Siirry sisältöön

Juristin blogi

Kuvaaja työssään.
8.7.2022

Voiko ylitöistä sopia työsopimuksessa?

Ajoittain tulee vastaan työsopimuksia, joihin on kirjattu ennakollinen suostumus ylityön tekemiseen. Ylityöstä sopiminen on yleistynyt ongelmaksi asti erityisesti elokuva- ja tv-tuotannoissa. On kuitenkin tärkeää muistaa, että ylityösuostumusta ei lain mukaan voi antaa työsopimuksessa, vaan ylitöistä sovitaan työntekijän ja työnantajan kesken aina tapauskohtaisesti erikseen. Ylityön tekeminen per...

Tyhjä, valkoinen paperi pöydällä
21.6.2022

Kohtuuttomat sopimusehdot

Teme haluaa ottaa kantaa muutamiin yleistyneisiin työsopimuksen ehtoihin. Erityisesti erilaisia salassapitoa ja kilpailukieltoa koskevia ehtoja näkyy yhä useammin temeläisten alojen työsopimuksissa. Lisäksi aika ajoin tulee vastaan työehtosopimuksen tai lain vastaisia sopimusehtoja. Salassapito, kilpailukielto ja sopimussakot Työntekijällä on suoraan laista johtuvia velvollisuuksia työnantajaa...

TV-ruudun virityskuvaan viittaavaa estetiikkaa ja cd-levyn näköisiä harmaita ympyröitä.
1.6.2022

TOP 10: Näihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota työsopimusta solmittaessa

Oikeustieteen tohtori Jaana Paanetoja on kirjoittanut temeläisille artikkeleita sekä luennoinut työoikeudesta. Täällä Paanetojan edellinen kirjoitus Elokuva-, tv- ja teatterialan oikeudelliset haasteet… Työsopimusta solmittaessa on tärkeää kiinnittää riittävästi huomiota sopimusehtoihin ja myös ymmärtää niiden merkitys. Työsopimusta on, kuten muitakin velvoiteoikeudellisia sopimuksia, lähtökohta...

14.4.2022

Työsuhteen keskeiset ehdot on ilmoitettava

Työsopimukselle ei ole laissa säädettyä vähimmäissisältöä. Työsuhteen ehdot voivat perustua samanaikaisesti useaan eri normilähteeseen, joten kokonaiskuvan saaminen työsuhteen ehtojen kokonaisuudesta voi olla vaikeaa. Tavoiteltava asiaintila on luonnollisesti se, että työsuhteen osapuolet tietäisivät, mitkä ehdot heidän välillään vallitsevat. Tätä tarkoitusta palvelee Työsopimuslain (TSL) 2:4:n sä...

Henkilön kädessä on kännykkä, jonka näytöllä on whatsupp-sovellus.
5.4.2022

Kun työ hiipii vapaa-ajalle. Whatsappin käyttö työpaikan sisäisessä viestinnässä

Whatsappin käyttö työpaikkojen sisäisenä viestintäkanavana on lisääntynyt ja Temeen on tullut kysymyksiä aiheeseen liittyen. Whatsapp on kätevä väline, koska sillä tavoittaa samanaikaisesti useita ihmisiä. Monilla sovellus on jo valmiiksi käytössä, joten käyttöön ei tarvitse perehdyttää. Jäsenen yhteydenotto muutama kuukausi sitten kuitenkin paljasti, ettei Whatsappin käyttöä työpaikoilla aina ...

1.3.2022

Vuosiloman perusasiat 2022

Sinun on hyvä tuntea vuosilomalain perusasiat, jotta voit tarkastaa lomaoikeutesi. Vuosiloman keskeiset käsitteet Vuosilomapalkka = vuosiloman ajalta maksettava keskimääräinen palkka luontoisetuineen Lomakorvaus = maksetaan työntekijälle, joka sopimuksen mukaan tekee kaikkina kalenterikuukausina työtä alle 14 päivää tai 35 tuntia. Korvauksen määrä on 9 prosenttia tai, jos työsuhde on jatkunut...

1.2.2021

YT eli yhteistoimintaneuvottelut

YT-neuvottelut perustuvat lakiin yhteistoiminnasta yrityksissä. Neuvotteluilla on nimensä mukainen tarkoitus: Varmistaa työntekijöiden mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa yrityksessä tehtäviin päätöksiin, jotka koskevat heidän työtään, työolojaan ja asemaansa yrityksessä. Neuvottelut tulee käydä aina, kun yrityksen toiminnassa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat työntekijän työoloihin tai ta...

Kuvassa lakipykälät yhdestä kolmeen sinisellä taustalla
1.1.2021

Työaikalakia koskeva ohjeistus

Uusi työaikalaki astui voimaan 1.1.2020. Se voi tuoda mukanaan mm. joustotyön, työaikapankin ja liukuvan työajan joihinkin töihin. Monista työaikalain pykälistä on sovittu työehtosopimuksissa toisin ja ne ovat voimassa. Niitä, jotka työskentelevät vain työaikalain piirissä (ei työehtosopimuksen piirissä), tulee koskemaan työaikalain muutokset. Mikäli neuvottelet henkilökohtaista työsopimusta vu...

Kuvituskuva hahmosta, joka juoksee kohti uloskäntiä. Viittaa koronaan.
1.4.2020

Eduskunta hyväksyi määräaikaiset lakimuutokset työntekijöiden ja yritysten turvaksi 

Päivitetty 1.7.2020 Määräaikaisia lakimuutoksia on jatkettu vuoden 2020 loppuun asti ja tekstiä on muutettu siltä osin. Lakimuutoksien sisältö on pysynyt muilta osin ennallaan paitsi työttömyysturvan enimmäispäivät eivät kulu yhdelläkään työttömällä työnhakijalla 1.7.2020 alkaen vuoden loppuun asti. Määräaikaiset lakimuutokset koskevat lomautuksia, koeaikaa, yt-neuvotteluja, takaisinottovelv...

24.3.2020

Koronavirusepidemian aiheuttamista toimenpiteistä teatterialan työpaikoilla

Teksti päivitetty 30.6.2020 Eduskunta jatkoi työsopimuslain lomauttamista ja yhteistoimintamenettelyä koskevien väliaikaisten lainsäädäntömuutosten voimassaoloa vuoden 2020 loppuun. Teatterialan työehtosopimuksessa ja Kansallisteatterin tekniikkaa koskevassa työehtosopimuksessa ja on sovittu 5 päivän lomautusilmoitusajan jatkuvan myös työehtosopimuksessa uuden määräaikaisen lain siirtymäsäännök...

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..