Siirry sisältöön
Tuoleja aseteltu nurmikolle turvavälein.
Kuva Forest Simon

Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto: turvavälivaatimuksen vuoksi ammattimainen esitystoiminta voi vaarantua syksyllä

Jos kahden metrin turvavälivaatimus jatkuu vuoden loppuun, ammattimainen esitystoiminta todennäköisesti estyy syksyllä 2021. Kyse on luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta ja laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta. 

Jos esitystoiminta estyy, yhteenlasketut menetykset taidelaitoksille ja alalla työskenteleville freelancereille olisivat pelkästään teatteri- ja orkesterisektorilla syksyn ajalta yli 100 miljoonaa euroa.

Koronavirusepidemian alussa esittävän taiteen ammattiorganisaatiot tekivät turvallisuusohjeet, joita noudatettiin niin hyvin, ettei altistumis- tai tartuntaketjuja alalla ilmentynyt. Turvavälin tuli tuolloin olla vähintään 1 metri. Alkuvuodesta 2021 voimaan tuli taudin pahennuttua vaatimus vähintään 2 metrin turvavälistä.

Kahden metrin turvavälit yleisössä johtivat siihen, että yleisön kokonaiskapasiteetiksi jäi vain noin 15 prosenttia katsomoiden täydestä kapasiteetista. Tällä volyymillä teattereiden ja orkestereiden esitystoiminta on niin pahasti tappiollista, että yleisötilaisuuksien järjestäminen loppui kuin seinään.

Mikäli turvavälirajoituksia edelleen tarvitaan, esitämme muutosta lakiin 58 d §:n osalta siten, että rajoitukset yleisön seurueiden lähikontaktien osalta vastaisivat syksyn 2020 rajoituksia eli kahden metrin etäisyyden sijasta vähintään metri ja turvavälisuosituksena 1–2 metriä riittäisi.

Huolimatta siitä, että taudin uhka vähenee rokotusten myötä jatkuvasti, STM uunnittelee, jatkavansa tartuntatautilain voimassaoloa vuoden 2021 loppuun asti. Tämä tarkoittaisi sitä, että esitystoimintaa ei edelleenkään voisi käynnistää. Yhteenlasketut menetykset taidelaitoksille ja alalla työskenteleville freelancereille olisivat pelkästään teatteri- ja orkesterisektorilla syksyn ajalta yli 100 miljoonaa euroa.

Mikäli turvavälirajoituksia edelleen tarvitaan, esitämme muutosta lakiin 58 d §:n osalta siten, että rajoitukset yleisön seurueiden lähikontaktien osalta vastaisivat syksyn 2020 rajoituksia eli kahden metrin etäisyyden sijasta vähintään metri ja turvavälisuosituksena 1–2 metriä riittäisi.

Rajoitustoimenpiteiden tarpeellisuus ja oikea-aikaisuus tulee arvioida suhteessa taudin aiheuttamaan haittaan väestössä!

Monilla toimialoilla toimintaa on rajoitettu niin, että sisätilaan on voitu ottaa asiakkaita 50 tai 75 prosenttia tilan täydestä kapasiteetista. Miksi esittävän taiteen laitoksissa pitää soveltaa 2 metrin turvavälivaatimusta? Ratkaisut eivät vaikuta yhdenvertaisilta tai loogisilta, kun huomioi esittävän taiteen hyvin toimineet turvallisuuskäytännöt.

Mikäli teatterit, konserttitalot ja muut esityspaikat pysyvät suljettuna vielä syksyllä 2021 tarvittaan organisaatioiden ylläpitämiseksi enemmän lisätuki kuin mitä tähän asti on saatu.

Koronan pitkä kesto, laitosten sulki oleminen ja freelancereiden ahdinko työtilaisuuksien perumisten ja siirtämisten takia on jo aiheuttanut tilanteen, josta nouseminen ei onnistu helposti. Tilannetta eivät millään tavoin helpota kehysriihessä sovitut kulttuuribudjetin leikkaukset.

Yhteenvetona toteamme, että lain voimassaoloa tai ainakaan sen vaikutuksia turvaväliedellytyksiin ei tule jatkaa 31.12.2021 asti. Voimassaolon tulisi päättyä viimeistään 31.8.2021, jos tauti ei rokotusten myötä enää kesän jälkeen käytettävissä olevan tiedon perusteella aiheuta väestölle vakavaa terveysuhkaa.

Suomen Teatterit, Teatterikeskus ry ja Suomen Sinfoniaorkesterit ry on 10.5.2021 lausunut asiasta ja Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto yhtyy tähän lausuntoon.

Esittävän taiteen ammattikentän puolesta
Puheenjohtaja Karola Baran
Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto

Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto perustettiin vuonna 1942 edistämään teatterin asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa sekä yhteistyöelimeksi eri teatterialan järjestöjen välille. Keskusliiton toiminta-ajatus on teatterin puolustaminen omana taidelajinaan sekä maan teatteritoiminnan taiteellisen ja yhteiskunnallisen aseman kehittäminen yhteistoiminnassa jäsenjärjestöjensä kanssa.

Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliiton jäsenjärjestöt:
Lavastus- ja pukusuunnittelijat (perustettu 1943)
Suomen Assitej ry (1975)
Suomen Näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat ry (1921)
Suomen Näyttelijäliitto (1913)
Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat ry (1937)
Suomen Teatterinjohtajaliitto ry (1945)
Suomen teatteriohjaajat ja dramaturgit STOD (1945)
Suomen Teatterit (1922)
Suomen valo-, ääni- ja videosuunnittelijat ry (1992)
Teatterialan ammattilaiset ry 1969)
Teatterikeskus ry (1971)
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto (1973)
Työväen näyttämöiden liitto ry (1920)

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.