Siirry sisältöön
Koronavirus suurennettuna mikroskooppikuvassa.
Kuva: CDC, Unsplash

Miten koronavirus vaikuttaa työelämään?

Koronaepidemia vaikuttaa monin tavoin työelämään. Tänne sivulle on koottu kattavasti eri ohjeistuksia huomioiden niin turvallinen työskentely kuin väliaikaisten lakien tuomat muutokset. 

Eduskunta jatkoi työsopimuslain lomauttamista ja yhteistoimintamenettelyä koskevien väliaikaisten lainsäädäntömuutosten voimassaoloa 31.12.2020 loppuun. Ne koskevat lomautuksia, koeaikaa, yt-neuvotteluja, takaisinottovelvollisuutta ja työttömyysturvaa.Voit lukea lisää muutoksista täältä…

Tanssinopettajien työehtosopimuksen, Teatterialan työehtosopimuksen ja Kansallisteatterin työehtosopimuksen osalta muutokset on viety työehtosopimukseen. Lue tanssinopettajien tes:n osalta täältä…

Lue Teatterialan työehtosopimuksen osalta täältä…

Usein kysyttyihin kysymyksiin löydät vastauksia täältä… Kysymykset on jaoteltu eri aihealueiden mukaan.

Ohjeita työpaikalle turvalliseen työskentelyyn

Koronaepidemia on nostanut työpaikkojen työturvallisuuden keskiöön. Työsuojeluvaltuutetut olennaisessa roolissa, kun turvallista paluuta työpaikoille ja työskentelyä kehitetään. SAK:n selvityksen mukaan työsuojelun yhteistoimintaa ei ole hyödynnetty työpaikoilla riittävästi koronapandemian aikana. Löydät täältä SAK:n laatiman muistilistan työsuojeluvaltuutetuille täältä… On kaikkien hyödyksi, että työnantaja käy koronapandemian aikana työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista riittävää vuoropuhelua henkilöstön ja henkilöstön edustajien kanssa.

Esittävän taiteen toimijoille on tehty yhteiset korona-ajan turvallisuusohjeistukset. Ohjeistukset on tehty, jotta työntekijöiden on turvallista saapua töihin ja yleisöjen esityksiin myös poikkeusaikana. Ohjeistusten tarkoitus on tarjota tarkentavia ohjeita alan organisaatioiden paikallisten korona-ajan toimintaohjeistusten laatimiseen. Organisaatioiden on tehtävä aina itse paikallinen riskikartoitus ja työpaikkakohtainen turvallisuussuunnitelma kulloisenkin epidemiatilanteen vaatimalla perusteellisuudella.

Ohjeistuksen löydät täältä… Töihin ei tule mennä sairaana, vaan jäädään kotiin matalalla kynnyksellä. Jos menet teatteriin vierailijaksi, niin vaadi perehdytys talon turvallisuusohjeistuksista.

Myös elokuva- ja TV-tuotannon toimialalle on tehty järjestöjen yhteinen toimintaohjeistus koskien kuvauksia. Löydät järjestöjen yhteisen suosituksen täältä… Teme suosittelee, että työpaikan työntekijät valitsevat keskuudestaan työsuojeluvaltuutetun. Valtuutettu voi olla myös tuotantokohtainen. Voit lukea lisää Työturvallisuuskeskuksen sivuilta  Elokuva- ja tv-alan työsuojelun toimialasivustolta täältä…

Ohjeistus  elokuva- ja tv-alalle koronatilanteesta…

Työterveyslaitoksen ohjeet työpaikoille koronavirusepidemian ehkäisyyn…

Kela ohjeistaa tartuntautipäivärahasta…

Aluehallintovirasto on työsuojeluviranomainen Suomessa…

Muutokset työttömyysturvassa

Jos sinut on lomautettu koronan takia, työttömyyskassa tai TE-toimisto eivät vaadi selvityksiä opiskelusta tai yrittäjyydestä 16.3.-31.12.2020 välisenä aikana.

Ansiopäivärahan 300-500 päivän enimmäismaksuaika ei kulu työttömältä työnhakijalta 1.7-31.12.2020.

Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuille on hyvin koottu kaikki muutokset työttömyysturvan osalta. Lue lisää.

Työttömyysetuuden maksaminen edellyttää aina, että lomautettu ilmoittautuu TE-toimistoon. Tarvitset lomautusilmoituksen aina kirjallisena.

Temen ohje työttömäksi jäävälle löydät täältä…

Huolehdi jäsenmaksusi kuntoon, jotta työttömyysturvasi on kunnossa…

Työsuhdetta ja työehtosopimuksia koskevat muutokset

Lomautuksen aikana työsuhteesi on voimassa, joten työsuhde-edut säilyvät, kuten työterveyshuolto. Lisäksi vuosilomaa kertyy 30 ensimmäiseltä lomautuspäivältä. Näistä saat tietoa omasta liitostasi, kun ne tulevat ajankohtaisiksi.

Palta, STOPP ja Teme ovat sopineet poikkeuksista mm. lomautuksiin…

Temen ja Stefin ohje YT-lain ja lomautusten määräajoista Teatterialan työehtosopimuksen osalta…

Ohjeistus koronaan liittyvästä YT-menettelystä ja lomauttamisesta… 

Muita ohjeistuksia

Koronatilanteen takia uusissa, erityisesti määräaikaisissa työsopimuksissa on ollut erilaisia koronakirjauksia. Sopimuksessa saattaa esimerkiksi lukea, että työsuhde voidaan purkaa heti, mikäli tuotanto keskeytyy tai viivästyy koronaepidemiasta tai muusta vastaavasta epidemiasta johtuvasta syystä. Työsopimuksen purkamiseen oikeuttaa vain työntekijästä johtuva erittäin painava syy. Epidemia ei ole sellainen! Tästä asiasta ei voi sopia työsopimuksessa toisin, koska työsopimuslain suojaa ei voi sopimalla heikentää.

Vallitsevassa epidemiatilanteessa on käynyt ilmi, että työnantajat saattavat haluta kieltää työntekijöiltään ulkomaanmatkat. Työnantajan direktio-oikeus, eli oikeus johtaa ja valvoa työtä, ei ulotu työntekijän vapaa-aikaan. Työnantajalla ei ole oikeutta kieltää työntekijää matkustamasta vapaa-ajallaan ulkomaille tai edes koronaviruksen riskialueille. Jos tällainen kirjaus matkustuskiellosta on esimerkiksi työsopimuksessa, on se lainvastaisena pätemätön eikä työntekijöille voi siten koitua seurauksia kiellon rikkomisesta. Työehtosopimuksissa tai työsopimuslaissa ei ole säännöksiä palkanmaksusta tilanteessa, jossa vapaa-ajan matkustamisesta johtuva karanteeni estää töiden tekemisen.

Ohjeistus koronan aiheuttamista toimenpiteistä teatterialalle…

Ohjeistus tanssikouluille ja tanssinopettajille opetustuntien videoinnista ja striimauksesta

SAK:n sivuille on koottu kattavasti tietoa koronaepidemian vaikutuksista…

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.