Palta, STOPP ja Teme ovat sopineet poikkeuksista yhteistoimintalain mukaisiin neuvotteluihin, lomautusilmoitukseen sekä takaisinottovelvollisuuteen

Yhteinen tiedote:

Palta, STOPP ja Teme ovat sopineet illalla 26.3.2020 seuraavista poikkeuksista Tanssinopettajien työehtosopimukseen:

  • Yhteistoimintalain 51 §:n mukainen neuvotteluaika lyhennetään 5 päivään kaikissa lomautustilanteissa
  • Työsopimuslain 5 luvun 4 §:n mukainen lomautusilmoitusaika lyhennetään 5 päivään
  • Työsopimuslain 6 luvun 6 §:n mukainen takaisinottovelvollisuusaika pidennetään 9 kuukauteen

Em. poikkeukset ovat voimassa heti ja ovat voimassa niin kauan kuin koronaviruksen aiheuttaman taloudellisen kriisin vuoksi säädettävät maan hallituksen 20.3.2020 päättämät työlainsäädäntömuutokset ovat voimassa.

Yhteistoimintaneuvotteluiden osalta:

Edellä mainittuja 5 päivän yt-neuvotteluaikaa voidaan soveltaa sellaisenaan niissä ainoastaan lomautuksia koskevissa yt-neuvotteluissa, joissa neuvotteluesitys (ns. yt-kutsu) on annettu 26.3. tai myöhemmin. Huomioithan, että 5 päivän neuvotteluaikaa ei voida käyttää, jos yt-neuvottelut koskevat lomautusten lisäksi myös irtisanomisia ja osa-aikaistamisia.

Osassa tanssioppilaitoksia yhteistoimintaneuvottelut ovat voineet alkaa jo ennen kuin yllä mainituista poikkeuksista on sovittu työehtosopimusosapuolten kesken 26.3.2020. Edellä mainittua 5 päivän neuvotteluaikaa voidaan soveltaa myös:

-Tilanteissa, jos oppilaitos on antanut yhteistoimintaa koskevan neuvotteluesityksen (ns. yt-kutsu) ennen 26.3.2020 ja ensimmäinen neuvottelu on ollut 26.3.2020 tai myöhemmin.

Esimerkki: Jos yt-kutsu on annettu ke 25.3., jolloin ensimmäinen yt-neuvottelu voi olla ma 30.3. Viiden päivän neuvotteluvelvollisuus tulee tällöin täyteen pe 3.4.

-Tilanteissa, joissa yhteistoimintaa koskeva neuvotteluesitys (ns. yt-kutsu) on annettu ennen 26.3.2020 ja myös ensimmäinen neuvottelukerta on ollut ennen 26.3.2020. Tällöin riittää, että neuvotteluja käydään vielä vähintään 5 päivää 26.3. alkaen, jolloin 5 päivän neuvotteluaikaa koskevat neuvottelut voivat tulla päätökseen aikaisintaan maanantaina 30.3.2020.

Esimerkki: Yt-kutsu on annettu pe 20.3. ja ensimmäinen neuvottelukerta on ollut ke 25.3. Tällöin riittää, että neuvotellaan vielä 5 päivää lisää alkaen torstaista 26.3., jolloin neuvotteluvelvollisuus olisi täytetty ma 30.3.

Muut yt-lain mukaiset velvoitteet ovat normaalisti voimassa.

Lomautusilmoitusaika:

Viiden päivän lomautusilmoitusaikaa voidaan käyttää kaikissa lomautusilmoituksissa, jotka annetaan 27.3.2020 tai sen jälkeen. Jos tanssioppilaitos on antanut lomautusilmoituksen tänään 27.3.2020 ja ei ole siinä huomioinut em. 5 päivän lomautusaikaa, tulee tanssioppilaitoksen perua jo annettu lomautusilmoitus ja antaa uusi lomautusilmoitus (edellyttäen, että tanssioppilaitos haluaa käyttää 14 päivää lyhyempää eli 5 päivän ilmoitusaikaa).

 Esimerkki, mikäli tanssiopisto on yt-lain soveltamisen piirissä:

Yt-kutsu tulee antaa kaikissa tilanteissa 5 päivää aikaisemmin (esim. jos yt-kutsu annetaan ke 25.3., niin ensimmäinen neuvottelukerta voi olla seuraavana maanantaina 30.3.) Tällöin 5 päivän neuvotteluvelvoite päättyy perjantaina 3.4. ja lomautusilmoitus voidaan antaa lauantaina 4.4 siten, että 5 päivän lomautusilmoitusaikaa noudattaen lomautus voi alkaa to 9.4.

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto, Teme

Palvelualojen työnantajat, Palta

 

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..