä kulttuurialojen freelancereille, yrittäjille ja apurahansaajille.

Mielenterveyden työkalupakin maksuttomat työkalut ja materiaalit soveltuvat mm. oman työhyvinvoinnin kartoittamiseen, esihenkilötyön tueksi, palautumiskäytäntöjen kehittämiseen ja työyhteisön muutostilanteisiin.

Työterveyslaitoksen asiantuntijat auttavat maksutta työkalujen ja materiaalien käyttöönotossa. Ole rohkeasti yhteydessä! Lisätietoa saat seuraamalla hankkeen ajankohtaisia tapahtumia ja tilaamalla uutiskirjeen.

Tutustu työkalupakin työkaluihin: mielenterveydentyokalupakki.fi

Mielenterveyden työkalupakki on osa Suomen Kestävän kasvun ohjelmaa. Työterveyslaitoksen toteuttaman hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Taiteen edistämiskeskus, Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore, Teme ja Muusikkojen liitto. Seuraa Temen viestintää, lue ylläolevat linkit ja TTL:n uutinen sekä tilaa uutiskirje. TTL:n uutinen hankkeesta…

Temen freelancer-hanke 2023-2024

Temen freelancer-hanke on osa Työterveyslaitoksen Mielenterveyden työkalupakki -nimistä työhyvinvointihanketta. Temeen on palkattu hankkeen tiimoilta freelancerkoordinaattori Elsa Heikkilä. Hän järjestää freelancereille suunnattua toimintaa kuten freelancertapaamisia sekä neuvoo ja tukee taiteellista työtä tekeviä freelancereitä työelämään liittyvissä kysymyksissä. Keväällä 2024 alkavat freelancereille suunnatut vertais- ja valmennusryhmät, joista joitakin ryhmiä freelancerkoordinaattori vetää yhdessä Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden kanssa.

Temen hanke on suunnattu freelancereille ja itsensätyöllistäjille, sillä he jäävät usein työnantajien työterveys- ja työhyvinvointipalveluiden ulkopuolelle. Teme kohdentaa hankkeensa omille freelancer-jäsenilleen teatterin, tanssin, sirkuksen, elokuvan ja tv-työn parissa. Hanketta koordinoi Temessä Elsa Heikkilä  elsa.heikkila(a)teme.fi

     

KOTIMAISTEN ELOKUVIEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN MITTAAMINEN

Euroopan komission (julk. 03/2021) mukaan av-alan tulee olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Audiovisual Producers Finland APFI ry on luonut kotimaiselle av-alalle kestävän kehityksen strategian. Teme on yksi kolmevuotisen hankkeen kumppaneista. Hanke sisältää Iso-Britanniassa kehitetyn albert-ympäristöjärjestelmän käyttöönoton. Se tarjoaa tuotantoihin hiilijalanjälkilaskurin, sertifioinnin ja ympäristökoulutusta. Alkujaan BBC:llä luotu albert on ollut toiminnassa jo yli 10 vuotta ja sitä käytetään yli 20 maassa. Apfin tiedote….

 

PÄÄTTYNEET HANKKEET

FLOOR IS YOURS & FLOOR IS OURS

Teme oli mukana esittävien taiteiden Floor Is Yours! tutkimushankkeessa (2018-2020) sekä sen jatkohankkeessa Floor Is Ours! (2021-2023).

Floor Is Yours -hankkeen tarkoituksena oli selvittää, miten esittävien taiteiden parissa huomioidaan työturvallisuuteen ja -hyvinvointiin liittyviä tekijöitä. Lisätietoa tutkimuksen toteuttajan Työterveyslaitoksen sivuilta….

TYÖ2030-HANKKEET

Vuonna 2020 käynnistynyt TYÖ2030-ohjelma on osa Sanna Marinin hallitusohjelmaa. Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa ohjelman yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön, työmarkkinajärjestöjen ja muiden työelämän toimijoiden kanssa. Toteutuksesta vastaa Työterveyslaitos.

