Siirry sisältöön
Lääkärin stetoskooppi

Työterveyshuollon järjestäminen

Miten itsensätyöllistäjät ja freelancerit pääsevät työterveyshuollon piiriin, kun työnantajaa ei ole? Mitä työterveyshuolto kattaa ja kuka sen tarjoaa? Lue myös Juristin blogi, jonka mukaan työterveyshuolto kuuluu työsuhteen laadusta riippumatta kaikille… 

Lain mukaan työnantaja on velvollinen järjestämään työsuhteessa oleville työntekijöilleen maksuttoman työterveyshuollon.

Työterveyshuoltolain 4 §:n mukaan työnantajan on kustannuksellaan järjestettävä työterveyshuolto työstä ja työolosuhteista johtuvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä työntekijöiden turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja edistämiseksi. Työterveyshuolto tulee järjestää ja toteuttaa siinä laajuudessa kuin työstä, työjärjestelyistä, henkilöstöstä, työpaikan olosuhteista ja niiden muutoksista johtuva tarve edellyttää.

Työterveyshuolto on luonteeltaan ennaltaehkäisevää, mutta halutessaan työnantaja voi työterveyshuoltolain 14 §:n mukaisesti työterveyshuollon lisäksi järjestää työntekijöille myös sairaanhoito- ja muita terveydenhuoltopalveluja. Työterveyshuolto on työntekijöille maksutonta.

Työsuhteessa olevat työntekijät kuuluvat siis automaattisesti työterveyshuollon piiriin ja lain mukaan työnantajan on omalla kustannuksellaan se työntekijöille järjestettävä. Lakisääteinen työterveyshuolto ei kuitenkaan sisällä sairaanhoitoa, vaan sairaanhoidon järjestäminen on työnantajalle vapaaehtoista.

Jos yrittäjänä työllistät muita henkilöitä, on sinulla siis lain mukaan velvollisuus järjestää työllistämillesi henkilöille lakisääteinen työterveyshuolto.

Se, missä laajuudessa työterveyshuolto on järjestetty riippuu siis yksinomaan työpaikasta. Työnantaja ja työterveyshuollon palveluiden tuottaja tekevät työterveyshuollon järjestämisestä kirjallisen sopimuksen, josta ilmenee työterveyshuollon yleiset järjestelyt (esim. sijainti ja aukioloajat) sekä palvelujen sisältö ja laajuus (ts. onko kyseessä vain lakisääteinen työterveyshuolto vai sisältyykö sopimukseen myös sairaanhoito). Työterveyshuoltosopimus pitää olla työntekijöiden nähtävillä. Lisäksi työnantajalla on oltava työterveyshuollosta kirjallinen toimintasuunnitelma, joka on myös tarkistettava vuosittain.

Jos yrittäjänä työllistät muita henkilöitä, sinulla on siis lain mukaan velvollisuus järjestää työllistämillesi henkilöille lakisääteinen työterveyshuolto. Myös itsensä työllistävät yksinyrittäjät voivat halutessaan järjestää itselleen työterveyshuollon, mutta yrittäjällä ei tähän kuitenkaan ole velvollisuutta. Työterveyshuoltoa ei tarvitse järjestää itselleen myöskään silloin, kun työllistää muita henkilöitä.

Työnantaja voi järjestää työterveyshuollon palvelut joko hankkimalla tarvitsemansa palvelut terveyskeskukselta, yksityiseltä lääkärikeskukselta tai yksityiseltä työterveyshuollolta. Terveydenhuoltolain 18 §:n perusteella kunnalla on velvollisuus järjestää alueellaan toimiville yrittäjille ja muille oma työtään tekeville työterveyshuolto, johon on mahdollista sisällyttää myös sairaanhoito- ja muita terveydenhuoltopalveluja.

Työnantajalla on sairausvakuutuslain nojalla oikeus saada korvausta työterveyshuollon, sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon järjestämisestä aiheutuneista tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista. Sama oikeus on myös yrittäjällä ja muulla omaa työtään tekevällä, joka on järjestänyt itselleen työterveyshuoltoa, sairaanhoitoa tai muuta terveydenhuoltoa.

Työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneista kustannuksista Kela korvaa 60 % ja sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon järjestämisestä aiheutuneista kustannuksista 50 %. Kansaneläkelaitos vahvistaa vuosittain korvauksen perusteena olevat laskennalliset enimmäismäärät. Työnantaja ja yrittäjä voivat tietyin edellytyksin vähentää loput kustannuksista verotuksessaan.

Ilona Vartiainen

Kirjoittaja on juristi ja Temen lakimies 2021-2022.

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.