Siirry sisältöön
Parikymmentä kättä yhdessä päällekkäin. Käsivarsista muodostuu ympärä.
Kuva Perry Grone, Unsplash

Temen yhteistyöhankkeet

Teme tekee yhteistyötä sidosryhmien kanssa niin taiteen, työelämän kuin tutkimuksen sektorilla. Tässä tietoa hankkeista, joissa Teme on mm. mukana.

TYÖ 2030 -hankkeet

Elokuva- ja tv-tuotantoalan työn tulevaisuus -hanke

Teme on yhdessä Paltan ja Journalistiliiton kanssa käynnistänyt hankkeen elokuva- ja tv-tuotantoalan kehittämiseksi. Hanke on saanut rahoitusta TYÖ2030-ohjelmasta, jolla tuetaan toimialojen selviytymistä koronaepidemiasta.

Tarkoituksena on auttaa tuotantoyhtiöitä ja työntekijöitä selviämään haasteellisista olosuhteista ja varmistaa suomalaisen elokuva- ja tv-tuotannon toimintaedellytykset sekä vahvistaa alan yhteistyökulttuuria. Osana hanketta kehitetään alan tilastointia, koska se tarjoaa välineen alan kokonaisuuden hahmottamiselle ja sitä kautta alan suunnitelmalliselle kehittämiselle. Lue tiedote

Lisätietoa TYÖ2030 -hankkeen nettisivuilta. 

Työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen kehittäminen VOS-teattereissa – Esihanke nykytilanteen selvittämiseksi

Vuoden 2021 aikana toteutetaan tutkimushanke, joka kohdistuu valtionosuuteen oikeutettujen ammattiteatterien (ns. VOS-teatterit) henkilöstöön. Tutkimus kohdistuu mm. teattereiden lavastamon, näyttämötekniikan, valo- ja ääniosaston ja puvustamon ammattilaisiin. Hankkeessa kartoitetaan teattereiden nykytilanne työhyvinvointitoiminnan ja työssä jaksamisen tukemisen osalta. Hankkeen tavoitteena on työhyvinvoinnin lisääminen ja työurien pidentäminen.

Tutkimushanke on Temen ja Suomen Teattereiden yhteinen ja tutkimus- ja kehittämisosuuden hankkeessa toteuttaa Kuntoutussäätiö. Lue koko tiedote.

Lisätietoa hankkeesta myös TYÖ2030 -nettisivuilta.

FLOOR IS YOURS! 2018-2020

Teme on mukana esittävien taiteiden tutkimushankkeessa Floor Is Yours! Hankkeen tarkoituksena on selvittää, miten esittävien taiteiden parissa huomioidaan työturvallisuuteen ja -hyvinvointiin liittyviä tekijöitä. Tutkimusprojektin ensimmäinen vaihe kysely on tehty ja vastauksia analysoidaan parhaillaan.

Tutkimuksen toteuttaa Työterveyslaitos. Lisää tietoa TTL:n nettisivuilta.

MONIMUOTOINEN ANSIOTYÖ 2019-2022

Monimuotoinen ansiotyö on Tampereen yliopiston tutkimusprojekti, joka tutkii usean ansainnan lähteen yhdistämistä ja limittämistä: yhdistelmätöiden variaatioita ja vaihtelua eri ammattialoilla, taustoja ja yhteiskunnallista kehystä.  Teme on mukana hankkeessa, koska osa jäsenistä hankkii toimeentulonsa useista eri lähteistä, joko samanaikaisesti tai limittyen. Edunvalvonnan tueksi Teme tarvitsee tietoa monimuotoisen ansiotyön haasteista. Hanke etsii tällä hetkellä haastateltavia.

Lisää tietoa hankkeen nettisivuilta.

ITSET -TYÖRYHMÄ

Itsensätyöllistäjien yhteistyöryhmä (ITSET) on ammattiliittojen ja palkansaajakeskusjärjestöjen välinen työryhmä, jossa käsitellään itsensätyöllistäjien asioita. Tähän kuuluvat itsensätyöllistäjiä koskevat työlainsäädäntö- , kilpailuoikeus-,  ja sosiaaliturva-uudistukset.

Työryhmä julkaisi yhteiset hallitusohjelmatavoitteet, jotka löydät ryhmän nettisivuilta. Ryhmä haluaa parantaa itsensätyöllistäjien asemaa työmarkkinoilla. Itsensätyöllistäjiä yhdistävät tällä hetkellä heikko neuvotteluasema, pienet ja pirstaleiset tulot sekä puutteellinen sosiaaliturva. ITSET-ryhmä esittää kaikkiaan kuutta toimenpidettä tilanteen korjaamiseksi. Keskeisimpänä ryhmä haluaa itsensätyöllistäjille neuvotteluvaltaa työnteon ehtoihin ja palkkoihin.

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..