TYÖ2030-ohjelman tavoitteet:
-Vauhdittaa toimintatapojen uudistamista ja uuden teknologian hyödyntämistä suomalaisilla työpaikoilla.
-Vahvistaa yhteistoimintaan ja luottamukseen perustuvaa työkulttuuria
-Nostaa Suomi digiaikakauden johtavaksi työelämäinnovaatioiden kehittäjäksi
-Nostaa työhyvinvointi Suomessa maailman parhaaksi vuoteen 2030 mennessä

TYÖ2030-ohjelman keskeisistä toimijoista lisätietoa täältä.

Täällä Temen toiminnanjohtajan (2015-2022) Karola Baranin haastattelu hankkeista…

1. Freet2030-hanke vuosina 2021-2022

Teme sai TYÖ2030-ohjelmalta rahoituksen Freet2030-hankkeelle. Hankkeessa selvitettiin freelancereiden työntekoa, ansaintamalleja ja työhyvinvointia. Teme toteutti hanketta yhdessä Humakin, Muusikkojen liiton, Suomen Teatterit ry:n, Audiovisual Producers Finland – Apfi ry:n ja Teatterikeskus ry:n kanssa.

Freet2030-hankkeen sivulla on monia artikkeleita sekä tiivistelmä loppuraportista: Tästä hankesivulle…

2. Elokuva- ja tv-tuotantoalan työn tulevaisuus -hanke vuonna 2021-2022

Teme on yhdessä Paltan ja Journalistiliiton kanssa käynnistänyt hankkeen elokuva- ja tv-tuotantoalan kehittämiseksi. Tarkoituksena on auttaa tuotantoyhtiöitä ja työntekijöitä selviämään haasteellisista olosuhteista ja varmistaa suomalaisen elokuva- ja tv-tuotannon toimintaedellytykset sekä vahvistaa alan yhteistyökulttuuria. Osana hanketta kehitetään alan tilastointia, koska se tarjoaa välineen alan kokonaisuuden hahmottamiselle ja sitä kautta alan suunnitelmalliselle kehittämiselle. LUE TIEDOTE…

3. Työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen kehittäminen VOS-teattereissa 2021-2022

Tutkimushanke kohdistuu valtionosuuteen oikeutettujen ammattiteatterien eli VOS-teatterien henkilöstöön teattereiden lavastamossa, näyttämötekniikassa, valo- ja ääniosastolla ja puvustossa. Hankkeessa kartoitetaan teattereiden nykytilanne työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen osalta. Hankkeen tavoitteena on työhyvinvoinnin tukeminen ja työurien pidentäminen. Hanke toteutetaan vuoden 2021 aikana ja sille saatiin jatkohanke vuodelle 2022.

Tutkimushanke on Temen ja Suomen Teattereiden yhteistyöhanke, jonka tutkimus- ja kehittämisosuuden toteuttaa Kuntoutussäätiö. LUE TIEDOTE…

MyStash

MyStash on ekologinen kierrätyshanke, joka pyrkii suojelemaan ympäristöä, vähentämään kaatopaikkakuormitusta ja aktivoimaan koko esittävän taiteen kentän kierrättämään. Produktioita romutettaessa valtava määrä lajittelematonta jätettä ajautuu kaatopaikoille, vaikka osa suuri siitä voitaisiin lajitella, varastoida ja kierrättää.

Hankkeessa mukana olevat Suomen Teatterit ry (Stefi) ja Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry (Teme) suosittavat jäsenilleen ekologista kierrättämistä. Hankkeen vetäjä on Panu Sirkiä, jonka kaksi haastattelu voit lukea Temen Meteli-lehdestä… Toinen juttu täällä…. Hankkeen pilotti on ollut käynnissä Suomen Kansallisoopperassa ja -baletissa.

MONIMUOTOINEN ANSIOTYÖ 2019-2022

”Monimuotoinen ansiotyö – käytännöt ja yhteiskunnallinen kehys” on Tampereen yliopiston tutkimushanke (2019-2022). Hankkeessa tutkitaan monimuotoista ansiotyötä, sen kirjoa ja alakohtaisia käytäntöjä sekä yhteiskunnallista kehystä. Temen on mukana hankkeessa. Lisätietoa…

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.