Siirry sisältöön

Freet2030-hanke

Temen Freet2030-hanke kehittää kulttuurialan freelance-työhön toimivia ja tuottavia malleja sekä hyvinvointia. Hankkeen kohteina ovat teatterin, tanssin, sirkuksen, tv:n, elokuvan ja musiikin toimialat. Freet2030-hanke kestää vuoden 2022 loppuun ja jatkuu Freelance-neuvolan kehittämistyönä.

Hanke sai jatkorahoituksen kesällä 2022 Freelance-neuvolan kehittämiseen, josta täällä lisätietoa… Kehittämisseminaarit ovat 7.9. ja 21.9.2022

Freelance-työ on kulttuuri- ja taidealoilla erittäin yleistä. Freelancer tarkoittaa työntekijää, joka työskentelee tilapäisesti eri toimeksiantajille. Toimeksiannot vaihtelevat ja voivat olla päällekkäisiäkin: freelancer voi olla määräaikaisessa työsuhteessa tai tehdä toimeksiantosopimuksen yrittäjänä. Hän voi myös saada työkorvauksia. Hän ei välttämättä ole yrittäjä eikä määräaikainen työntekijä tai voi olla molempia yhtä aikaa. Temen jäsenistä puolet on freelancereita.

Teme sai rahoituksen hankkeeseen TYÖ2030-ohjelmasta, joka on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaa. Freet2030-hanke kestää vuoden 2022 loppuun ja jatkuu Freelance-neuvolan kehittämistyönä.

Teme toteuttaa Freet2030-hanketta yhdessä Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) työyhteisöjen kehittäjien koulutuksesta vastaavan tiimin kanssa. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Humakin lisäksi Suomen Teatterit, Teatterikeskus, Audiovisual Producers Finland (Apfi) ja Suomen Muusikkojen Liitto.

Projektipäällikkönä toimii filosofian tohtori ja kulttuurien tutkija, folkloristiikan dosentti Anna Anttila Temestä. Hankkeen asiantuntijoita Humakissa ovat valtiotieteiden tohtori, lehtori Sikke Leinikki, valtiotieteiden maisteri, lehtori Nina Simola-Alha, terveystieteiden maisteri, TKI-asiantuntija Milla Lähdeniemi ja kauppatieteiden maisteri, päätoiminen tuntiopettaja Mari Simola. Asiantuntijana oli myös sosiologian ja aikuiskasvatustieteen dosentti Anu Järvensivu vuodesta 2021 syksyyn 2022.

Freet2030-hanke jatkuu erillisenä hankkeena 2022-2023, jossa keskitytään digitaalisen freelance-neuvolan kehittämiseen. Avoimet kehittämistapaamiset ovat etänä 7.9. ja 21.9.2022. Lue lisää….

Freet2030-hankkeen yhteystiedot

Projektipäällikkö Temessä on Anna Anttila anna.anttila@teme.fi  puh 040 195 1763
Projektipäällikkö Humakissa on Sikke Leinikki sikke.leinikki@humak.fi
Asiantuntijat Humakissa:
Milla Lähdeniemi milla.lahdeniemi@humak.fi
Nina Simola-Alha nina.simola-alha@humak.fi
Mari Simola mari.simola@humak.fi 

Hankkeen julkaisuja

Hanke sai jatkorahoituksen Freelance-neuvolan kehittämiseen…

Freet2030 -hankkeen tutkijoiden esittely Temen verkkolehdessä…

31 ideaa freelancereiden tilanteen korjaamiseksi…

Milla Lähdeniemi: Kansainvälinen vertailu evästää parantamaan freelancereiden asemaa…

Sikke Leinikki, Anu Järvensivu ja Miikka Pyykkönen: Jatkuva oppiminen ja kulttuurialojen palapelimäinen työ…

Anna Anttila: Vapaus on suuri vankila….

Sikke Leinikki ja Nina Simola-Alha: Palapelimäistä työtä kulttuurialoilla….

Anna Anttila: Temen Freet2030 -hanke kehittää uusia malleja tulevaisuuden freelancer-työn järjestämiseen…

Hankkeen tiedote…

Temen työelämähankkeet

Temen hankkeet tähtäävät parempaan työelämään…

Tietoa Temen hankkeista…

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..