Siirry sisältöön
Teme on mukana lukuisissa työelämää kohentavissa hankkeissa.

Temen hankkeet tähtäävät parempaan työelämään

Suomalainen työelämä ei ole vieläkään valmis. Siksi Teme osallistuu lukuisiin työelämää tutkiviin hankkeisiin, joilla haetaan kohennusta temeläisten asemaan työmarkkinoilla.

Puolet temeläisistä tekee työtään niin sanotusti epätyypillisessä työsuhteessa. Mutta onko työnteko enää epätyypillistä, jos alalla joka toinen ammattilainen ansaitsee pääasiallisen tulonsa muuten kuin kiinnitettynä yhteen ja samaan laitokseen tai eläkevirkaan, pohtii Temen Freet2030-hankkeen projektipäällikkö Anna Anttila.

Hankkeessa on haastateltu freelancereita ja järjestetty käsitekinkereitä, joissa on selkeytetty freelancer-käsitettä sekä hahmotettu freelancerin tulonmuodostusta ja työhyvinvointia. Kinkereiden satona on saatu muun muassa 31 keinoa parantaa freelancerin asemaa.

Maaliskuun 30. päivänä pidetään ”virkakinkerit”, joiden tarkoituksena on kertoa tähänastisista havainnoista viranhaltijoille ja haastaa viranhaltijat parantamaan freelancereiden asemaa. Tämän vuoden loppuun mennessä hanke on selvittänyt, mitkä ovat freelancereiden ansaintamallit ja miten heidän työmarkkina-asemaansa ja työhyvinvointiaan voitaisiin kehittää. Anttilan lisäksi hankkeen tutkijoina toimivat  työelämäasiantuntijat Anu Järvensivu, Sikke Leinikki, Nina Simola-Alha ja Milla Lähdeniemi Humanistisesta ammattikorkeakoulu Humakista.

Temen ja Humakin lisäksi Freet2030-hankkeessa toimivat Muusikkojen liitto, Suomen Teatterit ry, Audiovisual Producers Finland – Apfi ry ja Teatterikeskus ry.

Freet2030-hanke on saanut rahoituksensa hallituksen Työ2030-kehittämisohjelmasta. Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa Työ2030-ohjelman yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön sekä työmarkkinajärjestöjen ja muiden työelämän toimijoiden kanssa. Työ2030-hanke on jatkoa valtiovallan tavoitteelle tehdä suomalaisesta työelämästä maailman parasta. Ohjelmaa toteuttaa Työterveyslaitos.

Montaa työtä tekeviä tutkittiin

Monimuotoinen ansiotyö – käytännöt ja yhteiskunnallinen kehys oli Tampereen yliopiston tutkimushanke, josta on julkaistu raportti. Hankkeen tutkija, yliopistotutkija Arja Haapakorpi Tampereen yliopistosta toteaa, että ”parempi loppuraportti on vielä tulossa” tämän vuoden puolella. Tutkimuksessa tutkittiin  myös luovan alan työntekijöitä, jotka tekivät useaa työtä.  Tutkimuksessa paneuduttiin myös haastateltujen alanvaihtajien tilanteeseen.

Teme ja Työsuojelurahasto olivat mukana hankkeessa.

Teatterityö turvallisemmaksi Floor is Ours -hankkeessa

Teme on mukana vuonna 2020 päättyneessä Floor Is Yours! -tutkimushankkeen jatkossa, Floor Is Ours! -hankkeessa. Hankkeen tuottama tieto ja työkalut on koottu verkko-oppaaksi,  Esittävän taiteen turva- ja hyvinvointiraideriksi.

Floor Is Ours -hankkeen tarkoituksena on selvittää, miten esittävien taiteiden parissa huomioidaan työturvallisuuteen ja -hyvinvointiin liittyviä tekijöitä. Kyseessä on kanssatutkimusmenetelmä, joka muun muassa osallistaa tiedeyhteisön ulkopuolisia ihmisiä tutkimuksen tekoon. Lisäksi se tavoittelee tietoa, jolla on yhteiskunnallista merkitystä ja vaikutusta.

Lue Niina Juutilaisen  kirjoittama artikkeli  hankkeesta Temen verkkosivuilta.

VOS-teattereiden henkistä työhyvinvointia kohennetaan

Työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen kehittäminen VOS-teattereissahanke tutkii valtionosuutta nauttivien eli VOS-teattereiden henkilöstön työhyvinvointia. Hankkeessa keskitytään VOS-teattereihin, koska niissä on jo tehty työtä hankkeen teemojen kanssa. Hankkeen kehittämistyöhön on valittu neljä ensimmäistä hankkeeseen ilmoittautunutta eli Helsingin kaupunginteatteri, Hämeenlinnan kaupunginteatteri, Tampereen Teatteri sekä Kouvolan teatteri. Kuntoutussäätiön tutkijan Jouni Puumalaisen mukaan hanke keskittyy teatterin ammattilaisten henkiseen työhyvinvointiin, sillä teattereiden työturvallisuuteen on jo kiinnitetty runsaasti huomiota.  Osallistujia olisi ollut enemmänkin, mutta hankkeeseen ei mahtunut enempää.

