Siirry sisältöön

Juristin blogi

9.6.2023

Itsensätyöllistäjät työehtosopimusneuvotteluiden piiriin?

Työelämän murrokset vaikuttavat myös ammattiliittojen toimintaan ja siihen, keitä liitot edustavat. Ammattiliitoilla on yhä enemmän jäseniä, jotka eivät tee työtä työsuhteessa. Itsensätyöllistäjien määrä ja itsensätyöllistämisen alat ovat kasvaneet viime vuosina, ja keskustelua itsensätyöllistäjien asemasta on käyty enenevissä määrin. Erityisen paljon keskustelua on herättänyt se joukko itsensä...

Tyhjä, valkoinen paperi pöydällä
30.5.2023

Kohtuuttomat sopimusehdot

Teme haluaa ottaa kantaa muutamiin yleistyneisiin työsopimuksen ehtoihin. Erityisesti erilaisia salassapitoa ja kilpailukieltoa koskevia ehtoja näkyy yhä useammin temeläisten alojen työsopimuksissa. Lisäksi aika ajoin tulee vastaan työehtosopimuksen tai lain vastaisia sopimusehtoja. Salassapito, kilpailukielto ja sopimussakot Työntekijällä on suoraan laista johtuvia velvollisuuksia työnantajaa...

Lakipykälä
7.3.2023

Työsuhteen erottaminen toimeksiantosuhteesta

Teme on saanut lisääntyvässä määrin huolestuneita yhteydenottoja, joissa kerrotaan työnantajan ryhtyneen tarjoamaan työsuhdetyön sijasta ainoastaan toimeksiantosuhteita. Ilmiö on Temen tietojen mukaan yleinen erityisesti tanssinopettajien kohdalla.  Toimeksiantotyöskentely muodostuu ongelmaksi, jos työnantaja pyrkii kiertämään työsuhdelainsäädäntöä käyttämällä pelkkiä toimeksiantosuhteita. Tällöin...

Henkilö tekee sormillaan voiton merkin.
21.12.2022

Vaihtelevalla työajalla työskentelevien oikeuksia parannettu

Vuoden 2022 elokuussa Suomen lainsäädännössä astuivat voimaan EU:n ns. työehtodirektiivin edellyttämät muutokset. Direktiivin tarkoituksena on parantaa etenkin epävarmemmissa työsuhteissa työskentelevien asemaa edistämällä turvatumpia ja ennakoitavampia työehtoja. Muutoksia työlainsäädäntöön tuli useita, mutta temeläisten kannalta oleellisimmat liittyvät työsuhteisiin, joissa noudatetaan vaihtelev...

Kuvaaja työssään.
1.11.2022

Voiko ylitöistä sopia työsopimuksessa?

Ajoittain tulee vastaan työsopimuksia, joihin on kirjattu ennakollinen suostumus ylityön tekemiseen. Ylityöstä sopiminen on yleistynyt ongelmaksi asti erityisesti elokuva- ja tv-tuotannoissa. On kuitenkin tärkeää muistaa, että ylityösuostumusta ei lain mukaan voi antaa työsopimuksessa, vaan ylitöistä sovitaan työntekijän ja työnantajan kesken aina tapauskohtaisesti erikseen. Ylityön tekeminen per...

TV-ruudun virityskuvaan viittaavaa estetiikkaa ja cd-levyn näköisiä harmaita ympyröitä.
1.6.2022

TOP 10: Näihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota työsopimusta solmittaessa

Oikeustieteen tohtori Jaana Paanetoja on kirjoittanut temeläisille artikkeleita sekä luennoinut työoikeudesta. Täällä Paanetojan edellinen kirjoitus Elokuva-, tv- ja teatterialan oikeudelliset haasteet… Työsopimusta solmittaessa on tärkeää kiinnittää riittävästi huomiota sopimusehtoihin ja myös ymmärtää niiden merkitys. Työsopimusta on, kuten muitakin velvoiteoikeudellisia sopimuksia, lähtökohta...

14.4.2022

Työsuhteen keskeiset ehdot on ilmoitettava

Työsopimukselle ei ole laissa säädettyä vähimmäissisältöä. Työsuhteen ehdot voivat perustua samanaikaisesti useaan eri normilähteeseen, joten kokonaiskuvan saaminen työsuhteen ehtojen kokonaisuudesta voi olla vaikeaa. Tavoiteltava asiaintila on luonnollisesti se, että työsuhteen osapuolet tietäisivät, mitkä ehdot heidän välillään vallitsevat. Tätä tarkoitusta palvelee Työsopimuslain (TSL) 2:4:n sä...

Kellotaulussa aika vaihtuu.
1.2.2022

Kokonaistyöaika ja kokonaispalkkaus Teatterialan työehtosopimuksen mukaan

Kokonaistyöaikaa koskeva sopimus tehdään työntekijän ja teatterin kesken produktiokohtaiseksi tai enintään näytäntövuoden mittaiseksi määräajaksi. Nyt on aika arvioida pyritkö / jatkatko kokonaistyöajassa tulevan näytäntövuoden 2021-2022. Jokainen työntekijä päättää itse onko kokonaistyöajassa vai ei. Jokainen myös arvioi itse onko sopimus kannattava. Teatterialan työehtosopimuksen (Tea-tes) lii...

1.2.2022

Onko suostuttava, kun työnantaja haluaa muuttaa työnkuvaa ja vetoaa direktio-oikeuteen?

Jäsen kysyy voiko työnantaja muuttaa työnkuvaa tai määrätä lisätehtäviä ilman työntekijän suostumusta. Työsuhteen alussa solmitaan työsopimus, joka sitoo osapuolia. Sopimuksessa määritellään nimike ja työnkuva. Joskus erilliset työtehtävät nimetään yksityiskohtaisen tarkasti, mutta yleensä näin ei tehdä. Työsopimuksessa voi nimikkeen lisäksi lukea, että "varsinaisen työn lisäksi työntekijä hoitaa...

Kuvituskuvassa vaaka.
1.12.2021

Paikallinen sopiminen

Mitä on paikallinen sopiminen? Tässä Juristin blogissa asianajaja Perttu Turku avaa asiaa erityisesti Elokuva- ja TV-tuotantoa koskevan työehtosopimuksen näkökulmasta. Sopimusjärjestelmä mahdollistaa usein paikallisen sopimisen tietyissä työehtosopimuksissa määrätyissä tilanteissa, joissa sopiminen myös lainsäädännön puolesta on mahdollista. Yksittäisissä sopimusmääräyksissä paikallisen sopimis...

  • 1 / 3

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.