Siirry sisältöön
Kuva Jani Pulkka

Teme irtisanoi Elokuva- ja tv-tuotantoa koskevan työehtosopimuksen

Elokuva- ja tv-tuotantoa koskevassa työehtosopimuksessa on sovittu käytäväksi niin sanotut optiovuosi- eli palkankorotusneuvottelut vuodelle 2023. Palkankorotukset piti TES:n mukaan neuvotella marraskuun 2022 loppuun mennessä.

Temen ja Journalistiliiton neuvotteluosapuoli Palta ei suostunut käymään palkkaneuvotteluita sovitusti, vaan on esittänyt ettei voi neuvotella ennen kuin vientisektori saa oman ratkaisunsa.

– Tämä niin sanotun yleisen linjan odottaminen on harmillista. Olisimme halunneet neuvotella jäsenille heidän ansaitsemansa palkankorotukset. Inflaatio on kova ja pienipalkkaiset jäsenemme tarvitsevat palkankorotukset sovitussa aikataulussa, sanoo Temen toiminnanjohtaja Karoliina Huovila.

Yleisen linjan syntyminen saattaa nykyisessä työmarkkinatilanteessa kestää kauankin, joten neuvottelut voivat olla jäissä kuukausia.

– Elokuva- ja tv-tuotanto on pieni ala, jonka palkkaratkaisulla ei ole merkitystä Suomen kilpailukyvylle. Työnantajapuoli on halunnut eroon keskitystä sopimisesta ja vaatinut alakohtaisia neuvotteluita. Tässä valossa onkin erikoista, että nyt alakohtaisuuden sijaan halutaan odottaa muiden alojen ratkaisuja, Huovila jatkaa.

Teme lähtee edelleen siitä, että optiovuodesta sovitaan ja neuvottelut koskevat ainoastaan palkankorotuksia, eivät TES:n tekstejä. Meillä on valmius käydä palkkaneuvotteluja kahden kuukauden irtisanomisajan kuluessa koska tahansa, tekstejä ei ole tarkoitus neuvotella tällä kierroksella. Sopimuksen irtisanominen on normaali työmarkkinatoimenpide, jota TES edellyttää, mutta Temen näkemyksen mukaan on valitettavaa, että tähän jouduttiin.

Myöskään perhevapaauudistuksesta ei ole päästy sopimukseen 31.7.2022 mennessä. Neuvotteluiden käynnistäminen on tarpeen sekä palkkojen että perhevapaauudistuksen osalta. Nykyinen perhevapaa-määräys on epätasa-arvoinen. Isyysvapaa on 6 arkipäivää, mikä on kestämätöntä nykyiseen lainsäädäntöön verrattuna.

– Toivomme työnantajapuolelta sitoutumista tasa-arvon edistämiseen alalla ja perhevapaatyöryhmän työn saattamista maaliin mahdollisimman pikaisesti. Myöskään perhevapaaratkaisua ei tule kytkeä optiovuoden palkkaneuvotteluihin, Huovila toteaa.

Tulevaisuudessa Elokuva- ja tv-tuotantoa koskevan TES:n osalta on tarpeen tarkastella jaksotyötä, joka herättää jäsenissä erittäin paljon vastustusta ja huolta työssäjaksamisesta. Jaksotyötä voidaan teettää jaksoissa, jonka pituudet vaihtelevat 2 päivästä 27 viikkoon.

– Kirjausta valitettavasti väärinkäytetään ylityökorvausten välttelemiseksi. Työntekijät eivät saa tasoitusvapaita tasaisesti työsuhteen aikana, vaan vapaita sijoitetaan työsuhteen loppuun. Tämä aiheuttaa työntekijöille ansionmenetyksiä. Työntekijöillä on teetetty jopa 80-tuntisia viikkoja, mikä ei ole työntekijöiden työturvallisuutta ja jaksamista kunnioittavaa. Epäkohtia ei voi hyväksyä hiljaisesti, Huovila sanoo.

Teme on sitoutunut Elokuva- ja tv-tuotantoa koskevaan työehtosopimukseen ja neuvotellut siitä vuodesta 1988. Journalistiliitto tuli mukaan toiseksi työntekijäpuolen neuvottelijaksi 2000-luvulla. Työnantajapuolta edustaa Palta.

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.