Siirry sisältöön

Kulttuuri- ja tapahtuma-alan mielenilmauksessa nähdään 3.6. klo 12!

Valtava pettymys taiteen ja kulttuurin leikkauksia kohtaan, koronakurjuus ja rajoitusten epäreiluus sekä kulttuurin ja taiteen arvostuksen puute ovat syyt, jotka ajavat alan toimijat mielenosoitukseen taiteen ja kulttuurin puolesta. Miekkarin järjestää iso joukko alalla toimivia ammattilaisia 3.6. klo 12-14 eduskuntatalon läheisyydessä. Ole paikalla! Pelkkä peukutus somessa ei nyt riitä!

Koostin jäsenen pyynnöstä Temen ja jäsenjärjestöjen kannanotot koronaan ja kulttuurimäärärahojen leikkauksiin tältä vuodelta, jotta tekemämme vaikuttamistyö tulisi paremmin näkyväksi. Kannanottoja on julkaistu 10.

Temessä ja kaikissa alan järjestöissä on tehty koronakurjuuden helpottamiseksi valtavasti vaikuttamistyötä – niin epidemian alussa, sen aikana kuin nyt loppusuoralla. Tulokset eivät ole olleet toivotun kaltaisia. Yli 30 miljoonan euron leikkauksia on tulossa taiteelle ja kulttuurille kahtena seuraavana vuonna. Valtion budjetissa tuo on pikkusumma, mutta ammattimaiselle taiteen ja kulttuurin kentälle leikkaukset ovat valtava isku. Taide- ja kulttuurikentällä toimivilla ei ole puskurirahastoja pahojen päivien varalle, koska ala elää niukan talouden turvin ”kädestä suuhun”.

– Olemme hyvin pettyneitä ja turhautuneita, mutta jatkamme asialinjalla vaikuttamistyötämme poliitikkojen ja virkamiesten suuntaan, totesi Temen toiminnanjohtaja Karola Baran leikkauksista.

Pettymys on todella suurta, sillä Baran on tehnyt valtavasti lobbaustyötä yhdessä työnantajaliitto Stefin toimitusjohtaja Tommi Saarikiven kanssa vuosina 2019-2021 Veikkauksen tuottomenetysten kompensaation puolesta sekä ammattimaisen taiteen perusrahoituksen puolesta sekä koronatukien puolesta. He ovat tavanneet kymmeniä kansanedustajia useaan otteeseen eri puolueista ja viestittäneet näille ammattimaisen taide- ja kulttuurikentän vaikeuksista.

Minulta kysyttiin somessa, miksi liitto ei tee mitään. Kyllä tekee, mutta se ei näy uutisissa, lehtien palstoilla eikä lööpeissä.

Tein koosteen jäsenen pyynnöstä Temen kannanotoista ja mediatiedotteista koronaa ja kulttuurimäärärahojen leikkauksia koskien kuluvan vuoden ajalta. Koostin ne, jotta Temen ja jäsenjärjestöjen vaikuttamistyö tulisi paremmin näkyväksi. Allaolevat ovat sekä Temen että jäsenjärjestöjen omia ja alan yhteisiä kannanottoja, joissa Teme on mukana.

Teme on vaikuttanut päättäjiin niin rahoituksen kuin lainsäädännön osalta. Tämä keväänä on tavattu iso joukko poliitikkoja. Lisäksi Teme kouluttaa ja neuvoo jäseniään. Etäkoulutuksia ja seminaareja ovat Teme ja jäsenjärjestöt järjestäneet vuoden aikana yli 20. On ollut TES-koulutuksia, työaikalakia käsitteleviä koulutuksia, taiteellisen suunnittelutyön seminaareja, työilmapiiriä käsitteleviä seminaareja, kiltatapaamisia, veroneuvontaa… Näihin on osallistunut yli tuhat temeläistä.

Toimintaa ja kannanottoja tammikuusta toukokuulle

Kulttuuriala suunnittelee yhteistyössä mielenilmausta 3.6. klo 12-14 eduskuntatalon lähelle. Teme on mukana järjestelyissä.

Kuntavaali-kampanjassa nostetaan esiin temeläisiä ehdokkaita. Teme on kehottanut jäseniään  äänestämään ja kehottanut kiinnitämään huomiota ehdokkaiden arvoissa:
1. ilmastonäkemyksiin
2. työelämän arvoihin
3. taide- ja kulttuuripoliittisiin arvoihin sekä taiteen rahoitukseen

Temen puheenjohtaja Atro Kahiluoto totesi mediatiedotteessaan, että Temeltä tuli täysi tyrmäys kulttuurialan leikkauksille.

STST:n puheenjohtaja Veera Lamberg totesi mediatiedotteessaan, että freelancer-valtainen tanssi- ja sirkusala eivät välttämättä selviä leikkauksista.

STOD:n puheenjohtaja Lija Fischer kysyi mediatiedotteessaan kulttuurin arvostuksesta – eikö suomalainen yhteiskunta  tarvitse omaa kulttuuria?

Kulttuurialojen ammattiliitot vaativat yhdessä reilua peliä kulttuurialalle: Taide- ja kulttuuriala ei kestä enää epäreiluja rajoitustoimia!

Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto arvioi mediatiedotteessaan, että turvavälivaatimus vaarantaa syksyllä esitystoiminnan, mistä voi aiheutua 100 miljoonan euron menetykset teattereille ja orkestereille.

SARVin lausunnossa suuri määrä kulttuurialan järjestöjä vaati yhdessä elvytystä ja investointeja: Elvytystä kulttuurialalle! 

Kulttuurialojen ammattiliitot vaativat yhdessä koronan riepottelemalle alalle tukea ja rakenteellisia muutoksia.

Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto jäsenjärjestöineen otti kantaa valtioneuvoston koronaexit-suunnitelmaan ja vaati ennakoitavuutta kulttuurialan tapahtumien järjestämiselle.

STODin puheenjohtaja Lija Fischer kirjoitti HS:n mielipideosastolla 18.3. että taiteen katoaminen on kriisi myös yleisölle.

Teme otti kantaa freelancerjäsentensä toimeentulon puolesta ja laski heidän menettäneen 32 miljoonaa euroa koronavuoden aikana esittävien taiteiden parissa.

OKM:n pyynnöstä Teme teki myös koronakyseyt jäsenistölle ja toimitti tulokset ministeriölle.

Vaikuttamistyö jatkuu kuntavaalien lähestyessä

Teme kehottaa jäsenistöään olemaan poliittinen ja äänestämään kuntavaaleissa. Kunnat ovat avainasemassa ammattimaisen taiteen ja kulttuurin rahoituksen osalta, kun valtio uhkaa leikata tulevina yli 30 miljoonaa euroa.

3.6. olemme suurella joukolla kulttuurialan mielenilmauksessa klo 12 Helsingin keskustassa.

Sinä voit vaikuttaa!

Ehdota juttua Meteliin tai kirjoita itse. Ota yhteyttä Metelin päätoimittajaan Anne Saveljeffiin savel@teme.fi

Anne Saveljeff

Kirjoittaja on Metelin päätoimittaja ja Temen tiedottaja.

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.