Siirry sisältöön
Kuvituskuva infosta.
Kuva Jani Pulkka

Palta, STOPP ja Teme ovat sopineet poikkeuksista yhteistoimintalain mukaisiin neuvotteluihin, lomautusilmoitukseen sekä takaisinottovelvollisuuteen

Väliaikaiset lakimuutokset yt-lain osalta ovat päättyneet  31.12.2020. Normaalit tes-määräykset ovat voimassa.

Yhteinen tiedote

Palta, STOPP ja Teme ovat sopineet illalla 26.3.2020 seuraavista poikkeuksista Tanssinopettajien työehtosopimukseen:

  • Yhteistoimintalain 51 §:n mukainen neuvotteluaika lyhennetään 5 päivään kaikissa lomautustilanteissa
  • Työsopimuslain 5 luvun 4 §:n mukainen lomautusilmoitusaika lyhennetään 5 päivään
  • Työsopimuslain 6 luvun 6 §:n mukainen takaisinottovelvollisuusaika pidennetään 9 kuukauteen

Em. poikkeukset ovat voimassa heti ja ovat voimassa niin kauan kuin koronaviruksen aiheuttaman taloudellisen kriisin vuoksi säädettävät maan hallituksen 20.3.2020 päättämät työlainsäädäntömuutokset ovat voimassa. Eduskunnan päätöksellä lakimuutokset ovat voimassa 31.12.2020 asti.

Yhteistoimintaneuvotteluiden osalta:

Edellä mainittuja 5 päivän yt-neuvotteluaikaa voidaan soveltaa sellaisenaan niissä ainoastaan lomautuksia koskevissa yt-neuvotteluissa, joissa neuvotteluesitys (ns. yt-kutsu) on annettu 26.3. tai myöhemmin. Huomioithan, että 5 päivän neuvotteluaikaa ei voida käyttää, jos yt-neuvottelut koskevat lomautusten lisäksi myös irtisanomisia ja osa-aikaistamisia.

Osassa tanssioppilaitoksia yhteistoimintaneuvottelut ovat voineet alkaa jo ennen kuin yllä mainituista poikkeuksista on sovittu työehtosopimusosapuolten kesken 26.3.2020. Edellä mainittua 5 päivän neuvotteluaikaa voidaan soveltaa myös:

-Tilanteissa, jos oppilaitos on antanut yhteistoimintaa koskevan neuvotteluesityksen (ns. yt-kutsu) ennen 26.3.2020 ja ensimmäinen neuvottelu on ollut 26.3.2020 tai myöhemmin.

Esimerkki: Jos yt-kutsu on annettu ke 25.3., jolloin ensimmäinen yt-neuvottelu voi olla ma 30.3. Viiden päivän neuvotteluvelvollisuus tulee tällöin täyteen pe 3.4.

-Tilanteissa, joissa yhteistoimintaa koskeva neuvotteluesitys (ns. yt-kutsu) on annettu ennen 26.3.2020 ja myös ensimmäinen neuvottelukerta on ollut ennen 26.3.2020. Tällöin riittää, että neuvotteluja käydään vielä vähintään 5 päivää 26.3. alkaen, jolloin 5 päivän neuvotteluaikaa koskevat neuvottelut voivat tulla päätökseen aikaisintaan maanantaina 30.3.2020.

Esimerkki: Yt-kutsu on annettu pe 20.3. ja ensimmäinen neuvottelukerta on ollut ke 25.3. Tällöin riittää, että neuvotellaan vielä 5 päivää lisää alkaen torstaista 26.3., jolloin neuvotteluvelvollisuus olisi täytetty ma 30.3.

Muut yt-lain mukaiset velvoitteet ovat normaalisti voimassa.

Lomautusilmoitusaika:

Viiden päivän lomautusilmoitusaikaa voidaan käyttää kaikissa lomautusilmoituksissa, jotka annetaan 27.3.2020 tai sen jälkeen. Jos tanssioppilaitos on antanut lomautusilmoituksen tänään 27.3.2020 ja ei ole siinä huomioinut em. 5 päivän lomautusaikaa, tulee tanssioppilaitoksen perua jo annettu lomautusilmoitus ja antaa uusi lomautusilmoitus (edellyttäen, että tanssioppilaitos haluaa käyttää 14 päivää lyhyempää eli 5 päivän ilmoitusaikaa).

 Esimerkki, mikäli tanssiopisto on yt-lain soveltamisen piirissä:

Yt-kutsu tulee antaa kaikissa tilanteissa 5 päivää aikaisemmin (esim. jos yt-kutsu annetaan ke 25.3., niin ensimmäinen neuvottelukerta voi olla seuraavana maanantaina 30.3.) Tällöin 5 päivän neuvotteluvelvoite päättyy perjantaina 3.4. ja lomautusilmoitus voidaan antaa lauantaina 4.4 siten, että 5 päivän lomautusilmoitusaikaa noudattaen lomautus voi alkaa to 9.4.

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto, Teme

Palvelualojen työnantajat, Palta

 

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.