Juristin blogi

28.10.2017

Milloin työsuhde voi olla määräaikainen?

Lain mukaan työsopimus on voimassa toistaiseksi, ellei sitä perustellusta syystä ole tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta perusteettomasti määräaikaisena tehty työsopimus katsotaan toistaiseksi voimassa olevaksi. Määräaikaisuuden peruste on tutkittava tapauskohtaisesti. Hyväksyttävä peruste määräaikaisen sopimuksen tekemiselle voi olla esimerkiksi: -Sijaisuus -Mä...

7.10.2017

Määräaikaisille sama työterveyshuolto kuin vakituisille

Jäsenistö on esittänyt viime aikoina kysymyksiä työterveydenhuoltoon liittyen. Tietoomme on tullut tapauksia, joissa työterveyshuollon järjestämisessä on ollut epäselvyyksiä ja pahimmillaan sitä ei ole tarjottu laisinkaan työntekijälle. Tästä syystä halusimme Temen puolesta lähestyä työnantajia seuraavalla muistutuksella: Hyvä työnantajan edustaja, olemme saaneet teatterikentällä työskentelevi...

6.9.2017

Sopiminen ja vastuullisuus

Miten sopimus ylipäätänsä syntyy ja mistä saa sopia? Kuka vastaa työssä tapahtuneesta vahingosta? Vastuut työssä jakautuvat osapuolten välillä eri tavoin riippuen kulloinkin kyseessä olevasta sopimuksesta; onko kyseessä työsopimus vai kenties muu toimeksiantosopimus. Työntekijän vakuuttamisesta ja vahingoista vastaa lähtökohtaisesti työnantaja, kun taas itsenäinen yrittäjä kantaa toimintansa riski...

6.9.2017

Vuosiloman perusasiat

Tässä käydään läpi vuosiloman perusasiat, jotta voit tarkastaa lomaoikeutesi. Vuosilomaan liittyy monia eri käsitteitä, jotka on syytä erottaa toisistaan: - vuosilomapalkka - lomakorvaus - lomaraha tai lomaltapaluuraha - vapaa, kun vuosilomaa ei ole kertynyt Nämä ovat vuosilomaan liittyviä etuuksia, jotka määräytyvät vuosilomalain tai työehtosopimuksen perusteella. Tarkemmat sään...

6.9.2017

Yksityisyyden suoja työelämässä

Oikeus yksityisyyden suojaan, myös työpaikalla, on kaikkien perusoikeus. Henkilötietojen käsittely työpaikoilla on herättänyt kysymyksiä jäsenistössä. Mitä tietoja työnantaja saa työntekijästään kerätä? Missä määrin työnantaja saa käsitellä esimerkiksi työntekijän terveydentilaan liittyviä tietoja? Entä onko kameravalvonta työpaikalla sallittua? Oikeus yksityisyyden suojaan, myös työpaikalla, ...

17.1.2017

Yhteistoimintaneuvottelut eli YT

YT-neuvottelut perustuvat lakiin yhteistoiminnasta yrityksissä. Neuvotteluilla on nimensä mukainen tarkoitus: Varmistaa työntekijöiden mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa yrityksessä tehtäviin päätöksiin, jotka koskevat heidän työtään, työolojaan ja asemaansa yrityksessä. Neuvottelut tulee käydä aina, kun yrityksen toiminnassa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat työntekijän työoloihin tai ta...

14.6.2016

Häirintä ja kiusaaminen työpaikalla

Esiintyykö työpaikallasi henkistä pahoinvointia, häirintää tai kiusaamista? Oletko itse joutunut työpaikalla häirinnän tai kiusaamisen kohteeksi? Neuvot ovat kalliit tällaisessa tilanteessa ja asian ratkaiseminen kaikkea muuta kuin yksinkertaista. Viime kädessä työnantaja on taho, jonka tulee ryhtyä toimiin asian ratkaisemiseksi. Työnantajan on puututtava kaikkiin häirintää tai kiusaamista koskev...

  • 1 / 1

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..