Siirry sisältöön

Juristin blogi

Säästöpossu, jonka kyljessä on tekijänoikeuksiin viittavaa C-merkki.
1.3.2022

Vaatiiko tuotantoyhtiö sinua perumaan av-tekijänoikeussopimuksen?

Erityisesti elokuva- ja tv-alan työsopimuksissa on määräyksiä tekijänoikeuksien siirtymisestä. Tuotannoissa syntyy tekijänoikeuksia luovan työn tekijöille, esim. ohjaajille, lavastajille ja käsikirjoittajille. Av-tekijöiden keskuudessa on usein epätietoisuutta sen osalta, miten oikeuksien luovutukseen liittyvät sopimusehdot tulisi sopimukseen kirjata. Missä laajuudessa oikeudet tarvitsee tuotan...

14.9.2021

Työsuhteen keskeisten ehtojen ilmoittaminen

Työsopimukselle ei ole laissa säädettyä vähimmäissisältöä. Työsuhteen ehdot voivat perustua samanaikaisesti useaan eri normilähteeseen, joten kokonaiskuvan saaminen työsuhteen ehtojen kokonaisuudesta voi olla vaikeaa. Tavoiteltava asiaintila on luonnollisesti se, että työsuhteen osapuolet tietäisivät, mitkä ehdot heidän välillään vallitsevat. Tätä tarkoitusta palvelee Työsopimuslain (TSL) 2:4:n sä...

Kellotaulussa aika vaihtuu.
14.6.2021

Kokonaistyöaika ja kokonaispalkkaus Teatterialan työehtosopimuksen mukaan

Kokonaistyöaikaa koskeva sopimus tehdään työntekijän ja teatterin kesken produktiokohtaiseksi tai enintään näytäntövuoden mittaiseksi määräajaksi. Nyt on aika arvioida pyritkö / jatkatko kokonaistyöajassa tulevan näytäntövuoden 2021-2022. Jokainen työntekijä päättää itse onko kokonaistyöajassa vai ei. Jokainen myös arvioi itse onko sopimus kannattava. Teatterialan työehtosopimuksen (Tea-tes) lii...

1.6.2021

Vuosiloman perusasiat

Tässä käydään läpi vuosilomalain perusasiat, jotta voit tarkastaa lomaoikeutesi. Vuosilomaan liittyy monia eri käsitteitä, jotka on syytä erottaa toisistaan.  Vuosilomapalkka = vuosiloman ajalta maksettava keskimääräinen palkka luontoisetuineen Lomakorvaus = maksetaan työntekijälle, joka sopimuksen mukaan tekee kaikkina kalenterikuukausina työtä alle 14 päivää tai 35 tuntia. Korvauksen määrä...

Lääkärin stetoskooppi
25.5.2021

Työterveyshuollon järjestäminen

Miten itsensätyöllistäjät ja freelancerit pääsevät työterveyshuollon piiriin, kun työnantajaa ei ole? Mitä työterveyshuolto kattaa ja kuka sen tarjoaa? Lue myös Juristin blogi, jonka mukaan työterveyshuolto kuuluu työsuhteen laadusta riippumatta kaikille...  Lain mukaan työnantaja on velvollinen järjestämään työsuhteessa oleville työntekijöilleen maksuttoman työterveyshuollon. Työterveyshuoltola...

Kuvaaja työssään.
8.4.2021

Voiko ylitöistä sopia työsopimuksessa?

Ajoittain tulee vastaan työsopimuksia, joihin on kirjattu ennakollinen suostumus ylityön tekemiseen. Ylityöstä sopiminen on yleistynyt ongelmaksi asti erityisesti elokuva- ja tv-tuotannoissa. On kuitenkin tärkeää muistaa, että ylityösuostumusta ei lain mukaan voi antaa työsopimuksessa, vaan ylitöistä sovitaan työntekijän ja työnantajan kesken aina tapauskohtaisesti erikseen. Ylityön tekeminen per...

Kuvituskuvassa vaaka.
1.4.2021

Paikallinen sopiminen

Mitä on paikallinen sopiminen? Tässä Juristin blogissa asianajaja Perttu Turku avaa asiaa erityisesti Elokuva- ja TV-tuotantoa koskevan työehtosopimuksen näkökulmasta. Sopimusjärjestelmä mahdollistaa usein paikallisen sopimisen tietyissä työehtosopimuksissa määrätyissä tilanteissa, joissa sopiminen myös lainsäädännön puolesta on mahdollista. Yksittäisissä sopimusmääräyksissä paikallisen sopimis...

Lakipykäliä
1.3.2021

Onko suostuttava, kun työnantaja haluaa muuttaa työnkuvaa ja vetoaa direktio-oikeuteen?

Jäsen kysyy voiko työnantaja muuttaa työnkuvaa tai määrätä lisätehtäviä ilman työntekijän suostumusta. Työsuhteen alussa solmitaan työsopimus, joka sitoo osapuolia. Sopimuksessa määritellään nimike ja työnkuva. Joskus erilliset työtehtävät nimetään yksityiskohtaisen tarkasti, mutta yleensä näin ei tehdä. Työsopimuksessa voi nimikkeen lisäksi lukea, että "varsinaisen työn lisäksi työntekijä hoitaa...

Tikkaat nousevat kohti rikkoutunutta pykälämerkkiä
10.2.2021

Irtisanomisajat tulevat työehtosopimuksista ja laista

Työnantaja voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Irtisanomisperusteet ovat joko työntekijän henkilöön liittyviä tai taloudellisia ja tuotannollisia perusteita. Ennen kuin työnantaja voi irtisanoa työsopimuksen hänen on kuultava työntekijää asiassa. Yleensä edellytetään myös varoitusta ennen irtisanomista. Työntekijä voi irtisanoutua ilman ...

Lakipykälä
3.2.2021

Valtaosa työstä kuuluu työaikalain piiriin

Aika ajoin tulee vastaan tilanteita, joissa työnantaja väittää, ettei työaikalakia sovelleta kyseiseen työsuhteeseen. Yleensä työnantaja perustelee tätä sillä, ettei voi valvoa työtä. Työaikalain soveltamatta jättäminen on poikkeus, joka yleensä koskee vain johtavissa asemissa toimivia. Työaikalain soveltaminen työsuhteessa on pääsääntö ja sen soveltuminen ei ole sopimuksenvarainen asia vaan pa...

  • 1 / 4

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..