freelancer

28.10.2017

Milloin työsuhde voi olla määräaikainen?

Lain mukaan työsopimus on voimassa toistaiseksi, ellei sitä perustellusta syystä ole tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta perusteettomasti määräaikaisena tehty työsopimus katsotaan toistaiseksi voimassa olevaksi. Määräaikaisuuden peruste on tutkittava tapauskohtaisesti. Hyväksyttävä peruste määräaikaisen sopimuksen tekemiselle voi olla esimerkiksi: -Sijaisuus -Mä...

28.10.2017

Matkakustannukset kuuluu maksaa keikkailevalle freelancerille. Verottajan asia on määritellä veronalaisuus

Olemme ajautuneet teatterialan työnantajaliitto Stefin kanssa eri linjoille teatterivierailijoille maksettavista matkakustannuksista (=päivärahat, matkat ja majoitus). Kyse on TES-tulkinnasta. Teatterialan työehtosopimuksen liitteessä 8 on määräyksiä vierailevan ohjaajan, koreografin, skenografin ja valo-, ääni- ja videosuunnittelija työehdoista näin: Liite 8, 11 § Matkakusta...

7.10.2017

Määräaikaisille sama työterveyshuolto kuin vakituisille

Jäsenistö on esittänyt viime aikoina kysymyksiä työterveydenhuoltoon liittyen. Tietoomme on tullut tapauksia, joissa työterveyshuollon järjestämisessä on ollut epäselvyyksiä ja pahimmillaan sitä ei ole tarjottu laisinkaan työntekijälle. Tästä syystä halusimme Temen puolesta lähestyä työnantajia seuraavalla muistutuksella: Hyvä työnantajan edustaja, olemme saaneet teatterikentällä työskentelevi...

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..