Siirry sisältöön
Tekijänoikeudet
Kuva Jani Pulkka

Tekijänoikeus on omaisuutta, osa 6. Tekijänoikeuksia valvotaan ja OKM vastaa lainsäädännöstä

Niklas Vainio toimi Temen lakimiehenä 2009-2011 ja käsitteli tekijänoikeuden syntymistä, omistamista ja luovuttamista.

Osa 1   Osa 2   Osa 3   Osa 4   Osa 5   Osa 7

Ketkä tekevät tekijänoikeuden?

Tekijänoikeuden kentällä on monenlaisia pelureita. Ammattiliitot työskentelevät tekijöiden oikeuksien suojaamiseksi, tekijänoikeusjärjestöt myyvät teosten käyttölupia ja ministeriö valmistelee lainmuutoksia. Jotkut keskustelijat haluavat rajata tekijänoikeuden minimiin. Tekijänoikeuskeskustelua seuraavan on hyvä tietää, kuka kukin on.

Keskeisiä tekijöiden edustajia ovat Teme ja muut kulttuurialan ammattiliitot. Ammattiliitot edustavat laajaa joukkoa tekijöitä ja tuntevat alan käytännöt. Temeltä myös pyydetään lausuntoa aina kun lainsäädännön muuttamista harkitaan. Viimeisen vuoden aikana Teme on ottanut kantaa esimerkiksi työsuhdetekijänoikeuteen, tekijänoikeusasioiden tuomioistuinkäsittelyn keskittämiseen ja tekijänoikeuden siirtymistä koskevien säännösten uudistamiseen. Teme myös neuvottelee työehtosopimusten tekijänoikeutta koskevista ehdoista.

Valvonta yhteisten järjestöjen kautta

Tekijänoikeusjärjestöt ovat tärkeitä tekijänoikeuskorvauksien kannalta. Teme on jäsenenä Kopiostossa, joka myöntää käyttölupia esimerkiksi tv- ja radio-ohjelmien esittämiseen oppilaitoksissa, kirjastoissa ja eri laitoksissa ja tv-kanavien edelleenlähettämiseen kaapeli- ja yhteisantenniverkoissa. Kopiostoa ja muuta edunvalvontaa varten Temen jäsenjärjestöt keräävät tekijänoikeudellista työtä tekeviltä jäseniltään valtakirjat. Käyttöluvista ja niin sanotusta hyvitysmaksusta kertynyt tuotto jaetaan tekijöille Kopiosto-korvauksina. Temen toiminnanjohtaja Raimo Söder toimii Kopioston hallituksen varapuheenjohtajana. Kopioston yhteydessä toimii Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK.

Muita tekijänoikeusjärjestöjä ovat musiikin tekijöitä ja kustantajia edustava Teosto, muusikoita ja äänitetuottajia edustava Gramex, visuaalisen alan taiteilijoiden järjestö Kuvasto, AV-tuottajien järjestö Tuotos sekä kirjailijoita ja kääntäjiä edustava Sanasto.

Vaikuttamistyön kanaviksi on perustettu erilaisia yhteistyöjärjestöjä. Teme on jäsenenä tekijäjärjestöjen yhteistyöelin Tekijäfoorumissa. Kopiosto-jäsenyyden kautta Teme on mukana myös Luovan työn tekijöissä ja yrittäjissä (Lyhty) sekä laitonta kopiointia torjuvassa Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksessa. Tekijänoikeuteen liittyvä edunvalvonta on toisinaan esillä myös SAK:ssa ja Temen eurooppalaisissa kattojärjestöissä (UNI-MEI ja FIA).

Tekijänoikeuden heikentäjät

Toinen keskeinen ryhmä tekijänoikeuskentällä ovat alan työnantajat. Osa elokuva- ja tv-alan yrityksistä on järjestäytynyt Elinkeinoelämän keskusliiton alaiseen Erityispalvelujen työnantajaliittoon. Tekijänoikeuksien heikentämisen puolesta ovat puhuneet esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliitto, Viestinnän keskusliitto ja yksittäiset mediatalot.

Tekijänoikeuskriitikot käyttävät ääntään kahden järjestön kautta. Eduskuntaan ensi vaaleissa pyrkivän Piraattipuolueen tavoitteena on laillistaa teosten kopiointi, sallia teosten epäkaupallinen muokkaaminen ja uudelleenkäyttö ja lyhentää teosten suoja-aika 5–10 vuoteen teokseen julkaisusta. Electronic Frontier Finland (EFFI) on puolestaan kritisoinut tiedostojen laittomasta verkkojakelusta annettuja tuomioita kohtuuttomiksi ja vastustanut suoja-aikojen pidennyksiä. Työsuhdetekijänoikeuteen molemmat järjestöt suhtautuivat kriittisesti.

Opetusministeriö vastaa lainsäädännöstä

Suomen tekijänoikeuslainsäädännöstä vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Tämänhetkinen kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin (RKP) on suhtautunut tekijänoikeuden uudistuksiin varoen. Esimerkiksi viime vuonna tekijäjärjestöjen kova kritiikki sai Wallinin vetämään pois ongelmalliseksi koetun työsuhdetekijänoikeutta koskeneen lakiehdotuksen.

Lain muutostarpeita miettii ministeriön alainen tekijänoikeustoimikunta, jossa on edustus tekijä- ja tuottajapuolelta. Ministeriön alaisuudessa toimii myös tekijänoikeusneuvosto, jolta kuka tahansa voi pyytää lausunnon tekijänoikeuslain soveltamisesta. Tekijänoikeusneuvosto antaa vuodessa vajaa kaksikymmentä lausuntoa, jotka ovat luonteeltaan suosituksia. Temen edustaja sekä tekijänoikeustoimikunnassa että -neuvostossa on lakimies Hannele Vettainen.

IPR University Center koordinoi suomalaisten yliopistojen tekijänoikeutta koskevaa tutkimusta ja järjestää tekijänoikeuskoulutusta. Suomen tekijänoikeudellinen yhdistys julkaisee tekijänoikeutta koskevia selvityksiä.

Niklas Vainio

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.