Siirry sisältöön

Juristin blogi

Kuvassa lakipykälät yhdestä kolmeen sinisellä taustalla
1.1.2021

Työaikalakia koskeva ohjeistus

Uusi työaikalaki astui voimaan 1.1.2020. Se voi tuoda mukanaan mm. joustotyön, työaikapankin ja liukuvan työajan joihinkin töihin. Monista työaikalain pykälistä on sovittu työehtosopimuksissa toisin ja ne ovat voimassa. Niitä, jotka työskentelevät vain työaikalain piirissä (ei työehtosopimuksen piirissä), tulee koskemaan työaikalain muutokset. Mikäli neuvottelet henkilökohtaista työsopimusta vu...

Kuvituskuva hahmosta, joka juoksee kohti uloskäntiä. Viittaa koronaan.
1.4.2020

Eduskunta hyväksyi määräaikaiset lakimuutokset työntekijöiden ja yritysten turvaksi 

Päivitetty 1.7.2020 Määräaikaisia lakimuutoksia on jatkettu vuoden 2020 loppuun asti ja tekstiä on muutettu siltä osin. Lakimuutoksien sisältö on pysynyt muilta osin ennallaan paitsi työttömyysturvan enimmäispäivät eivät kulu yhdelläkään työttömällä työnhakijalla 1.7.2020 alkaen vuoden loppuun asti. Määräaikaiset lakimuutokset koskevat lomautuksia, koeaikaa, yt-neuvotteluja, takaisinottovelv...

24.3.2020

Koronavirusepidemian aiheuttamista toimenpiteistä teatterialan työpaikoilla

Teksti päivitetty 30.6.2020 Eduskunta jatkoi työsopimuslain lomauttamista ja yhteistoimintamenettelyä koskevien väliaikaisten lainsäädäntömuutosten voimassaoloa vuoden 2020 loppuun. Teatterialan työehtosopimuksessa ja Kansallisteatterin tekniikkaa koskevassa työehtosopimuksessa ja on sovittu 5 päivän lomautusilmoitusajan jatkuvan myös työehtosopimuksessa uuden määräaikaisen lain siirtymäsäännök...

Tanssijat tanssivat harjoitussalissa ja joku kuvaa kännykällä harjoituksia.
20.3.2020

Oppituntien videointi ja striimaus

Tanssikoulut ovat ehdottaneet tanssinopettajille opetusvideoiden tekemistä opetustunneista. Ymmärrämme koronatilanteessa tanssikoulujen tarpeet, mutta työnantajien tulee huolehtia siitä tanssinopettajat pärjäävät mahdollisen uuden työtehtävän kanssa ja korvauksesta on sovittava. Opetusvideoiden laatiminen ei lähtökohtaisesti kuulu tanssinopettajan työtehtäviin, ellei tällaisesta ole työsopimukses...

Kuvituskuva hahmosta, joka juoksee kohti uloskäntiä. Viittaa koronaan.
17.3.2020

Koronaepidemian aiheuttama lomautus

Osa työnantajista on joutunut lomauttamaan työntekijöitään koronaepidemian vuoksi. Lomauttamisella tarkoitetaan työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä. Lomautuksen aikana työsuhteesi on voimassa, joten työsuhde-edut säilyvät, kuten työterveyshuolto ja lisäksi vuosilomaa kertyy 30 ensimmäiseltä lomautuspäivältä. Näistä saat tietoa, kun ne tulevat ajankohtaisiksi. Lomautus voidaan ...

Henkilön kädessä on kännykkä, jonka näytöllä on whatsupp-sovellus.
25.2.2020

Kun työ hiipii vapaa-ajalle. Whatsappin käyttö työpaikan sisäisessä viestinnässä

Whatsappin käyttö työpaikkojen sisäisenä viestintäkanavana on lisääntynyt ja Temeen on tullut kysymyksiä aiheeseen liittyen. Whatsapp on kätevä väline, koska sillä tavoittaa samanaikaisesti useita ihmisiä. Monilla sovellus on jo valmiiksi käytössä, joten käyttöön ei tarvitse perehdyttää. Jäsenen yhteydenotto muutama kuukausi sitten kuitenkin paljasti, ettei Whatsappin käyttöä työpaikoilla aina ...

10.12.2019

Vaihtelevaa työaikaa eli nollatuntisopimuksia koskeva lainsäädäntö

Vaihtelevalla työajalla tarkoitetaan ns. nollatuntisopimuksia. Tällaisissa sopimuksissa viikkotyötuntien määrä vaihtelee, esimerkiksi 20-30 viikkotyötunnin välillä. Laki vaihtelevaa työaikaa koskien astui voimaan 1.6.2018. Vaihtelevan työajan sopimuksia saa käyttää vain silloin, kun työvoiman tarve aidosti vaihtelee. Jos työvoiman tarve muuttuu pysyvästi, täytyy työnantajan työntekijän pyynnöstä n...

TV-ruudun virityskuvaan viittaavaa estetiikkaa ja cd-levyn näköisiä harmaita ympyröitä.
1.10.2019

TOP 10: Näihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota työsopimusta solmittaessa

Oikeustieteen tohtori Jaana Paanetoja on kirjoittanut temeläisille artikkeleita sekä luennoinut työoikeudesta. Täällä Paanetojan edellinen kirjoitus Elokuva-, tv- ja teatterialan oikeudelliset haasteet… Työsopimusta solmittaessa on tärkeää kiinnittää riittävästi huomiota sopimusehtoihin ja myös ymmärtää niiden merkitys. Työsopimusta on, kuten muitakin velvoiteoikeudellisia sopimuksia, lähtökohta...

Kuorma-auto liikenteessä.
12.2.2019

Ohjeistus raskaan ajoneuvon kuljettajan työ- ja lepoaikoihin

Elokuva- ja tv-tuotantojen raskaita ajoneuvoja koskee lakisääteiset autonkuljettajan ajo- ja lepoajat.  Kyse on EU-tason pakottavasta lainsäädännöstä, josta ei ole mahdollista sopia työehto- tai työsopimustasolla, tai paikallisesti työpaikalla toisin. Lainsäädäntö koskee niin yrittäjiä kuin työntekijöitä. Ohjeistus koskee aivan yhtä lailla myös tapahtumatuotannoissa tai muissa vastaavissa tö...

26.6.2018

Muutoksia osa-aikatyön ehtoihin

Työlainsäädäntöön on 1.6.2018 alkaen tullut voimaan osa-aikatyötä koskevia muutoksia.  Muutos kohdistuu osa-aikatyötä tekeviin riippumatta siitä, onko heidän työsopimuksensa voimassa toistaiseksi vai määräajan. Osa-aikatyöstä, josta voidaan sopia esimerkiksi nollatunti-, ektraaja- ja keikkasopimuksilla, käytetään nimitystä vaihteleva työaika. Muutoksen tarkoituksena on parantaa osa-aikaista työtä...

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..