Siirry sisältöön

Onko suostuttava, kun työnantaja haluaa muuttaa työnkuvaa ja vetoaa direktio-oikeuteen?

Jäsen kysyy voiko työnantaja muuttaa työnkuvaa tai määrätä lisätehtäviä ilman työntekijän suostumusta.

Työsuhteen alussa solmitaan työsopimus, joka sitoo osapuolia. Sopimuksessa määritellään nimike ja työnkuva. Joskus erilliset työtehtävät nimetään yksityiskohtaisen tarkasti, mutta yleensä näin ei tehdä. Työsopimuksessa voi nimikkeen lisäksi lukea, että ”varsinaisen työn lisäksi työntekijä hoitaa muita työnantajan määräämiä tehtäviä”.

Nimike ei sinänsä kerro sitä, mitä työtehtäviä ja vastuita työhön kuuluu. Samalla nimikkeellä työskentelevien kollegoiden työnkuvat ja vastuualueet voivat erota suurestikin samalla työpaikalla. Toisinaan alan työehtosopimuksessa voidaan määritellä nimikkeen mukaisia työtehtäviä ja siihen liittyviä oikeuksia – kuten ohjaajan taiteelliseen työhön ja esityksen valvontaan liittyen Teatterialan työehtosopimuksessa. Työehtosopimuksen kirjaukset kannattaa tarkastaa sekä täydentää tarvittaessa henkilökohtaisella työsopimuksella. Epäselvät sopimusehdot pitää selvittää ennen allekirjoittamista, sillä allekirjoituksellaan osapuolet sitoutuvat sopimusehtoihin.

Työnantajan direktio-oikeus on työnjohto-oikeutta

Työsopimuslaki takaa työnantajalle oikeuden johtaa ja valvoa työntekoa. Se tarkoittaa, että työnantaja saa antaa työtä koskevia määräyksiä. Työnantaja saa myös muuttaa työnkuvaa vähäisessä määrin.

Tilanne voi olla vaikkapa tällainen: jäsen on lipunmyyjänä teatterissa. Teatteri lomauttaa osan henkilökunnasta epidemian takia ja lipunmyynnissä on hyvin hiljaista. Työnantaja päättää, että toinen lipunmyyjistä alkaa tehdä tilapäisesti markkinointia ja perustelee, että ilman tätä muutosta toinen lipunmyyjä joudutaan lomauttamaan. Tällaisia tilapäisiä muutoksia työnantaja voi tehdä.

Työnantajan velvollisuus on pitää huoli, että työntekijä pärjää uusien työtehtävien kanssa. Työntekijää tulee kouluttaa ja perehdyttää sekä huolehtia, että työaika riittää eikä työntekijä kuormitu liian suuresta työmäärästä. Työnkuvan muuttaminen ei saa uuvuttaa työntekijää. Lisäksi palkka on tarkistettava uusia työtehtäviä ja työn vastuullisuutta vastaavaksi.

Olennaiset ja pysyvät muutokset vaativat sopimisen ja sopimuksen

Jos työntekijän työnkuvaa halutaan muuttaa pysyvästi ja olennaisesti, siitä pitää sopia. Työnantaja ei voi tehdä olennaisia muutoksia työntekijän toimenkuvaan ilman työntekijän suostumusta ellei työnantajalla ole tuotannollis-taloudellista irtisanomisperustetta työsopimuksen irtisanomiseen.

Jotta edellä mainitun lipunmyyjän toimenkuvaa voitaisiin pysyvästi muuttaa kokonaan toisenlaiseksi, on käytävä YT-neuvottelu tai oltava irtisanomisperuste. Näissä tilanteissa pitää kääntyä luottamusmiehen ja/tai liiton työsuhdeneuvonnan puoleen.

 

Karola Baran

Kirjoittaja on juristi ja Temen toiminnanjohtaja 2015-2022.

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.