– Vuoden lopussa keräämme parhaat käytännöt, joita voitaisiin käyttää muissakin teattereissa, Puumalainen kertoo.

Hänen mukaansa vastaavalle hankkeelle olisi tarvetta laajemminkin. Hanke on saanut rahoitusta Työ2030-ohjelmasta, joka loppuu tänä vuonna. Tutkimushanke on Temen ja Suomen Teattereiden yhteinen. Tutkimus- ja kehittämisosuuden toteuttaa Kuntoutussäätiö.

ITSET pitää yksinyrittäjän puolta

Itsensätyöllistäjien yhteistyöryhmä ITSET on ammattiliittojen ja palkansaajakeskusjärjestöjen välinen työryhmä, jossa käsitellään muun muassa itsensätyöllistäjiä koskevaa työlainsäädäntöä ja sosiaaliturvaa. Itsensätyöllistäjiä yhdistävät tällä hetkellä heikko neuvotteluasema, pirstaleinen ansainta sekä puutteellinen sosiaaliturva, joihin halutaan korjausta saattamalla itsensätyöllistäjät ja freelancerit kollektiivisen edunvalvonnan piiriin.

Ympäristöhankkeet ovat tätä päivää

Matalahiilihanke MyStash on ekologinen kierrätyshanke, joka pyrkii suojelemaan ympäristöä, vähentämään kaatopaikkakuormitusta ja aktivoimaan kierrätystä esittävän taiteen kentällä. Produktioita romutettaessa valtava määrä lajittelematonta jätettä ajautuu kaatopaikoille, vaikka osa suuri siitä voitaisiin lajitella, varastoida ja kierrättää.

Matalahiilihankkeessa ovat mukana Suomen Teatterit Stefi ja Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme. Hankkeen vetäjä on Panu Sirkiä.

Kierrätys ja päästöttömyys ovat molemmat tärkeitä tavoitteita jo produktion suunnitteluvaiheessa. Tästä kertoo muun muassa Suomen Kansallisoopperan ja -baletin lavastamon esimies Tapio Säkkinen opinnäytetyössään. Säkkisen YAMK-tutkinnon opinnäytetyö oli Suomen Teatterit Stefin tilaama.

Euroopan komission toimintasuunnitelman mukaan av-alan tulee olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Audiovisual Producers Finland APFI  on ryhtynyt luomaan kotimaiselle av-alalle kestävän kehityksen strategiaa. Teme on yksi hankkeen kumppaneista. Hanke on kolmivuotinen ja siihen kuuluu Iso-Britanniassa kehitetyn Albert-ympäristöjärjestelmän käyttöönotto. Albert-järjestelmä on kehittänyt tuotantoihin sopivan hiilijalanjälkilaskurin. Se tarjoaa produktioille sertifioinnin ja ympäristökoulutusta. Albert on ollut toiminnassa jo yli 10 vuotta ja muun muassa BBC käyttää järjestelmää kaikissa tuotannoissa. Nykyisin yli 2 000 tuotantoyhtiötä käyttää työkaluja maailmanlaajuisesti yli 20 maassa. APFI isännöi Albertin käyttöä Suomessa. Se on valinnut pilottivaiheeseen suomalaisia tuotantoyhtiöitä, jotka toteuttavat Albertin mukaan tehtyjä tuotantoja. Lue kirjoitus TÄSTÄ. 

Elokuva- ja tv-tuotantoalan työn tulevaisuus -hanke vuonna 2021

Teme on yhdessä työnantajajärjestö Paltan ja Journalistiliiton kanssa käynnistänyt hankkeen elokuva- ja tv-tuotantoalan kehittämiseksi. Se saa rahoituksensa Työ2030-ohjelmalta. Tarkoituksena on auttaa tuotantoyhtiöitä ja työntekijöitä selviämään alan haasteista ja varmistaa suomalaisen elokuva- ja tv-tuotannon toimintaedellytykset. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa alan yhteistyökulttuuria. Osana hanketta kehitetään alan tilastointia, koska se auttaa hahmottamaan kokonaisuutta ja sitä kautta alan suunnitelmallista kehittämistä.

 

Tiina Tenkanen

Kirjoittaja on toimittaja ja Temen viestintäkoordinaattori

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.