Siirry sisältöön

Juristin blogi

Kuvaaja työssään.
8.4.2021

Voiko ylitöistä sopia työsopimuksessa?

Ajoittain tulee vastaan työsopimuksia, joihin on kirjattu ennakollinen suostumus ylityön tekemiseen. Ylityöstä sopiminen on yleistynyt ongelmaksi asti erityisesti elokuva- ja tv-tuotannoissa. On kuitenkin tärkeää muistaa, että ylityösuostumusta ei lain mukaan voi antaa työsopimuksessa, vaan ylitöistä sovitaan työntekijän ja työnantajan kesken aina tapauskohtaisesti erikseen. Ylityön tekeminen per...

Kuvituskuvassa vaaka.
1.4.2021

Paikallinen sopiminen

Mitä on paikallinen sopiminen? Tässä Juristin blogissa asianajaja Perttu Turku avaa asiaa erityisesti Elokuva- ja TV-tuotantoa koskevan työehtosopimuksen näkökulmasta. Sopimusjärjestelmä mahdollistaa usein paikallisen sopimisen tietyissä työehtosopimuksissa määrätyissä tilanteissa, joissa sopiminen myös lainsäädännön puolesta on mahdollista. Yksittäisissä sopimusmääräyksissä paikallisen sopimis...

1.3.2021

YT eli yhteistoimintaneuvottelut

YT-neuvottelut perustuvat lakiin yhteistoiminnasta yrityksissä. Neuvotteluilla on nimensä mukainen tarkoitus: Varmistaa työntekijöiden mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa yrityksessä tehtäviin päätöksiin, jotka koskevat heidän työtään, työolojaan ja asemaansa yrityksessä. Neuvottelut tulee käydä aina, kun yrityksen toiminnassa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat työntekijän työoloihin tai ta...

10.2.2021

Irtisanomisajat tulevat työehtosopimuksista ja laista

Työnantaja voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Irtisanomisperusteet ovat joko työntekijän henkilöön liittyviä tai taloudellisia ja tuotannollisia perusteita. Ennen kuin työnantaja voi irtisanoa työsopimuksen hänen on kuultava työntekijää asiassa. Yleensä edellytetään myös varoitusta ennen irtisanomista. Työntekijä voi irtisanoutua ilman ...

Lakipykäliä rivissä.
3.2.2021

Valtaosa työstä kuuluu työaikalain piiriin

Aika ajoin tulee vastaan tilanteita, joissa työnantaja väittää, ettei työaikalakia sovelleta kyseiseen työsuhteeseen. Yleensä työnantaja perustelee tätä sillä, ettei voi valvoa työtä. Työaikalain soveltamatta jättäminen on poikkeus, joka yleensä koskee vain johtavissa asemissa toimivia. Työaikalain soveltaminen työsuhteessa on pääsääntö ja sen soveltuminen ei ole sopimuksenvarainen asia vaan pa...

Kuvituskuva hahmosta, joka juoksee kohti uloskäntiä.
1.1.2021

Onko suostuttava, kun työnantaja haluaa muuttaa työnkuvaa ja vetoaa direktio-oikeuteen?

Jäsen kysyy voiko työnantaja muuttaa työnkuvaa tai määrätä lisätehtäviä ilman työntekijän suostumusta. Työsuhteen alussa solmitaan työsopimus, joka sitoo osapuolia. Sopimuksessa määritellään nimike ja työnkuva. Joskus erilliset työtehtävät nimetään yksityiskohtaisen tarkasti, mutta yleensä näin ei tehdä. Työsopimuksessa voi nimikkeen lisäksi lukea, että "varsinaisen työn lisäksi työntekijä hoitaa...

Kuvituskuva hahmosta, joka juoksee kohti uloskäntiä. Viittaa koronaan.
1.4.2020

Eduskunta hyväksyi määräaikaiset lakimuutokset työntekijöiden ja yritysten turvaksi 

Päivitetty 1.7.2020 Määräaikaisia lakimuutoksia on jatkettu vuoden 2020 loppuun asti ja tekstiä on muutettu siltä osin. Lakimuutoksien sisältö on pysynyt muilta osin ennallaan paitsi työttömyysturvan enimmäispäivät eivät kulu yhdelläkään työttömällä työnhakijalla 1.7.2020 alkaen vuoden loppuun asti. Määräaikaiset lakimuutokset koskevat lomautuksia, koeaikaa, yt-neuvotteluja, takaisinottovelv...

24.3.2020

Koronavirusepidemian aiheuttamista toimenpiteistä teatterialan työpaikoilla

Teksti päivitetty 30.6.2020 Eduskunta jatkoi työsopimuslain lomauttamista ja yhteistoimintamenettelyä koskevien väliaikaisten lainsäädäntömuutosten voimassaoloa vuoden 2020 loppuun. Teatterialan työehtosopimuksessa ja Kansallisteatterin tekniikkaa koskevassa työehtosopimuksessa ja on sovittu 5 päivän lomautusilmoitusajan jatkuvan myös työehtosopimuksessa uuden määräaikaisen lain siirtymäsäännök...

Tanssijat tanssivat harjoitussalissa ja joku kuvaa kännykällä harjoituksia.
20.3.2020

Oppituntien videointi ja striimaus

Tanssikoulut ovat ehdottaneet tanssinopettajille opetusvideoiden tekemistä opetustunneista. Ymmärrämme koronatilanteessa tanssikoulujen tarpeet, mutta työnantajien tulee huolehtia siitä tanssinopettajat pärjäävät mahdollisen uuden työtehtävän kanssa ja korvauksesta on sovittava. Opetusvideoiden laatiminen ei lähtökohtaisesti kuulu tanssinopettajan työtehtäviin, ellei tällaisesta ole työsopimukses...

Kuvituskuva hahmosta, joka juoksee kohti uloskäntiä. Viittaa koronaan.
17.3.2020

Koronaepidemian aiheuttama lomautus

Osa työnantajista on joutunut lomauttamaan työntekijöitään koronaepidemian vuoksi. Lomauttamisella tarkoitetaan työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä. Lomautuksen aikana työsuhteesi on voimassa, joten työsuhde-edut säilyvät, kuten työterveyshuolto ja lisäksi vuosilomaa kertyy 30 ensimmäiseltä lomautuspäivältä. Näistä saat tietoa, kun ne tulevat ajankohtaisiksi. Lomautus voidaan ...

  • 1 / 3

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..