työehdot

25.11.2018

Makt, ansvar och jämställdhet / Power, Responsibility and Equal Treatment – survey

Kysely / survey  suomeksi, på svenska and in English. Valta, vastuu, vinoutumat – kysely tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta esittävien taiteiden alalla. Toivomme vastauksia kaikilta teatterin, tanssin ja sirkuksen parissa työskenteleviltä. Kysely on auki 15.1.2019 asti. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen on (itse)kriittistä hereillä oloa ja valppautta, jatkuva prosessi. N...

24.9.2018

Keskusjärjestöt näyttivät vihreää valoa hallituksen ehdotukselle. Vielä emme tiedä peruuntuvatko lakot ja työtaistelut

SAK:sta korostetaan, että se ei ole hyväksynyt hallituksen uutta ehdotusta irtisanomislaiksi, vaan ainoastaan suosittelee jäsenliitoilleen, että niiden hallinnot käsittelevät esitystä ja päättävät samalla työtaisteluiden jatkosta. SAK:ssa suhtaudutaan edelleen hallituksen esitykseen varauksellisesti. SAK arvioi tilannetta lainvalmistelun edetessä. Teme ei työtaisteluita ole julistanut, joten...

12.9.2018

Elokuva- ja tv-tuotantoalan työskentelykulttuuria kehitettävä yhdessä

Selvityshenkilö Jaana Paanetoja selvitti ministeri Sampo Terhon toimeksiannosta elokuva- ja teatterialan häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua.  Tätä koskeva selvitys julkaistiin 12.9.2018. Selvitys on laaja ja yksityiskohtainen ja sisältää lukuisia kehittämis- ja toimenpide-ehdotuksia alan toimijoille. Elokuva- ja tv-tuotantoa koskevan työehtosopimuksen osapuolet pitävät tärkeänä, että epä...

26.6.2018

Muutoksia osa-aikatyön ehtoihin

Työlainsäädäntöön on 1.6.2018 alkaen tullut voimaan osa-aikatyötä koskevia muutoksia.  Muutos kohdistuu osa-aikatyötä tekeviin riippumatta siitä, onko heidän työsopimuksensa voimassa toistaiseksi vai määräajan. Osa-aikatyöstä, josta voidaan sopia esimerkiksi nollatunti-, ektraaja- ja keikkasopimuksilla, käytetään nimitystä vaihteleva työaika. Muutoksen tarkoituksena on parantaa osa-aikaista työtä...

23.3.2018

Taiteellisten suunnittelijoiden matkakustannusten korvaaminen teattereissa

Matkakustannuksien korvaukset taiteellisille suunnittelijoille oli käsiteltävänä työtuomioistuimessa, mutta Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ja Suomen teatterit ry pääsivät asiasta sovintoon ilman oikeuden ratkaisua. Muutokset astuvat voimaan 1.3.2018 alkaen. Työntekijälle, jonka vierailuajankohdan asunto sijaitsee vähintään 80 kilometrin etäisyydellä työn tekemispaikasta, korvataan vier...

19.3.2018

Temen lausunto STM:lle yhdistelmävakuutuksesta

Työttömyysvakuuttamisen uudistaminen on tarpeen, mutta STM:n esittämä yhdistelmävakuutus sopii huonosti temeläisten työllistymisen moninaisiin tapoihin. Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry:n (Teme) jäsenet (4800) työskentelevät teatterin, tanssin, sirkuksen, tv- ja elokuva-aloilla sekä moninaisissa taiteen opetuksen tehtävissä.  Noin puolet Temen jäsenistöstä työskentelee muussa kuin vak...

4.12.2017

Elokuva- ja tv-tuotannoissa on jaksamisongelma

Olisi mukava katsoa eettistä elokuvaa ja olla kuluttajana tietoinen siitä, missä olosuhteissa lempiohjelma on tehty: miten pitkiä työpäivät ovat olleet, onko tekijöillä ollut riittävät lepoajat ja kohtuulliset palkat, maksettiinko ylityökorvaukset lain mukaan, sattuiko kuvauksissa työtapaturmia? Harva tietää mitä 8 - 10 -tunnin kuvauspäivä merkitsee tekijöille. Kun kuvaukset alkavat klo 9, on i...

1.12.2017

Jäsenen toiminta ylityökiellon aikana

Tekstiä on tarkennettu 1.12.2017 klo 18.40 Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto on asettanut elokuva- ja TV-tuotannot ylityökieltoon 1.12.2017 klo.13 alkaen. Ylityökielto on voimassa toistaiseksi. Ylityökiellolla puututaan yhteen alan suurimmista ongelmista, ylipitkiin työpäiviin. Työtaistelutoimet koskevat sekä liittoihin järjestäytyneitä, että järjestäytymättömiä työntekijöitä ja tuotan...

1.12.2017

Teme jätti lakkovaroituksen elokuva- ja tv-tuotantoihin

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto on jättänyt valtakunnansovittelijalle lakkovaroituksen, joka koskee elokuva- ja tv-tuotantojen työehtosopimuksen piiriin kuuluvia työtehtäviä. Sopimusalalla on noin tuhat työntekijää. Työnseisaus alkaa 15.12. kello 13 ja päättyy 16.12. kello 23.59, mikäli sovintoa ei saada ennen sitä. Työnseisauksen kohteena ovat kaikki Suomen elokuva- ja tv-tuotantoyh...

1.1.2017

Kilpailukykysopimus 2017

Yli vuoden kestäneiden neuvotteluiden jälkeen valtakunnallinen kilpailukykysopimus (kiky) sinetöitiin perjantaina 10.6.2016 ja se kattaa 87 % palkansaajista. Kikyssä on kyse yritysten kilpailukyvyn parantamisesta työvoimakustannuksia alentamalla, mitä maan hallitus on luvannut kompensoida veronkevennyksillä. Valtiovarainministeriö on arvioinut sopimuksen synnyttävän jopa 35 000 ty...

  • 2 / 2

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..