Siirry sisältöön
Nuori henkilö kuvaa kamera olalla ja heristää nyrkkiä.
Tunne oikeutesi ja velvollisuutesi työelämässä. Temen juristi auttaa ja neuvoo ja Elmassa sinulla on iso joukko kollegoita. Älä jää yksin! Kuva istock.com/bjones27

ELMAn palkkasuositus jäsenille

Tämä on Elokuvan ja median ammattilaiset ry:n ohje palkkaneuvotteluun. Huomaa, että Elokuva- ja tv-tuotantoa koskeva työehtosopimus on yleissitova 5.6.2023 alkaen. Kysy lisää Temen juristilta. Huomaan myös jutun lopussa olevat ammattinimikkeet TES:n palkkaryhmiin sijoiteltuina.
Orjana unelmatehtaassa? Katso video… (1:05)
Kun sovit palkastasi, muista että kyse on sopimisesta

Tärkeintä on keskustella työnantajan kanssa kaikki asiat, jotka vaikuttavat palkkaan:

1) työstä johtuvat vaatimukset
Työstä johtuvia seikkoja ovat työn vaativuus ja vastuullisuus, työn vaatima (moni)osaaminen, työaika, työntekopaikka ja työstä aiheutuvien kulujen korvaaminen, kuten matkakustannukset, puhelin/datakulut, työkorvaus omien laitteiden käytöstä jne.

2) työntekijältä edellytettävä osaaminen
Työntekijään kohdistuvat edellytykset, kuten koulutus, työkokemus ja muut henkilökohtaiset taidot ja osaaminen. Uskalla kehua osaamistasi. Joskus ihan muun alan työkokemus voi olla eduksi.

Varmista palkan lisäksi myös työaika, sillä jaksamisen ja ansainnan kannalta on hyvin eri asia teetkö kolmessa viikossa 120 tuntia vai 150 tuntia vai 180 tuntia työtä.

Valmistaudu neuvotteluun. Mieti perustelut palkkatoiveellesi ja sille, miksi olisit hyvä kyseisessä  työssä.

Työnantaja pyrkii hänen kannaltaan hyvään sopimukseen ja ”vetää kotiin päin”, kuten sinäkin. Perusteleminen ja kysyminen ovat osa neuvottelemista. ”Ota tai jätä” -tarjouksia sopii epäillä. Samoin tilanteita, joissa työsopimus pitää allekirjoittaa kiireessä. Älä kiirehdi, vaan käy sopimus rauhassa läpi kotona.

Työehdot määräytyvät työlainsäädännön, työehtosopimuksen (TES) sekä alan ja yrityksen käytäntöjen mukaan. Palkkaan vaikuttaa lain ja TES:n lisäksi alan yleinen palkkataso. Alan työehtosopimus on nyt yleissitova eli sitä on noudatettava….

Tarkista aina palkkatilastot ja alan työehtosopimuksen minimipalkat sekä mieti oman palkkatasosi kehitystä. Määritä taso, jonka alle et mene, jos/kun et ole enää harjoittelija. Eli neuvottele!

Älä koskaan allekirjoita työsopimusta, jos et ymmärrä sen sisältöä. Tarkistuta sopimuksesi liiton juristilla ennen allekirjoittamista. Temessä saat juristin neuvoja ja apua.

Näistä Temen sopimusmalleista käy ilmi, mistä asioista työsopimuksessa tulisi vähintäänkin sopia…

Työmäärän suhde palkkaan

Tärkeimpiä asioita sopimuksessa on se, että työn määrä on oikeudenmukaisessa suhteessa työstä maksettavaan korvaukseen. Vaikka ”könttäpalkka” tuntuisikin korkealta, se pitää suhteuttaa työmäärään. Lisäksi palkasta pitää voida laskea tuntipalkka mm. ylityökorvausten maksamista varten.

Jaksotyössä työmäärän pitää tasoittua keskimäärin 40 tuntiin viikossa. Jos ei tasoitu, maksetaan ylityöt rahassa.

Eli kun neuvottelet kuukausipalkkaa jaksotyössä, kiinnitä erityistä huomiota työtuntien määrään ja siihen, että ylitöitä tasataan TASAISESTI työsuhteen aikana.

Määräaikaisessa työsuhteessa työaikaa tasoitetaan tasaisesti työsuhteen aikana (TES § 11).

Työsuhteen tulee päättyä, kun työt on tehty eikä työsuhteen kestoa tule venyttää ylitöiden tasaamiseksi.

Esimerkki 1

Lavastajalle tarjottiin tv-alalla jaksotyössä kahden kuukauden pituista työsuhdetta 5000 euron kuukausipalkalla ulkomailla tehtävässä tuotannossa. Työaikaan kuului kuitenkin 60-tuntisia työviikkoja ja 6 viikon aikana töitä oli tarkoitus tehdä 320 tuntia, kuten Elokuva- ja TV-tuotantoa koskevan työehtosopimuksen perusteella voidaan sopia tehtäväksi (TES § 10). Työsuhteen kaksi viimeistä viikkoa olisi pidetty tasoitusvapaata, joten ylityökorvauksia ei olisi jäänyt maksettavaksi.

