elokuva

12.2.2019

Ohjeistus raskaan ajoneuvon kuljettajan työ- ja lepoaikoihin

Elokuva- ja tv-tuotantojen raskaita ajoneuvoja koskee lakisääteiset autonkuljettajan ajo- ja lepoajat.  Kyse on EU-tason pakottavasta lainsäädännöstä, josta ei ole mahdollista sopia työehto- tai työsopimustasolla, tai paikallisesti työpaikalla toisin. Lainsäädäntö koskee niin yrittäjiä kuin työntekijöitä. Ohjeistus koskee aivan yhtä lailla myös tapahtumatuotannoissa tai muissa vastaavissa tö...

12.9.2018

Elokuva- ja tv-tuotantoalan työskentelykulttuuria kehitettävä yhdessä

Selvityshenkilö Jaana Paanetoja selvitti ministeri Sampo Terhon toimeksiannosta elokuva- ja teatterialan häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua.  Tätä koskeva selvitys julkaistiin 12.9.2018. Selvitys on laaja ja yksityiskohtainen ja sisältää lukuisia kehittämis- ja toimenpide-ehdotuksia alan toimijoille. Elokuva- ja tv-tuotantoa koskevan työehtosopimuksen osapuolet pitävät tärkeänä, että epä...

4.12.2017

Elokuva- ja tv-tuotannoissa on jaksamisongelma

Olisi mukava katsoa eettistä elokuvaa ja olla kuluttajana tietoinen siitä, missä olosuhteissa lempiohjelma on tehty: miten pitkiä työpäivät ovat olleet, onko tekijöillä ollut riittävät lepoajat ja kohtuulliset palkat, maksettiinko ylityökorvaukset lain mukaan, sattuiko kuvauksissa työtapaturmia? Harva tietää mitä 8 - 10 -tunnin kuvauspäivä merkitsee tekijöille. Kun kuvaukset alkavat klo 9, on i...

1.12.2017

Jäsenen toiminta ylityökiellon aikana

Tekstiä on tarkennettu 1.12.2017 klo 18.40 Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto on asettanut elokuva- ja TV-tuotannot ylityökieltoon 1.12.2017 klo.13 alkaen. Ylityökielto on voimassa toistaiseksi. Ylityökiellolla puututaan yhteen alan suurimmista ongelmista, ylipitkiin työpäiviin. Työtaistelutoimet koskevat sekä liittoihin järjestäytyneitä, että järjestäytymättömiä työntekijöitä ja tuotan...

1.12.2017

Teme jätti lakkovaroituksen elokuva- ja tv-tuotantoihin

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto on jättänyt valtakunnansovittelijalle lakkovaroituksen, joka koskee elokuva- ja tv-tuotantojen työehtosopimuksen piiriin kuuluvia työtehtäviä. Sopimusalalla on noin tuhat työntekijää. Työnseisaus alkaa 15.12. kello 13 ja päättyy 16.12. kello 23.59, mikäli sovintoa ei saada ennen sitä. Työnseisauksen kohteena ovat kaikki Suomen elokuva- ja tv-tuotantoyh...

3.11.2017

Temen lausunto valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen

Vastaus lausuntopyyntöön OKM026:00/2016 Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen Teatteri ja mediatyöntekijöiden liitto Teme ry kiittää mahdollisuudesta lausua. Teme lausuu yhdessä jäsenjärjestöjensä, Suomen elokuva- ja mediatyöntekijät ry SET ja Lavastus pukusuunnittelijat ry LP, kanssa. Yhteiskunnallisten muutosten k...

2.1.2017

Lausunto laista elokuvataiteen edistämiseksi 2016

Teme jäsenjärjestöineen kommentoi OKM:le ja Irina Krohnille uutta lakia elokuvataiteen edistamiseksi 14.10.2016: Nyt kun valmisteilla on uusi laki elokuvataiteen edistämisestä, haluamme välittää siitä selvitystä tekevälle Irina Krohnille omat näkemyksemme Suomen elokuvasäätiöstä elokuvatukien myöntäjänä sekä kehityskohtia tukien myöntämisen prosesseissa. Lausuntoa varten ol...

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..