Siirry sisältöön

Temen työehtosopimusten kertaerät lokakuussa 2023

Työehtosopimusten kertaerät tulevat lokakuussa maksuun Teatterialan työehtosopimuksen sekä Tanssinopettajien työehtosopimuksen mukaan.

Teatterialan työehtosopimuksen piirissä työskenteleville työntekijöille maksetaan kertaerä 100 € lokakuun 2023 palkanmaksun yhteydessä. Kertaerä maksetaan, jos on tehnyt mitään työtä ajanjaksolla 4.9.–1.10.2023 tarkasteltuna. Työpäiviin lasketaan tehdyt työpäivät ja teatterialan työehtosopimuksen 60§:n mukaiset työssäolopäivien veroiset päivät.

Kertakorvaus ei korota työntekijälle maksettavaa palkkaa eikä sillä ole vaikutusta lisiin eikä luottamushenkilön tai työsuojeluvaltuutetun korvauksiin. Kertakorvausta ei oteta huomioon muita palkaneriä maksettaessa, muun muassa vuosilomapalkkaa, ylityökorvausta tai keskituntiansiota laskettaessa.

Osa-aikaisessa työsuhteessa olevalle kertakorvaus maksetaan tehdyn työajan ja täyden työajan suhteessa. Työtä tarkastellaan lokakuun erän osalta ajalta 4.9.–1.10.2023. Jos työsuhde alkaa tai päättyy kesken tarkastelujakson, kertakorvaus maksetaan tehtyjen työpäivien ja työntuntien suhteessa. Kertaerän jakajana käytetään lukua 20 ja työaikaa tarkastellaan suhteessa tehtyyn työaikaan, jos työ on osa-aikaista.

Teatterialan TES:n neuvottelutuloksessa lisätietoa…

Tanssinopettajien työehtosopimus

Mikäli työpaikalla ei ole saavutettu paikallista palkkaratkaisua, maksetaan työntekijälle kertaerä 180€ lokakuun palkanmaksun yhteydessä, mikäli työntekijän työsuhde on ollut voimassa 21.8.2023 ja jatkuu yhdenjaksoisesti vähintään 13.10.2023 asti.

Kertakorvauksen määrä lasketaan opetusvelvollisuutta koskevan työsopimuksessa sovitun opetustyöajan ja täyden opetustyöajan suhteessa. Jos työntekijän kanssa ei ole sovittu kiinteää opetustyöaikaa ko. lukukaudelle ja työaika on siten ns. vaihteleva opetustyöaika, tavoitteena on löytää kunkin opettajan tarkastelujakson keskimääräinen viikoittainen opetustyöaika. Kertakorvauksen määrä lasketaan lokakuun kertaerän osalta 4.9.2023 – 30.9.2023 toteutuneen keskimääräisen viikoittaisen opetusvelvollisuutta koskevan opetustyöajan ja täyden opetustyöajan suhteessa.

Jos tarkastelujaksoon sisältyy sellaisia viikkoja, jolloin ei tehdä opetustyötä, ei näitä viikkoja oteta huomioon kertyneinä opetustunteina toteutunutta opetustyöaikaa laskettaessa eikä siten myöskään viikkojakajassa, vaan tällöin ko. viikot jätetään tarkastelujakson ulkopuolelle. Näin saadun toteutuneen keskimääräisen viikoittaisen opetustyöajan perusteella lasketaan kertaerän suuruus.

Kertakorvaus ei korota työntekijälle maksettavaa palkkaa miltään osin eikä luottamushenkilön tai työsuojeluvaltuutetun korvauksia eikä myöskään taulukkopalkkoja. Kertakorvausta ei oteta huomioon muita palkaneriä maksettaessa, muun muassa vuosilomapalkkaa tai ylityökorvausta laskettaessa. Kertakorvausta ei makseta työvapaalla tai opintovapaalla olevalle, eikä palkattomalla perhevapaalla olevalle.

Tanssinopettajien TES:n neuvottelutuloksessa lisätietoa…

Lisätietoa Temen juristeilta
Teatterialaa koskien Ava Lainemalta ja tanssinopetusta koskien Jussi Kiiskiltä
Yhteystiedot …

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.