Siirry sisältöön
Suurten valokirjainten edessä näyttämöölä hyppii ja tanssii ihmisiä. Valokirjaimissa lukee: FREE (vapaa).
Kuva William White, Unsplash

Anna Anttila: Temen Freet2030 -hanke kehittää uusia malleja tulevaisuuden freelancer-työn järjestämiseen

Temen Freet2030-hankkeen projektipäällikkö on filosofian tohtori Anna Anttila.

– Temessä on 2 500 freelanceria. Puolet temeläisistä tekee työtään niin sanotusti epätyypillisessä työsuhteessa. Mutta onko työnteko enää epätyypillistä, jos alalla joka toinen ammattilainen ansaitsee pääasiallisen tulonsa muuten kuin kiinnitettynä yhteen ja samaan laitokseen tai eläkevirkaan? pohtii Anna Anttila.

Freelancer tekee työtään monenlaisissa sopimussuhteissa, kuten palkkatyönä, apurahalla, työttömyyspäivärahalla, laskuttamalla ilman yritystä tai yrittäjänä muun muassa osuuskunnassa, toiminimellä tai osakeyhtiössä. Freelancer-työn monimuotoisuus ja monimutkaisuus näkyy myös niin, että sama tekijä voi olla yhtä aikaa sekä työnantaja että työntekijä.

Sopimussuhteiden vaihtelu ja samanaikaisuus heikentävät ansioita ja sosiaaliturvaa. Toimeksiannoista saadut työkorvaukset eivät kartuta eläkettä tai lomarahoja eikä ilman työsuhdetta saa työnantajan tarjoamaa työterveyshuoltoa ja ammattitaitoa ylläpitävää täydennyskoulutusta. Työturvallisuudesta voi joutua tinkimään. Freelancer vastaa kaikesta työhyvinvoinnistaan, työssä kehittymisestään ja jaksamisestaan itse, mutta suuri osa työtehosta valuu seuraavan työkeikan ja oman ansainnan jatkuvuuden varmistamiseen. Miten saada tekemisen paikat ja alustat – digitaaliset ja konkreettiset – toimiviksi ja turvallisiksi?

Työsuhteiden epätyypillisyys on tyypillistymään päin. Työn tekemisen muussa kuin toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa ennakoidaan yleistyvän myös muilla kuin kulttuurialoilla. Työnmurros jatkuu edelleen, mikä edellyttää yhteiskuntajärjestelmän päivittämistä jälkiteollista yhteiskuntaa paremmin palvelevaksi (ks. Jeremy Rifkinen teos Työn loppu, 1995). Jos työn teettämisen ja tekemisen rakenteet ja toimintakulttuurit asettavat ihmisiä systemaattisesti eriarvoiseen asemaan, rakenteita ja työkulttuureita on tarpeen muuttaa.

Kulttuurialan freelancerit ovat sekä työn sisällön että muodon osalta edelläkävijöitä, työnteon uudelleenmäärittelijöitä ja uudistajia. Tätä työelämätietoa kartuttaa Temen uusi, kesäkuussa 2021 alkanut, Freet2030-hanke. Siinä kulttuurin toimialan freelancer-työtä ja rakenteita valotetaan ja skannataan laajemmin. Hankkeessa kehitetään tulevaisuuden freelancer-työn tekemiseen ja teettämiseen toimivampia malleja. Selvitys- ja kehitystyön kohteina ovat Temen omien alojen (teatterin, tanssin, sirkuksen, elokuva- ja tv-tuotannon) lisäksi musiikin toimialojen freelancerit.

Teme toteuttaa Freet2030-hankkeen yhdessä Humanistisen ammattikorkeakoulu Humakin työyhteisöjen kehittäjien koulutuksesta vastaavan tiimin kanssa. Hankkeen työelämäasiantuntijoita ja tutkijoita ovat Anu Järvensivu ja Sikke Leinikki Humakista. Temen ja Humakin lisäksi toimijoina Freet2030-hankkeessa ovat Muusikkojen liitto, Suomen Teatterit ry, Audiovisual Producers Finland – Apfi ry ja Teatterikeskus ry. Hanke kestää vuoden 2022 loppuun asti.

Anna Anttila

Kirjoittaja on Freet2030 -hankkeen projektipäällikkö, filosofian tohtori ja folkloristiikan dosentti anna.anttila@teme.fi

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.