Siirry sisältöön

SETin ohjeistus työskentelyyn poikkeustilanteessa

Hyvät elokuva ja TV-alan työntekijät ja työnantajat,

koronavirus aiheuttaa poikkeustoimia ja meidän on otettava tilanne huomioon ja kannettava vastuu hyvästä hygieniasta ja työturvallisuudesta työpaikoilla. Meidän on tehtävä kaikki mahdolliset toimenpiteet viruksen leviämisen estämiseksi. SET ry on saanut paljon huolestuneita yhteydenottoja, miten tässä poikkeustilanteessa kuuluisi toimia.

Temen, Journalistiliiton ja Apfin koronaohjeistus täällä…

SET kehottaa seuraamaan ja noudattamaan alati päivittyviä viranomaismääräyksiä, rajoituksia ja suosituksia.

Tee etätöitä, mikäli mahdollista.

Osa käynnissä olevista tuotannoista on jo keskeytetty tai siirretty myöhempään ajankohtaan vallitsevan tilanteen takia. Toivomme tuotantoyhtiöiden harkitsevan vakavasti, onko tuotantojen kuvausjakson järjestäminen tällä hetkellä välttämätöntä, vai olisiko mahdollista miettiä kuvausjakson siirtämistä myöhempään ajankohtaan. Jos tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, tulee hygieniaolosuhteisiin kiinnittää erityistä huomiota niin työntekijät kuin muu ympäristö huomioiden.

Työn suorittamispaikkoihin ja niiden olosuhteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Jokaista työn suorittamispaikkaa on tarpeen miettiä vallitsevan tilanteen kautta uudelleen ja kartoitettava onko paikka mahdollista pitää hygieenisenä. Jos on, niin miten. Kuvauksia ei tule tehdä ahtaissa tiloissa, joissa lähikontaktia on mahdotonta välttää. Huomiota tulisi kiinnittää myös varsinaisen kuvaustilanteen ulkopuolella työtään suorittaviin työntekijöihin ja heidän työolosuhteisiinsa.

Kuvauksia ei tule tehdä ahtaissa tiloissa, joissa lähikontaktia on mahdotonta välttää.

Työntekijöiden työturvallisuuden lisäksi alan tulisi kiinnittää erityistä huomiota siihen, ettei se toiminnalla altista ulkopuolisia ihmisiä terveydelliseen riskiin ja edesauta mahdollisen viruksen leviämistä. Kuvauspaikat olisi syytä valita niin, etteivät ne ole yhteydessä muuhun väestöön, jotta ulkopuoliset ihmiset eivät keräänny seuraamaan kuvauksia.

Jos kuulut riskiryhmään tai et ole varma kuulutko riskiryhmään, tulee sinun ottaa yhteyttä työterveyteen tai julkiseen terveydenhuoltoon asian selvittämiseksi. Samoin jos lähipiirissäsi on riskiryhmään kuuluva henkilö tai henkilöitä. Näissä tilanteissa lääkärin on arvioitava työssäolo kyky, ei työnantajan tai työntekijän itse. Työntekijä ja työnantaja voivat myös sopia muista tarvittavista järjestelyistä, kuten etätyöskentelystä tai muista mahdollisista toimista, jolloin tartuntariskin vaara minimoidaan. Työnantaja on velvollinen kertomaan työntekijälle palkanmaksuun mahdollisesti vaikuttavista muuttuvista tekijöistä ja eri vaihtoehdoista.

Jos sinulla on vähäisiäkin flunssan oireita, ilmoita viipymättä työnantajalle älä altista muita. Älä tule kipeänä töihin. On työntekijän vastuu seurata omaa vointia tarkkaan ja ilmoittaa jos oireita ilmenee. Näin suojelet itseäsi, koko työyhteisöä ja erityisesti riskiryhmään kuuluvia henkilöitä. Työnantajan kanssa sovitaan jatkotoimenpiteistä tapauskohtaisesti. Toimi samoin, jos samassa taloudessa asuva henkilö tai henkilöt saavat oireita.

Työntekijän on hyvä muistaa  yksityisyydensuoja. Työntekijällä ei ole velvoitetta kertoa työnantajalle mahdollisista omista sairauksista tai kuvailla alkavia oireita. Jos mahdollisesta tilanteesta puhuminen tuntuu vaikealta, voi työntekijä kääntyä luottamusmiehen/-valtuutetun puoleen ja kysyä neuvoa tilanteeseen. Koronaviruksen tuoma pelko ei ole riittävä syy jättäytyä pois töistä.

Kaikilla työpaikoilla on oltava mahdollisuus pestä kädet vedellä ja saippualla.

Hyvä hygienia eli oikeaoppinen käsienpesu on tutkimusten mukaan paras tapa estää viruksen leviäminen. Kaikilla työpaikoilla on oltava mahdollisuus pestä kädet vedellä ja saippualla. Jos juoksevaa vettä ei ole, tulee vettä tuoda sinne säiliössä ja tällä tavoin mahdollistaa veden ja saippuan käyttö käsien pesussa kaikille työntekijöille. Pelkkä käsidesi ei riitä.

SET ry kannustaa avoimeen keskusteluun ja yhteistyöhön työntekijöiden sekä työnantajien kanssa tilanteiden ratkaisemiseksi – Pidetään huolta toisistamme!

terveisin SET ry:n hallitus

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..