Siirry sisältöön
Näyttämö, jossa tuoleja. Valaistus on kohdistettu tuoleihin, mutta tilassa ei näy ihmisiä.
Floor is Ours! -hankkeessa etsitään parhaita tapoja takaamaan esittävien taiteiden työturvallisuutta. Kuvituskuva Stefano Stacchini, Unsplash

Floor is Ours! -tutkimushanke vahvistaa puuttumisen kulttuuria

Esittävät taiteet ovat tärkeitä sekä työllistäjinä että palveluiden ja elämysten tuottajina. Siksi ala ansaitsee työkulttuurin, jossa jokaisen on turvallista ja terveellistä tehdä omaa työtään. Tätä tarvetta palvelee mainiosti Floor is Ours! -tutkimushanke. 

Hankkeen taustalla on jo päättynyt Floor is Yours! -tutkimushanke (2018–2020), joka selvitti alan turvallisuusjohtamisen ja -kulttuurin tilaa sekä kehittämistarpeita haastatteluin. Hankkeen tutkimustulosten mukaan esittävien taiteiden alan työturvallisuuskulttuuri näyttäytyy ristiriitaisena. Toisaalta työturvallisuuteen liittyvät tekijät tuntuivat olevan vastaajien mukaan hyvällä tasolla, mutta samaan aikaan todettiin, että ”Nämä nyt vaan ovat näitä asioita, joille ei voi tehdä mitään.” ”Tämä nyt vaan on tällainen ala.

– Meille jäi sellainen olo, että aineiston ristiriitaan on syvennyttävä tarkemmin ja etsittävä siihen vaikuttavia tekijöitä esittävien taiteiden kulttuurista. Kulttuurilla me tarkoitamme käsitysten ja arvojen muodostamaa kokonaisuutta, kertoo molemmissa hankkeissa työskentelevä Työterveyslaitoksen tutkija Heli Ansio.

Floor is Ours! -jatkotutkimuksen tavoitteena on vahvistaa epäkohtiin puuttumisen kulttuuria esittävien taiteiden aloilla. Tutkimusryhmä aikoo pureutua työkulttuurin taustoihin. Millaisin keinoin alalla toimivien mielestä työturvallisuutta ja hyvinvointia sekä epäkohtiin puuttumista tulisi kehittää?

Turvallisuuskulttuuri ja työturvallisuus nähdään molemmissa hankkeissa laajasti. Mukaan luetaan turvallisuuden johtaminen, turvallisen ja terveellisen työskentelyn edellytysten turvaaminen tuotantojen eri vaiheissa. Työympäristössä tutkitaan muun muassa kemikaalialtistukset, läheltä piti -tilanteet sekä fyysiset ja psykososiaaliset kuormitustekijät.  Floor is Ours! -hanketta rahoittavat Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos sekä useat esittävän taiteen alan organisaatiot ja järjestöt.

Raha vähentää paineita

Voiko näistä asioista ikinä puhua puhumatta rahasta samaan hengenvetoon? Asenteet, arvot ja oletukset, jotka leijuvat taidetyökulttuurin ympärillä, liittynevät ehkä enemmän tottumukseen kuin rahaan. Toisaalta vähäisillä taloudellisilla resursseilla ei ole mahdollista ostaa esimerkiksi lisäkäsiä tai pidempiä työskentelyaikoja ja rauhaa tehdä työtään paineettomammin. Onko mitään tehtävissä ilman lisärahoitusta?

–  Aina voi tehdä asioita, jotka eivät vaadi penniäkään rahaa. Toivomme, että työturvallisuus nähtäisiin mahdollisuutena kehittää yhdessä niitä olosuhteita, joissa on hyvä ja turvallinen työskennellä ja näihin liittyvä keskustelu otettaisiin systemaattisesti mukaan tuotantoihin heti suunnittelusta alkaen. Ja kun työturvallisuudesta puhutaan, niin toki työnantajien on myös toimittava työturvallisuuslain edellyttämällä tavalla, Ansio sanoo.

