Siirry sisältöön
Kuvaaja työssään.
Kuva Natalie Parham, Unsplash

Voiko ylitöistä sopia työsopimuksessa?

Ajoittain tulee vastaan työsopimuksia, joihin on kirjattu ennakollinen suostumus ylityön tekemiseen. Ylityöstä sopiminen on yleistynyt ongelmaksi asti erityisesti elokuva- ja tv-tuotannoissa. On kuitenkin tärkeää muistaa, että ylityösuostumusta ei lain mukaan voi antaa työsopimuksessa, vaan ylitöistä sovitaan työntekijän ja työnantajan kesken aina tapauskohtaisesti erikseen.

Ylityön tekeminen perustuu aina työntekijän vapaaehtoisuuteen

Ylityöllä tarkoitetaan työtä, joka ylittää työntekijän säännöllisen työajan enimmäismäärän. Säännöllinen työaika tarkoittaa työntekijän normaalia vuorokautista, viikoittaista tai jaksokohtaista työaikaa.

Säännöllisen työajan käsite on hyvä tuntea kaikkialla työelämässä. Eri työehtosopimuksissa on erilaisia työaikamääräyksiä ja usein työpäivät ovat kahdeksaa tuntia lyhyempiä.

Esimerkiksi Elokuva- ja TV-tuotantoa koskevan työehtosopimuksen 7 §:ssä säännöllinen työaika on määritelty seuraavasti: ”Säännöllinen työaika on enintään 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa.” Kaikki työtunnit, jotka ylittävät nämä säännöllisen työajan ajat, ovat sovittavaa ja korvattavaa ylityötä.

Ylityön teettäminen edellyttää, että työntekijä antaa kutakin kertaa varten erikseen suostumuksensa ylityön tekemiseen. Suostumista ylitöihin ei siis voida antaa työsopimuksessa

Säännöllisen työajan ylittävä työ on ylityötä vain, jos se on tehty työnantajan aloitteesta ja hyväksymänä. Työntekijällä ei ole siis oikeutta ylityökorvauksiin ylitöistä, jos niiden tekemisestä ei ole sovittu työnantajan ja työntekijän välillä. Joissain olosuhteissa myös työnantajan hiljaisen suostumuksen perusteella voi syntyä ylityötä. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun työnantaja on velvoittanut työntekijän tekemään jonkin työtehtävän, vaikka työnantaja on ollut tietoinen siitä, ettei kyseisten töiden suorittaminen ole mahdollista työajan puitteissa.

Ylityön tekeminen perustuu aina työntekijän vapaaehtoisuuteen eli ylityön tekemiseen tarvitaan aina työntekijän suostumus. Työaikalain 5 luvun 17 §:n mukaan ylityön teettäminen edellyttää, että työntekijä antaa kutakin kertaa varten erikseen suostumuksensa ylityön tekemiseen. Suostumista ylitöihin ei siis voida antaa työsopimuksessa tai muutoinkaan kertakaikkisena. Työntekijän pitää voida harkita tapauskohtaisesti sitä, haluaako hän tehdä ylitöitä vai ei eli työntekijältä ei siis voida edellyttää ylityön tekemistä.

Työntekijä voi antaa suostumuksensa ylityöhön vain määrätyksi lyhyehköksi ajanjaksoksi kerrallaan, jos tämä on työn järjestelyjen kannalta tarpeen. Tällainen tilanne voisi olla esim. silloin, kun työvoimaa tarvitaan lyhytaikaisten ja satunnaisten ruuhkahuippujen tai äkillisten sijaisuuksien kattamiseen. Suostumusta antaessaan työntekijän tulee tietää sen jakson pituus, jota varten suostumus annetaan.

Ilona Vartiainen

Juristi

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.