Siirry sisältöön

Freet2030-hanke

Temen Freet2030-hanke kehittää kulttuurialan freelance-työhön toimivia ja tuottavia malleja sekä hyvinvointia. Hankkeen kohteina ovat teatterin, tanssin, sirkuksen, tv:n, elokuvan ja musiikin toimialat.

Hanke sai jatkorahoituksen kesällä 2022 Freelance-neuvolan kehittämiseen, josta täällä lisätietoa…

Freelance-työ on kulttuuri- ja taidealoilla erittäin yleistä. Freelancer tarkoittaa työntekijää, joka työskentelee tilapäisesti eri toimeksiantajille. Toimeksiannot vaihtelevat ja voivat olla päällekkäisiäkin: freelancer voi olla määräaikaisessa työsuhteessa tai tehdä toimeksiantosopimuksen yrittäjänä. Hän voi myös saada työkorvauksia. Hän ei välttämättä ole yrittäjä eikä määräaikainen työntekijä tai voi olla molempia yhtä aikaa. Temen jäsenistä puolet on freelancereita.

Teme sai rahoituksen hankkeeseen TYÖ2030-ohjelmasta, joka on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaa. Fret2030-hanke kestää vuoden 2022 loppuun ja jatkuu Freelance-neuvolan kehittämistyönä.

Teme toteuttaa Freet2030-hanketta yhdessä Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) työyhteisöjen kehittäjien koulutuksesta vastaavan tiimin kanssa. Projektipäällikkönä toimii filosofian tohtori ja kulttuurien tutkija, folkloristiikan dosentti Anna Anttila Temestä. Hankkeen asiantuntijoita Humakissa ovat valtiotieteiden tohtori, lehtori Sikke Leinikki, sosiologian ja aikuiskasvatustieteen dosentti Anu Järvensivu, valtiotieteiden maisteri, lehtori Nina Simola-Alha ja terveystieteiden maisteri, TKI-asiantuntija Milla Lähdeniemi. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat myös Suomen Teatterit, Teatterikeskus, Audiovisual Producers Finland (Apfi) ja Suomen Muusikkojen Liitto.

Hankkeen tutkijat toivovat tutkimuskäyttöön työelämänkertoja ja niitä saa lähettää myös nimettömänä anna.anttila@teme.fi

Freet2030-hankkeen yhteystiedot

Projektipäällikkö Temessä on Anna Anttila anna.anttila@teme.fi 040 195 1763

Projektipäällikkö Humakissa: Sikke Leinikki sikke.leinikki@humak.fi
Asiantuntijat Humakissa: Anu Järvensivu anu.jarvensivu@humaki.fi
Milla Lähdeniemi milla.lahdeniemi@humak.fi
Nina Simola-Alha nina.simola-alha@humak.fi

Hankkeen julkaisuja

Hanke sai jatkorahoituksen Freelance-neuvolan kehittämiseen…

Sikke Leinikki, Anu Järvensivu ja Miikka Pyykkönen: Jatkuva oppiminen ja kulttuurialojen palapelimäinen työ…

Anna Anttila: Vapaus on suuri vankila….

31 ideaa freelancereiden tilanteen korjaamiseksi…

Freet2030 -hankkeen tutkijoiden esittely Temen verkkolehdessä…

Sikke Leinikki ja Nina Simola-Alha: Palapelimäistä työtä kulttuurialoilla….

Anna Anttila: Temen Freet2030 -hanke kehittää uusia malleja tulevaisuuden freelancer-työn järjestämiseen…

Hankkeen tiedote…

Temen työelämähankkeet

Temen hankkeet tähtäävät parempaan työelämään…

Tietoa Temen hankkeista…

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..