Siirry sisältöön

Juristin blogi

Kellotaulussa aika vaihtuu.
14.6.2021

Kokonaistyöaika ja kokonaispalkkaus Teatterialan työehtosopimuksen mukaan

Kokonaistyöaikaa koskeva sopimus tehdään työntekijän ja teatterin kesken produktiokohtaiseksi tai enintään näytäntövuoden mittaiseksi määräajaksi. Nyt on aika arvioida pyritkö / jatkatko kokonaistyöajassa tulevan näytäntövuoden 2021-2022. Jokainen työntekijä päättää itse onko kokonaistyöajassa vai ei. Jokainen myös arvioi itse onko sopimus kannattava. Teatterialan työehtosopimuksen (Tea-tes) lii...

1.6.2021

Vuosiloman perusasiat

Tässä käydään läpi vuosilomalain perusasiat, jotta voit tarkastaa lomaoikeutesi. Vuosilomaan liittyy monia eri käsitteitä, jotka on syytä erottaa toisistaan.  Vuosilomapalkka = vuosiloman ajalta maksettava keskimääräinen palkka luontoisetuineen Lomakorvaus = maksetaan työntekijälle, joka sopimuksen mukaan tekee kaikkina kalenterikuukausina työtä alle 14 päivää tai 35 tuntia. Korvauksen määrä...

25.5.2021

Työterveyshuollon järjestäminen

Miten itsensätyöllistäjät ja freelancerit pääsevät työterveyshuollon piiriin, kun työnantajaa ei ole? Mitä työterveyshuolto kattaa ja kuka sen tarjoaa? Lue myös Juristin blogi, jonka mukaan työterveyshuolto kuuluu työsuhteen laadusta riippumatta kaikille...  Lain mukaan työnantaja on velvollinen järjestämään työsuhteessa oleville työntekijöilleen maksuttoman työterveyshuollon. Työterveyshuoltola...

Kuvaaja työssään.
8.4.2021

Voiko ylitöistä sopia työsopimuksessa?

Ajoittain tulee vastaan työsopimuksia, joihin on kirjattu ennakollinen suostumus ylityön tekemiseen. Ylityöstä sopiminen on yleistynyt ongelmaksi asti erityisesti elokuva- ja tv-tuotannoissa. On kuitenkin tärkeää muistaa, että ylityösuostumusta ei lain mukaan voi antaa työsopimuksessa, vaan ylitöistä sovitaan työntekijän ja työnantajan kesken aina tapauskohtaisesti erikseen. Ylityön tekeminen per...

Kuvituskuvassa vaaka.
1.4.2021

Paikallinen sopiminen

Mitä on paikallinen sopiminen? Tässä Juristin blogissa asianajaja Perttu Turku avaa asiaa erityisesti Elokuva- ja TV-tuotantoa koskevan työehtosopimuksen näkökulmasta. Sopimusjärjestelmä mahdollistaa usein paikallisen sopimisen tietyissä työehtosopimuksissa määrätyissä tilanteissa, joissa sopiminen myös lainsäädännön puolesta on mahdollista. Yksittäisissä sopimusmääräyksissä paikallisen sopimis...

Kuvituskuva hahmosta, joka juoksee kohti uloskäntiä.
1.3.2021

Onko suostuttava, kun työnantaja haluaa muuttaa työnkuvaa ja vetoaa direktio-oikeuteen?

Jäsen kysyy voiko työnantaja muuttaa työnkuvaa tai määrätä lisätehtäviä ilman työntekijän suostumusta. Työsuhteen alussa solmitaan työsopimus, joka sitoo osapuolia. Sopimuksessa määritellään nimike ja työnkuva. Joskus erilliset työtehtävät nimetään yksityiskohtaisen tarkasti, mutta yleensä näin ei tehdä. Työsopimuksessa voi nimikkeen lisäksi lukea, että "varsinaisen työn lisäksi työntekijä hoitaa...

10.2.2021

Irtisanomisajat tulevat työehtosopimuksista ja laista

Työnantaja voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Irtisanomisperusteet ovat joko työntekijän henkilöön liittyviä tai taloudellisia ja tuotannollisia perusteita. Ennen kuin työnantaja voi irtisanoa työsopimuksen hänen on kuultava työntekijää asiassa. Yleensä edellytetään myös varoitusta ennen irtisanomista. Työntekijä voi irtisanoutua ilman ...

Lakipykäliä rivissä.
3.2.2021

Valtaosa työstä kuuluu työaikalain piiriin

Aika ajoin tulee vastaan tilanteita, joissa työnantaja väittää, ettei työaikalakia sovelleta kyseiseen työsuhteeseen. Yleensä työnantaja perustelee tätä sillä, ettei voi valvoa työtä. Työaikalain soveltamatta jättäminen on poikkeus, joka yleensä koskee vain johtavissa asemissa toimivia. Työaikalain soveltaminen työsuhteessa on pääsääntö ja sen soveltuminen ei ole sopimuksenvarainen asia vaan pa...

1.2.2021

YT eli yhteistoimintaneuvottelut

YT-neuvottelut perustuvat lakiin yhteistoiminnasta yrityksissä. Neuvotteluilla on nimensä mukainen tarkoitus: Varmistaa työntekijöiden mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa yrityksessä tehtäviin päätöksiin, jotka koskevat heidän työtään, työolojaan ja asemaansa yrityksessä. Neuvottelut tulee käydä aina, kun yrityksen toiminnassa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat työntekijän työoloihin tai ta...

Kuvituskuva hahmosta, joka juoksee kohti uloskäntiä. Viittaa koronaan.
1.4.2020

Eduskunta hyväksyi määräaikaiset lakimuutokset työntekijöiden ja yritysten turvaksi 

Päivitetty 1.7.2020 Määräaikaisia lakimuutoksia on jatkettu vuoden 2020 loppuun asti ja tekstiä on muutettu siltä osin. Lakimuutoksien sisältö on pysynyt muilta osin ennallaan paitsi työttömyysturvan enimmäispäivät eivät kulu yhdelläkään työttömällä työnhakijalla 1.7.2020 alkaen vuoden loppuun asti. Määräaikaiset lakimuutokset koskevat lomautuksia, koeaikaa, yt-neuvotteluja, takaisinottovelv...

  • 1 / 4

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..