Siirry sisältöön
euron kolikko naisen sormien välissä
Työturvallisuusviranomainen saa nyt paremmat valtuudet valvoa alipalkkausta. Kuva: João Geraldo Borges Júnior, Pixabay

Alipalkkaus kuriin!

Työsuojeluviranomainen saa lisää toimivaltaa alipalkkauksen valvonnassa.
Lakimuutoksen mukaan työnantajan täytyy maksaa työntekijälle työehtosopimuksen mukaista palkkaa, jos alalle neuvoteltu työehtosopimus on yleissitova. Jos työntekijälle maksetaan alle yleissitovan työehtosopimuksen minimipalkan, työsuojeluviranomainen voi antaa työnantajalle kirjallisen kehotuksen ja velvoittavan hallintopäätöksen virheellisesti maksetun palkan korjaamiseksi määräaikaan mennessä. Lisäksi työsuojeluviranomainen voi antaa työnantajalle uhkasakon. Työsuojeluviranomainen ei kuitenkaan ratkaise työntekijöiden palkkausta koskevia tulkintariitoja.

Samassa lakipaketissa vahvistetaan myös työsuojeluviranomaisen velvollisuus ilmoittaa poliisille työpaikalla havaituista petos- ja kiskontarikoksista. Tämä velvoite nopeuttaa ja lisää kyseisten asioiden selvittämistä ja viranomaisprosessia.

Lakimuutosten tavoitteena on tehostaa työntekijöiden palkkausta koskevien säännösten noudattamista ja turvata työntekijöiden asemaa laajentamalla työsuojeluviranomaisen valvontavaltuuksia. Laajempana tavoitteena on harmaan talouden tehokkaampi torjunta, jotta ei syntyisi alipalkattuja työmarkkinoita.

­– Oikeudenmukaiset työehdot ja reilu palkkaus kuuluvat yhtäläisesti jokaiselle Suomessa työskentelevälle. Työsuojeluviranomaisen toimivaltuuksien tehostaminen ja alipalkkaustilanteiden arviointi aktiivisemmin myös rikoslain perusteella ovat tärkeitä askelia alipalkkauksen ja kahden kerroksen työmarkkinoiden torjumiseksi, sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen sanoo.

Uudistukset tulevat voimaan 1.6.2023.

Lähteet STM ja SAK

 

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..