Siirry sisältöön
Säästöpossu, jonka kyljessä on tekijänoikeuksiin viittaava C-kirjain. Vaaleansininen väriversio.
Kuva Jani Pulkka

Tekijänoikeus on omaisuutta, osa 3. Mitä tekijänoikeuden rikkomisesta seuraa?

Niklas Vainio toimi Temen lakimiehenä 2009-2011 ja käsitteli juttusarjassa tekijänoikeuden syntymistä, omistamista ja luovuttamista.

Osa 1  Osa 2   Osa 4   Osa 5   Osa 6   Osa 7

Mitä tekijänoikeuden loukkaamisesta seuraa?

Jos tekijänoikeuden tai lähioikeuden suojaamaa teosta käytetään ilman lupaa, tekijällä on oikeus rahalliseen korvaukseen. Tekijä voi kieltää luvattoman käytön ja vaatia käyttäjälle jopa rangaistusta oikeudessa.

Edellisissä Metelin numeroissa on käsitelty tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia. Tekijänoikeus syntyy sille, joka itsenäisellä ja omaperäisellä työllä luo kirjallisen tai taiteellisen teoksen. Teoksia ovat esimerkiksi käsikirjoitus, teatteri- tai tanssiesitys, puhe, elokuva ja tv-ohjelma. Esittävän taiteilijan lähioikeus syntyy puolestaan sille, joka esittää tekijänoikeuden suojaaman teoksen (esimerkiksi näytelmä tai tanssiteos).

Tekijänoikeuden suojaaman teoksen tai esityksestä tehdyn tallenteen esittäminen edellyttää tekijän tai esiintyjän luvan. Kun kyse on työtehtäviin liittyvästä teoksesta, työnantaja saa lain perusteella normaalitoimintansa edellyttämän käyttöoikeuden.

Esimerkiksi teatteri voi esittää näytelmän ilman erillistä lupaa käsikirjoittajalta, ohjaajalta, pukusuunnittelijalta tai näyttelijöiltä. Tavanomaista laajempi käyttö kuten esittäminen televisiossa edellyttää kuitenkin tekijöiden luvan. Asiasta voidaan sopia työsopimuksessa. Työntekijälle tulee tällöin maksaa laajempien oikeuksien luovuttamisesta korvaus.

Käytön voi kieltää

Mikäli teosta käytetään ilman lupaa tai laajemmin kuin mihin lupa oli annettu, tekijä voi kieltää käyttämisen ja vaatia luvattomasta käytöstä kohtuullisen hyvityksen.

Jos teosta käytetään ilman lupaa (esimerkiksi esittämällä näytelmää tai siitä tehtyä tallennetta), tekijän kannattaa ottaa heti yhteyttä käyttävään tahoon ja vaatia, että käyttö lopetetaan tai siitä maksetaan korvaus. Tekijänoikeuden haltijalla on oikeus saada korvaus myös ennen kieltoa tapahtuneesta käyttämisestä.

Jakelu Internetissä voidaan keskeyttää

Jos käyttö tapahtuu Internetissä esimerkiksi levittämällä esityksestä tehtyä tallennetta YouTube-videopalvelussa tai yksityisellä verkkosivulla, tekijän kannattaa ottaa yhteyttä sekä varsinaiseen le-vittäjään että Internet-sivustoa ylläpitävään Internet-operaattoriin (kuten Saunalahti tai Elisa) ja ilmoittaa oikeudenloukkauksesta. YouTube-palvelussa on mahdollista tehdä sivuston ylläpitäjille ilmoitus tekijänoikeutta loukkaavasta aineistosta (”Copyright Infringement Notification”).

Jos yhteydenotto levittäjään tai palveluntarjoajaan ei tehoa ja loukkaus on vakava, tekijä voi pyytää käräjäoikeudelta määräystä keskeyttää aineiston pitäminen esillä.

Kohtuullinen hyvitys maksettava

Jos teosta levitetään tai esitetään ilman lupaa, lain mukaan tekijällä on oikeus kohtuulliseen hyvitykseen. Tuomioistuimet ovat kohtuullisen hyvityksen määrää arvioidessaan kiinnittäneet huomiota muun muassa käytön laajuuteen, ansaintatarkoitukseen ja käyttötapaan. Tapauksissa, joissa teos-ta on levittänyt liikeyritys ansiotarkoituksessa, tuomioistuimet ovat määränneet suhteellisesti korkeamman hyvityksen kuin tapauksissa, joissa on ollut kyseessä yksityinen ihminen.

Hyvityksen laskemisen lähtökohtana on käytetty teoksen arvoa eli esimerkiksi elokuva-dvd:n myyntihintaa kerrottuna levitettyjen kopioiden määrällä. Jos esimerkiksi tanssikoreografiaa on käytetty teatterissa tai tanssikoulussa luvatta, hyvityksen määrän lähtökohtana voisi käyttää koreografiasta maksettua palkkiota tai työehtosopimuksen mukaista palkkiota.

Oikeus kohtuulliseen hyvitykseen koskee myös moraalisten oikeuksien loukkauksia. Jos siis tekijän nimeä ei esitetä teoksen yhteydessä asianmukaisesti tai teosta muutetaan hänen persoonaansa loukkaavalla tavalla, tekijällä on oikeus hyvitykseen.

Rikostuomio on mahdollinen

Jos teosta käytetään ilman lupaa tahallisesti tai oikeuksista piittaamatta, käyttäjä (esimerkiksi teat-terin johto, elokuvan tuottaja tai yksityinen Internet-käyttäjä) voi syyllistyä tekijänoikeusrikkomukseen tai tekijänoikeusrikokseen. Kyseessä on tekijänoikeusrikos, jos käyttö tapahtuu ansiotarkoituksessa ja aiheuttaa huomattavaa vahinkoa. Muussa tapauksessa kyseessä on tekijänoikeusrikkomus. Tekijänoikeusrikoksesta voidaan tuomita sakkoon tai vankeusrangaistukseen.

Niklas Vainio

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.