Siirry sisältöön

Juristin blogi

Kuvituskuvassa henkilö juoksee kohti uloskäyntiä.
30.10.2020

Onko suostuttava, kun työnantaja haluaa muuttaa työnkuvaa ja vetoaa direktio-oikeuteen?

Jäsen kysyy voiko työnantaja muuttaa työnkuvaa tai määrätä lisätehtäviä ilman työntekijän suostumusta. Työsuhteen alussa solmitaan työsopimus, joka sitoo osapuolia. Sopimuksessa määritellään nimike ja työnkuva. Joskus erilliset työtehtävät nimetään yksityiskohtaisen tarkasti, mutta yleensä näin ei tehdä. Työsopimuksessa voi nimikkeen lisäksi lukea, että "varsinaisen työn lisäksi työntekijä hoitaa...

Kuvituskuva hahmosta, joka juoksee kohti uloskäntiä. Viittaa koronaan.
1.4.2020

Eduskunta hyväksyi määräaikaiset lakimuutokset työntekijöiden ja yritysten turvaksi 

Päivitetty 1.7.2020 Määräaikaisia lakimuutoksia on jatkettu vuoden 2020 loppuun asti ja tekstiä on muutettu siltä osin. Lakimuutoksien sisältö on pysynyt muilta osin ennallaan paitsi työttömyysturvan enimmäispäivät eivät kulu yhdelläkään työttömällä työnhakijalla 1.7.2020 alkaen vuoden loppuun asti. Määräaikaiset lakimuutokset koskevat lomautuksia, koeaikaa, yt-neuvotteluja, takaisinottovelv...

24.3.2020

Koronavirusepidemian aiheuttamista toimenpiteistä teatterialan työpaikoilla

Teksti päivitetty 30.6.2020 Eduskunta jatkoi työsopimuslain lomauttamista ja yhteistoimintamenettelyä koskevien väliaikaisten lainsäädäntömuutosten voimassaoloa vuoden 2020 loppuun. Teatterialan työehtosopimuksessa ja Kansallisteatterin tekniikkaa koskevassa työehtosopimuksessa ja on sovittu 5 päivän lomautusilmoitusajan jatkuvan myös työehtosopimuksessa uuden määräaikaisen lain siirtymäsäännök...

Tanssijat tanssivat harjoitussalissa ja joku kuvaa kännykällä harjoituksia.
20.3.2020

Oppituntien videointi ja striimaus

Tanssikoulut ovat ehdottaneet tanssinopettajille opetusvideoiden tekemistä opetustunneista. Ymmärrämme koronatilanteessa tanssikoulujen tarpeet, mutta työnantajien tulee huolehtia siitä tanssinopettajat pärjäävät mahdollisen uuden työtehtävän kanssa ja korvauksesta on sovittava. Opetusvideoiden laatiminen ei lähtökohtaisesti kuulu tanssinopettajan työtehtäviin, ellei tällaisesta ole työsopimukses...

Kuvituskuva hahmosta, joka juoksee kohti uloskäntiä. Viittaa koronaan.
17.3.2020

Koronaepidemian aiheuttama lomautus

Osa työnantajista on joutunut lomauttamaan työntekijöitään koronaepidemian vuoksi. Lomauttamisella tarkoitetaan työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä. Lomautuksen aikana työsuhteesi on voimassa, joten työsuhde-edut säilyvät, kuten työterveyshuolto ja lisäksi vuosilomaa kertyy 30 ensimmäiseltä lomautuspäivältä. Näistä saat tietoa, kun ne tulevat ajankohtaisiksi. Lomautus voidaan ...

Henkilön kädessä on kännykkä, jonka näytöllä on whatsupp-sovellus.
25.2.2020

Kun työ hiipii vapaa-ajalle. Whatsappin käyttö työpaikan sisäisessä viestinnässä

Whatsappin käyttö työpaikkojen sisäisenä viestintäkanavana on lisääntynyt ja Temeen on tullut kysymyksiä aiheeseen liittyen. Whatsapp on kätevä väline, koska sillä tavoittaa samanaikaisesti useita ihmisiä. Monilla sovellus on jo valmiiksi käytössä, joten käyttöön ei tarvitse perehdyttää. Jäsenen yhteydenotto muutama kuukausi sitten kuitenkin paljasti, ettei Whatsappin käyttöä työpaikoilla aina ...

10.12.2019

Vaihtelevaa työaikaa eli nollatuntisopimuksia koskeva lainsäädäntö

Vaihtelevalla työajalla tarkoitetaan ns. nollatuntisopimuksia. Tällaisissa sopimuksissa viikkotyötuntien määrä vaihtelee, esimerkiksi 20-30 viikkotyötunnin välillä. Laki vaihtelevaa työaikaa koskien astui voimaan 1.6.2018. Vaihtelevan työajan sopimuksia saa käyttää vain silloin, kun työvoiman tarve aidosti vaihtelee. Jos työvoiman tarve muuttuu pysyvästi, täytyy työnantajan työntekijän pyynnöstä n...

6.12.2019

Temen ohjeistus uutta työaikalakia koskien

Uusi työaikalaki astuu voimaan 1.1.2020. Se voi tuoda mukanaan mm. joustotyön, työaikapankin ja liukuvan työajan joihinkin töihin. Monista työaikalain pykälistä on sovittu työehtosopimuksissa toisin ja ne ovat voimassa. Niitä, jotka työskentelevät vain työaikalain piirissä (ei työehtosopimuksen piirissä), tulee koskemaan työaikalain muutokset. Mikäli neuvottelet henkilökohtaista työsopimusta vu...

TV-ruudun virityskuvaan viittaavaa estetiikkaa ja cd-levyn näköisiä harmaita ympyröitä.
24.9.2019

TOP 10: Näihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota työsopimusta solmittaessa

Oikeustieteen tohtori Jaana Paanetoja kirjoitti Metelille jutun työsopimuksen tekoon liittyen. Teme ja Journalistiliitto ovat tehneet Paanetojan kanssa tiivistä koulutusyhteistyötä, johon kuuluu työoikeuden luentoja sekä artikkeleita. Tämän artikkelin jälkeen syksyllä on tulossa vielä kaksi artikkelia. Täällä Paanetojan edellinen kirjoitus Elokuva-, tv- ja teatterialan oikeudelliset haasteet… Työ...

24.5.2019

Vuosiloman perusasiat

Tässä käydään läpi vuosilomalain (162/2005) perusasiat, jotta voit tarkastaa lomaoikeutesi. Vuosilomaan liittyy monia eri käsitteitä, jotka on syytä erottaa toisistaan:  vuosilomapalkka = vuosiloman ajalta maksettava keskimääräinen palkka luontoisetuineen  (vuosilomalaki 9 §)  lomakorvaus = maksetaan työntekijälle, joka sopimuksen mukaan tekee kaikkina kalenterikuukausina työtä alle 14 päiv...

  • 1 / 3

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..