Siirry sisältöön
Parikymmentä kättä yhdessä päällekkäin. Käsivarsista muodostuu ympärä.
Kuva Perry Grone, Unsplash

Temen yhteistyöhankkeet 2022

Teme tekee yhteistyötä työelämän, taiteen, tutkimuksen ja ekologisuuden parissa. Tässä tietoa hankkeista, joissa Teme on mukana ja joilla tähdätään parempaan työelämään….

TYÖ2030-HANKKEET

Vuonna 2020 käynnistynyt TYÖ2030-ohjelma on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaa. Sen on tarkoitus jatkua yli hallituskausien.

TYÖ2030-ohjelman tavoitteet:
-Vauhdittaa toimintatapojen uudistamista ja uuden teknologian hyödyntämistä suomalaisilla työpaikoilla.
-Vahvistaa yhteistoimintaan ja luottamukseen perustuvaa työkulttuuria.
-Nostaa Suomi digiaikakauden johtavaksi työelämäinnovaatioiden kehittäjäksi.
-Nostaa työhyvinvointi Suomessa maailman parhaaksi vuoteen 2030 mennessä.

Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa ohjelman yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön,  työmarkkinajärjestöjen ja muiden työelämän toimijoiden kanssa. Ohjelman operatiivisesta toteutuksesta vastaa Työterveyslaitos.

TYÖ2030-ohjelman keskeisistä toimijoista lisätietoa täältä.

Täällä Temen toiminnanjohtaja Karola Baranin haastattelu hankkeista…

1 Freet2030-hanke vuosina 2021-2022

Teme sai TYÖ2030-ohjelmalta rahoituksen Freet2030-hankkeelle. Hankkeessa selvitetään freelancereiden ansaintamalleja ja kehitetään toimivia työnteon ja työhyvinvoinnin rakenteita. Teme lähtee vetämään hanketta yhdessä Humakin, Muusikkojen liiton, Suomen Teatterit ry:n, Audiovisual Producers Finland – Apfi ry:n ja Teatterikeskus ry:n kanssa. Tästä hankesivulle…

2 Elokuva- ja tv-tuotantoalan työn tulevaisuus -hanke vuonna 2021-2022

Teme on yhdessä Paltan ja Journalistiliiton kanssa käynnistänyt hankkeen elokuva- ja tv-tuotantoalan kehittämiseksi.

Tarkoituksena on auttaa tuotantoyhtiöitä ja työntekijöitä selviämään haasteellisista olosuhteista ja varmistaa suomalaisen elokuva- ja tv-tuotannon toimintaedellytykset sekä vahvistaa alan yhteistyökulttuuria. Osana hanketta kehitetään alan tilastointia, koska se tarjoaa välineen alan kokonaisuuden hahmottamiselle ja sitä kautta alan suunnitelmalliselle kehittämiselle. Täällä tiedote…

3 Työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen kehittäminen VOS-teattereissa 2021-2022

Tutkimushanke kohdistuu valtionosuuteen oikeutettujen ammattiteatterien (ns. VOS-teatterit) henkilöstöön. Tutkimus kohdistuu mm. teattereiden lavastamon, näyttämötekniikan, valo- ja ääniosaston ja puvustamon ammattilaisiin. Hankkeessa kartoitetaan teattereiden nykytilanne työhyvinvointitoiminnan ja työssä jaksamisen tukemisen osalta. Hankkeen tavoitteena on työhyvinvoinnin lisääminen ja työurien pidentäminen.

Hanke toteutetaan vuoden 2021 aikana ja sille on saatu jatkohanke vuodelle 2022. Tutkimushanke on Temen ja Suomen Teattereiden yhteinen ja tutkimus- ja kehittämisosuuden toteuttaa Kuntoutussäätiö. Täällä tiedote…

MATALAHIILIHANKE on nykyään MyStash

MyStash on ekologinen kierrätyshanke, joka pyrkii suojelemaan ympäristöä, vähentämään kaatopaikkakuormitusta ja aktivoimaan koko esittävän taiteen kentän kierrättämään. Produktioita romutettaessa valtava määrä lajittelematonta jätettä ajautuu kaatopaikoille, vaikka osa suuri siitä voitaisiin lajitella, varastoida ja kierrättää.

