Siirry sisältöön
Henkilön kädessä on kompassi.
Kuva Uroš Jovičić, Unsplash

Työaika ja -tunnit haltuun jaksotyössä elokuva- ja tv-alalla

Jaksotyö on joustava työaikamalli, jossa voidaan välillä tehdä pidempää työpäivää. Tasoitusvapailla on keskeinen sija. Ne ovat palkallisia vapaapäiviä, joilla tasataan ”sisääntehtyjä” työtunteja. Ennen kaikkea ne ovat levon kannalta tärkeitä palautumispäiviä.

Jakson pituus ja säännöllinen työaika

Jakson pituus voi Elokuva- ja tv-tuotantoa koskevan työehtosopimuksen mukaan olla kahdesta päivästä 27 viikkoon. Työaikalaki on tiukempi. Sen mukaan jaksotyössä on vain joko kahden tai kolmen viikon pituisia jaksoja.

Jakson pituus tulee määritellä selkeästi. Usein se on sama kuin työsuhteen pituus, mutta ei välttämättä. Jaksotyössä pitää muistaa, että jaksoa tarkastellaan kokonaisuutena. Yksittäisen päivän tai viikon työaika ei ole niin merkitsevä.

Säännöllinen työaika alalla on 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Esim. kuuden viikon jaksossa säännöllinen työaika 6 X 40 t = 240 tuntia. Jos tunteja on enemmän, ne ovat jaksoylityötä, joka on korvattava.

Jaksotyössä säännöllinen työaika on myös 8/40, enimmillään se voi olla 13 tuntia vuorokaudessa. Jaksotyössä työvuoroluetteloon voidaan siis merkitä 13-tuntisia työpäiviä. Ilman jaksotyösopimusta näin ei voi menetellä. Kyse olisi ylityöstä, josta ei voi sopia etukäteen.

Voiko työaikaseuranta olla miinuksella tai muuten vajaa?

Vajausta ei tule, kun noudatetaan työvuoroluetteloa. Työtunnit, jotka on merkattu työvuoroluetteloon, ovat sitovia ja niistä on maksettava palkka.

Työvuoroluettelon tunnit sitovat myös työntekijää ja hänen on oltava tuona aikana työnantajansa käytettävissä. Poistuminen omille asioille tai kotiin kesken työpäivän vaikuttaa työtuntien määrään.

Jos työvuoroluetteloon on merkitty 10-tuntinen päivä, mutta työt saadaan tehtyä 8:ssä tunnissa ja väki lähtee kotiin, tuleeko tuntimäärään miinusta?

Siitä pitää sopia. Jos tuottaja sanoo, että tunteja vähennetään, pääsette tänään aiemmin ja huomenna tehdään pidempi päivä, ei tähän tarvitse suostua. Kaikilla on oikeus saada palkkansa niiltä tunneilta kuin työvuoroluetteloon on merkitty. Tällöin pitää varautua jäämään työpaikalle.

Onko callsheet riittävä työvuoroluettelo?

Callsheet riittää, jos siihen on selkeästi kirjattu jokaisen työntekijän työpäivän aloitus- ja päättymisaika tarkasti. Se ei riitä, että kerrotaan kuvausaikataulu, josta jokainen itse päättelee työaikansa.

Jaksotyön merkitseminen työsopimuksiin

Työehtosopimus tuntee palkanmaksuna vain päiväpalkan tai kuukausipalkan. Siksi työsopimuksiin on merkittävä työpäivien lukumäärä tai kuukausipalkan kohdalla kuukausien määrä. Pelkkä tuntimäärä – esim. 248 tuntia – ei riitä. Kyseinen 248 tuntia viittaa jaksotyössä 31 työpäivään, mutta se pitää mainita. Tuntimäärän laskeminen ei ole oleellista, sillä sitä tarvitaan vain ylityön laskemiseen.

Lisätietoa Temen asiantuntijoilta…

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..