Ongelma

TES:n mukainen minimipalkka lavastajalle TV-työssä on 3780,15 – 4892,86 joten suhteessa työmäärään 5000 euron kuukausipalkka ei ole kovin korkea. Varmista siis palkan lisäksi myös työaika, sillä jaksamisen kannalta on hyvin eri asia teetkö kolmessa viikossa 120 tuntia vai 150 tuntia vai 180 tuntia työtä.

Jos lavastajamme olisi suostunut kahden viikon tasoitusvapaaseen työsuhteen lopussa, hän olisi menettänyt 80 tuntia ylityökorvauksia. Rahallisesti hän olisi hävinnyt 1700 euroa.

Siis 40 viikkotunnin ylittävästä työajasta pitää SOPIA! Se edellyttää paikallista sopimista.

Esimerkki 2

Kuvaajalle tarjottiin työtä 190 euron päiväpalkalla.

Ongelma

Kuvaaja tekee tekijänoikeuksien alaista, taiteellisesti päävastuullista työtä ja on palkkaryhmässä 4. Kuvaaja ei kuvaa ”vähemmän tai kevyemmin” lajityypistä tai budjetista riippuen. 190 euron päiväpalkka vastaa palkkaryhmän 3 tasoa, mikä ei riitä taiteellisesti päävastuullisessa työssä.

Määräaikaisessa työsuhteessa työaikaa tasoitetaan tasaisesti työsuhteen aikana (TES § 11). Työsuhteen tulee päättyä, kun työt on tehty eikä työsuhteen kestoa tule venyttää ylitöiden tasaamiseksi.

Lomakorvaus ja tekijänoikeudet

Jos sinulle ehdotetaan palkan maksamista osittain tekijänoikeuskorvauksina, tähän ei kannata suostua. Vain palkka kerryttää sosiaaliturvaasi. Tekijänoikeuksista sekä korvauksista sovitaan kirjallisesti ja korvaus tulee maksaa palkan päälle.

Lain mukaan sinulle kuuluu työsuhteessa myös lomakorvaus. Se lasketaan palkan päälle. Elokuva- ja tv-alalla se on 13,5 % (lain mukaan vähintään 9 %).

Sovi päivärahoista työsopimuksella

Matkakustannukset (eli matkakulu/-lippu, majoitus ja päivärahat) tulee korvata työehtosopimuksen ja verohallinnon ohjeen mukaan. Varmista matkakustannusten maksaminen ja vaadi ne kirjattaviksi työsopimukseen.

Työnantaja maksaa matkakustannukset lähettäessään työntekijän työmatkalle kotimaassa tai ulkomaille. Matkakustannukset ovat verotonta tuloa silloin, kun varsinainen työntekemispaikka (firman sijainti) on vaikkapa Helsinki ja työntekijät lähetetään erityiselle työntekemispaikalle.

Päivärahat voi puolittaa, jos kotimaassa työnantaja tarjoaa yhden lämpimän aterian. Ulkomailla päiväraha maksetaan jokaiselta matkapäivältä ja voidaan puolittaa, jos työnantaja tarjoaa kaksi ateriaa. Maksullinen catering ei ole ilmainen ateria eikä pienennä päivärahaa. Myöskään kahvi ja sämpylä eivät ole riittävä ateria.

Ammattinimikkeet

Elokuva- ja tv-tuotantoja koskevassa työehtosopimuksessa on neljä palkkaryhmää, mutta ei ammattinimikkeitä. Aiemmin TES:ssä oli muutamia avainnimikkeitä, mutta ne poistettiin tuottajien toiveesta. Yhdessä painotimme sitä, että palkkaneuvotteluissa keskustellaan tarkkaan työn sisältö, vaativuus ja vastuullisuus. Ne määrittävät palkkaryhmän, ei pelkkä ammattinimike.

Mihin palkkaryhmään kuuluu esimerkiksi leikkaajan assistentti? Työn vaativuus ja vastuullisuus vaihtelevat tuotannoista riippuen. Assari voi työskennellä hyvinkin itsenäisesti ja tehdä taiteellisia ratkaisuita. Tai hän voi avustaa leikkaajan antamissa tehtävissä.

TES:n mukaiset palkat nousevat 1.4.2023 3 – 4 %….

Palkat nousevat yleisen linjan mukaan 2023…

Esimerkkejä ammattinimikkeistä

Palkkaryhmä 1 Avustava työ
Esimerkiksi autonkuljettaja, runneri, avustava assistentin työ

Palkkaryhmä 2 Toteuttava työ
Esimerkiksi itsenäinen ja vaativa assistentin työ

Palkkaryhmä 3 Vastuullinen toteuttava työ
Esimerkiksi rekvisitööri, kuvaussihteeri

Palkkaryhmä 4 Taiteellisesti, teknisesti tai suunnittelullisesti vastuullinen työ
Esimerkiksi ohjaaja, kuvaaja, lavastaja, leikkaaja, pukusuunnittelija, tuottaja

Tarkistuta sopimuksesi omassa liitossasi ennen allekirjoittamista

Palvelu on jäsenetusi  Temessä/ELMAssa. KYSY JA VARMISTA, niin erimielisyydet ja väärinymmärrykset vähenevät. Liitosta saat apua ja neuvoja. Yhteystiedot täällä….

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.