Siirry sisältöön
Parikymmentä kättä yhdessä päällekkäin. Käsivarsista muodostuu ympärä.
Kuva Perry Grone, Unsplash

Temen yhteistyöhankkeet 2021

Teme tekee yhteistyötä työelämän, taiteen, tutkimuksen ja ekologisen kierrättämisen parissa. Tässä tietoa hankkeista, joissa Teme on mukana.

TYÖ2030-HANKKEET

Vuonna 2020 käynnistynyt TYÖ2030-ohjelma on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaa. Sen on tarkoitus jatkua yli hallituskausien.

TYÖ2030-ohjelman tavoitteet:
-Vauhdittaa toimintatapojen uudistamista ja uuden teknologian hyödyntämistä suomalaisilla työpaikoilla.
-Vahvistaa yhteistoimintaan ja luottamukseen perustuvaa työkulttuuria.
-Nostaa Suomi digiaikakauden johtavaksi työelämäinnovaatioiden kehittäjäksi.
-Nostaa työhyvinvointi Suomessa maailman parhaaksi vuoteen 2030 mennessä.

Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa ohjelman yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön,  työmarkkinajärjestöjen ja muiden työelämän toimijoiden kanssa. Ohjelman operatiivisesta toteutuksesta vastaa Työterveyslaitos.

TYÖ2030-ohjelman keskeisistä toimijoista lisätietoa täältä.

Täällä Temen toiminnanjohtaja Karola Baranin haastattelu hankkeista…

Freet2030-hanke vuosina 2021-2022

Teme sai TYÖ2030-ohjelmalta rahoituksen Freet2030-hankkeelle. Hankkeessa selvitetään freelancereiden ansaintamalleja ja kehitetään toimivia työnteon ja työhyvinvoinnin rakenteita. Teme lähtee vetämään hanketta yhdessä Humakin, Muusikkojen liiton, Suomen Teatterit ry:n, Audiovisual Producers Finland – Apfi ry:n ja Teatterikeskus ry:n kanssa. Täällä tiedote…

Elokuva- ja tv-tuotantoalan työn tulevaisuus -hanke vuonna 2021

Teme on yhdessä Paltan ja Journalistiliiton kanssa käynnistänyt hankkeen elokuva- ja tv-tuotantoalan kehittämiseksi.

Tarkoituksena on auttaa tuotantoyhtiöitä ja työntekijöitä selviämään haasteellisista olosuhteista ja varmistaa suomalaisen elokuva- ja tv-tuotannon toimintaedellytykset sekä vahvistaa alan yhteistyökulttuuria. Osana hanketta kehitetään alan tilastointia, koska se tarjoaa välineen alan kokonaisuuden hahmottamiselle ja sitä kautta alan suunnitelmalliselle kehittämiselle. Täällä tiedote…

Työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen kehittäminen VOS-teattereissa – Esihanke nykytilanteen selvittämiseksi vuonna 2021

Vuoden 2021 aikana toteutetaan tutkimushanke, joka kohdistuu valtionosuuteen oikeutettujen ammattiteatterien (ns. VOS-teatterit) henkilöstöön. Tutkimus kohdistuu mm. teattereiden lavastamon, näyttämötekniikan, valo- ja ääniosaston ja puvustamon ammattilaisiin. Hankkeessa kartoitetaan teattereiden nykytilanne työhyvinvointitoiminnan ja työssä jaksamisen tukemisen osalta. Hankkeen tavoitteena on työhyvinvoinnin lisääminen ja työurien pidentäminen.

Tutkimushanke on Temen ja Suomen Teattereiden yhteinen ja tutkimus- ja kehittämisosuuden hankkeessa toteuttaa Kuntoutussäätiö. Täällä tiedote…

FLOOR IS OURS 2021-2023  &  FLOOR IS YOURS! 2018-2020

Teme on mukana esittävien taiteiden tutkimushankkeessa Floor Is Yours! sekä sen jatkohankkeessa Floor Is Ours!

Floor Is Yours -hankkeen tarkoituksena oli selvittää, miten esittävien taiteiden parissa huomioidaan työturvallisuuteen ja -hyvinvointiin liittyviä tekijöitä. Lisätietoa tutkimuksen toteuttajan Työterveyslaitoksen sivuilta….

MATALAHIILITEATTERI

Matalahiiliteatteri-hanke on ekologinen kierrätyshanke, joka pyrkii suojelemaan ympäristöä, vähentämään kaatopaikkakuormitusta ja aktivoimaan koko esittävän taiteen kentän kierrättämään. Produktioita romutettaessa valtava määrä lajittelematonta jätettä ajautuu kaatopaikoille, vaikka osa suuri siitä voitaisiin lajitella, varastoida ja kierrättää.

Hankkeessa mukana olevat Suomen Teatterit ry (Stefi) ja Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry (Teme) suosittavat jäsenilleen ekologista kierrättämistä. Hankkeen vetäjä on Panu Sirkiä, jonka haastattelun voit lukea Temen Meteli-lehdestä… Hankkeen pilotti on käynnissä Suomen Kansallisoopperassa ja -baletissa.

Teme ja Stefi ovat tehneet nettiin sopimusluonnoksen, josta toivomme kommentteja. Sopimus on tehty teatterille ja tekijänoikeudellista työtä tekevälle suunnittelijalle, kun he yhdessä luovuttavat teoksen/esityksen materiaaleja kierrätettäväksi Matalahiiliteatteri-hankkeelle. Kysely ja sopimusmalli täällä…

ITSET-TYÖRYHMÄ

Itsensätyöllistäjien yhteistyöryhmä (ITSET) on ammattiliittojen ja palkansaajakeskusjärjestöjen välinen työryhmä, jossa käsitellään itsensätyöllistäjien asioita. Tähän kuuluvat itsensätyöllistäjiä koskevat työlainsäädäntö-, kilpailuoikeus-  ja sosiaaliturva-uudistukset.

Työryhmä julkaisi hallitusohjelmatavoitteet, jotka ovat ryhmän nettisivuilta. Ryhmä haluaa parantaa itsensätyöllistäjien asemaa työmarkkinoilla. Itsensätyöllistäjiä yhdistävät tällä hetkellä heikko neuvotteluasema, pirstaleinen ansainta sekä puutteellinen sosiaaliturva. ITSET-ryhmä esittää kaikkiaan kuutta toimenpidettä tilanteen korjaamiseksi. Keskeisimpänä ryhmä haluaa itsensätyöllistäjille neuvotteluvaltaa työnteon ehtoihin ja palkkoihin.

MONIMUOTOINEN ANSIOTYÖ 2019-2020

Monimuotoinen ansiotyö on Tampereen yliopiston tutkimusprojekti, joka tutkii usean ansainnan lähteen yhdistämistä ja limittämistä: yhdistelmätöiden variaatioita ja vaihtelua eri ammattialoilla, taustoja ja yhteiskunnallista kehystä.  Teme on mukana hankkeessa, sillä osa jäsenistä hankkii toimeentulonsa useista eri lähteistä. Lisätietoa…

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..