Mielestäni olisi toivottavaa, että esimerkiksi julkisen tuen perusteena olisi taiteellisesti laadukas toiminta, joka tuotetaan työhyvinvointia ja työturvallisuutta edistäviä toimintaperiaatteita noudattaen.

Taiteen ammattilaiset kanssatutkijoina

Floor is Ours! -hankkeessa joukko esittävän taiteen ammattilaisia osallistuu tutkimuskysymysten tarkentamiseen, tutkimusaineiston keräämiseen ja sen alustavaan analysoimiseen. Kyseessä on kanssatutkimusmenetelmä, jonka tavoitteena on muun muassa osallistaa tiedeyhteisön ulkopuolisia ihmisiä tutkimuksen tekoon, kyseenalaistaa perinteisiä tieteen ihanteita sekä valtasuhteita tutkijoiden ja tutkittavien välillä. Lisäksi se tavoittelee tietoa, jolla on yhteiskunnallista merkitystä ja vaikutusta. Kanssatutkimusmenetelmää on perinteisesti käytetty esimerkiksi tutkittaessa alkuperäiskansoja sekä lapsia ja nuoria. Hanke tarkastelee samalla, miten kyseinen menetelmä istuu esittävän taiteen tutkimukseen.

– Halusimme kokeilla kanssatutkimusmenetelmää, jotta esittävän taiteen ammattilaisten omat ajatukset ja kysymykset tulisivat vielä enemmän esille. Meidän pitää yhä enemmän ottaa kaikkiin tutkimuksen vaiheisiin alan ammattilaisia mukaan, jotta tuotettu tieto olisi kentän kannalta relevanttia ja jotta se olisi myös kentällä helpommin hyödynnettävissä, Ansio toteaa.

Hanke käynnistyi kesäkuussa 2021 ja kanssatutkijaryhmien toiminta on käynnistynyt. Aineistonkeruuaika kestää kesäkuuhun 2022. Sen aikana kanssatutkijoista muodostetut ryhmät tapaavat viisi kertaa Työterveyslaitoksen tutkimusryhmän kanssa. Tapaamiset käynnistyvät tutkimuskysymysten tarkentamisella, jossa ammattilaiset pääsevät vaikuttamaan siihen, mitä lähdetään tutkimaan tarkemmin.

– Haluamme ihmisten näkemyksen, mihin työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin näkökulmiin tutkimuksessa tulisi keskittyä, ja mitkä ovat heidän mielestänsä niitä työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kysymyksiä, joita tulisi tarkastella tarkemmin. Tavoitteena on, että tutkimusaineisto tuotetaan kokonaan yhdessä kanssatutkijoiden kanssa, Ansio kertoo.

Tieto yksin ei tee muutosta

Tieto yksin ei valitettavasti muuta käytäntöjä. Miten työntekijä, työyhteisö ja koko ala ryhtyisi toimimaan ja ajattelemaan työhyvinvointia ja työturvallisuutta edistävällä tavalla? Tähän tarvitaan konkreettisia kehittämistyökaluja, joiden avulla voi opetella toimimaan toisin.

Floor is Yours! -hankkeessa kehitettiin työkaluja ja ohjeita. Nämä työkalut koottiin Esittävän taiteen turva- ja hyvinvointiraideriksi, joka tulee täydentymään Floor is Ours! -hankkeen päättyessä 2023.

Lukiessani verkko-opasta ryhdyin samalla haaveilemaan uskalluksesta lähettää sen seuraavan esittävien taiteiden kentälle suunnatun työhakemuksen liitteeksi ja kirjoittaa saatteeksi: Minä muuten pyrin työskentelemään näiden ohjeiden mukaisesti, entäs te? Toivon alan, ja työelämän ylipäänsä, kehittyvän vielä enemmän ja nopeammin suuntaan, jossa kyseinen kannanotto luetaan ennemminkin tärkeäksi osaksi ammattitaitoa kuin joustamattoman työntekijän leimaksi.

Niina Juutilainen katsoo kameraan.

Niina Juutilainen

Kirjoittaja on kulttuurituottaja ja pitää Hengittävää elämää etsimässä -blogia.

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.