Siirry sisältöön
Lakipykälä
Kuva jani Pulkka

Temen lausunto työsopimuslain 1 luvun muuttamisesta 2022

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi työsopimuslain 1 luvun 1 §:n muuttamisesta. Lausunto 14.6.2022 (VN/894/2022)

 

Kokonaisharkinta on ollut käytössä tähänkin mennessä, kun työn suorittamista koskeva oikeussuhde ei ole selvinnyt työsuhteen tunnusmerkkien kautta. Jää epäselväksi, miten ehdotettu muutos suhtautuisi tähän aikaisempaan käytäntöön ja miten se selkeyttäisi tilannetta nykyisestä.

Yhdymme SAK:n ja STTK:n täydentävässä mielipiteessään esitettyyn huoleen siitä, että näkökulma esitysluonnoksessa nojaa menneisyyteen ja esityksessä on painotettu yrittäjyyteen viittaavia tunnusmerkkejä sen sijaan, että keskityttäisiin työsuhteeseen viittaaviin kokonaisharkinnan elementteihin.

Huomiot esityksessä arvioiduista vaikutuksista

Vaihtoehtoisia toteuttamistapoja olisi voitu arvioida laajemmin. Yhdymme SAK:n ja STTK:n täydentävässä mielipiteessään esitettyyn näkemykseen siitä, että pelkkä työsopimuslain 1 luvun 1 §:n täsmentäminen ilman oikeussuojakeinojen tehostamista jättää hallitusohjelman tavoitteen toteutumisen puolitiehen.

Huomiot Työsopimuslain 1 luvun 1 §:ään ehdotettavasta muutoksesta ja sen säännöskohtaisista perusteluista

Perusteluista ja pykälään ehdotettavasta muutoksesta tulisi paremmin käydä ilmi työlainsäädännön taustalla vaikuttava tarve suojata työntekijää työsuhteen heikompana osapuolena.

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.