Hankkeessa mukana olevat Suomen Teatterit ry (Stefi) ja Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry (Teme) suosittavat jäsenilleen ekologista kierrättämistä. Hankkeen vetäjä on Panu Sirkiä, jonka kaksi haastattelu voit lukea Temen Meteli-lehdestä… Toinen juttu täällä…. Hankkeen pilotti on ollut käynnissä Suomen Kansallisoopperassa ja -baletissa.

MyStash kutsuu meitä rakentamaan kanssaan luovien alojen ekologista siirtymää mm. 12.5. Säätytalolle, jossa puhujana mm. ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari. Ilmoittaudu 28.4.2022 mennessä täällä…

 

KOTIMAISTEN ELOKUVIEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN MITTAAMINEN

Euroopan komission toimintasuunnitelman (julk. 03/2021) mukaan av-alan tulee olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Audiovisual Producers Finland APFI ry on ryhtynyt luomaan kotimaiselle av-alalle kestävän kehityksen strategiaa, joka tähtää ekologisuuteen. Teme on yksi hankkeen kumppaneista. Hanke on kolmivuotinenja siihen kuuluu Iso-Britanniassa kehitetyn albert-ympäristöjärjestelmän käyttöönotto. Albert-järjestelmä tarjoaa tuotantoihin hiilijalanjälkilaskurin, sertifioinnin ja ympäristökoulutusta. Alkujaan BBC:llä luotu albert on ollut toiminnassa jo yli 10 vuotta. Nykyisin työkaluja käytetään maailmanlaajuisesti yli 20 maassa arviolta yli 2 000 tuotantoyhtiön toimesta.

Järjestelmän avulla tuotantoyhtiöt voivat selvittää Suomessa kuvattujen kotimaisten ja kansainvälisten tv-ohjelmien ja elokuvien ympäristövaikutuksia. Kaikille Suomen av-alan tekijöille tullaan tarjoamaan ilmaista koulutusta siitä, kuinka tuotannon eri osa-alueilla voidaan toimia ekologisemmin. Tuotannot saavat käyttöönsä online-pohjaisen hiilijalanjälkilaskurin tuotantojen päästöjen laskemiseen. Lue Apfin tiedote….

FLOOR IS OURS 2021-2023

Teme oli mukana esittävien taiteiden Floor Is Yours! tutkimushankkeessa (2018-2020) sekä sen jatkohankkeessa Floor Is Ours!

Floor Is Yours -hankkeen tarkoituksena oli selvittää, miten esittävien taiteiden parissa huomioidaan työturvallisuuteen ja -hyvinvointiin liittyviä tekijöitä. Lisätietoa tutkimuksen toteuttajan Työterveyslaitoksen sivuilta….

MONIMUOTOINEN ANSIOTYÖ 2019-2022

”Monimuotoinen ansiotyö – käytännöt ja yhteiskunnallinen kehys” on Tampereen yliopiston tutkimushanke (2019-2022). Hankkeessa tutkitaan monimuotoista ansiotyötä, sen kirjoa ja alakohtaisia käytäntöjä sekä yhteiskunnallista kehystä. Temen on mukana hankkeessa. Lisätietoa…

ITSET-TYÖRYHMÄ

Itsensätyöllistäjien yhteistyöryhmä (ITSET) on ammattiliittojen ja palkansaajakeskusjärjestöjen välinen työryhmä, jossa käsitellään itsensätyöllistäjien asioita. Tähän kuuluvat itsensätyöllistäjiä koskevat työlainsäädäntö-, kilpailuoikeus-  ja sosiaaliturva-uudistukset.

Työryhmä julkaisi hallitusohjelmatavoitteet, jotka ovat ryhmän nettisivuilta. Ryhmä haluaa parantaa itsensätyöllistäjien asemaa työmarkkinoilla. Itsensätyöllistäjiä yhdistävät tällä hetkellä heikko neuvotteluasema, pirstaleinen ansainta sekä puutteellinen sosiaaliturva. ITSET-ryhmä esittää kaikkiaan kuutta toimenpidettä tilanteen korjaamiseksi. Keskeisimpänä ryhmä haluaa itsensätyöllistäjille neuvotteluvaltaa työnteon ehtoihin ja palkkoihin.

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..