Siirry sisältöön
Muusikko on polvillaan esiintymislavalla ja kytkee johtoja.
Keikoilla ja kesäduuneissakin pitää noudattaa työaikalakia ja muuta työlainsäädäntöä. Kysy lisää Temestä. Kuva Adi Goldstein, Unsplash

Muista nämä lakisääteiset oikeutesi kesän keikoillakin

Kesä on tapahtumien, festareiden, kesäteatterin ja elokuvatuotantojen aikaa. Kivassa kesäduunissakin pitää  huolehtia omasta jaksamisesta ja työturvallisuudesta.

Jos työnantaja on sidottu työehtosopimukseen tai työehtosopimus on yleissitova, työsuhteen minimiehdot perustuvat siihen. Kannattaa siis aina tarkistaa ennen työsopimuksen allekirjoittamista, noudatetaanko työsuhteessa työehtosopimusta.

Tapahtuma-alalla läheskään kaikki työnantajat eivät ole sitoutuneita työehtosopimuksiin. Tällöin noudatetaan työlainsäädännön määräyksiä. Työsopimukseen on hyvä selventää ainakin sellaiset asiat, joista ei ole säädetty laissa, kuten esimerkiksi matkakustannusten korvaaminen eli päivärahat, majoitus ja matkat. Pyri aina tekemään työsopimus kirjallisena.

Temen erilaisia työsopimusmalleja voi käyttää vapaasti. Sivulta löytyy myös muistilista asioista, joista sopimuksella tulee sopia.

Palkkaneuvotteluita varten kannattaa tehdä palkkavertailua. Oman alan palkkatasosta saat tietoa mm. Temen palkoista ja palkkasuosituksista.

Kun neuvottelet palkastasi, tärkeintä on, että työn määrä, työkentelyyn käytetty aika, työn vaativuus ja vastuullisuus vastaavat maksettavaa palkkaa.

Työtä ei saa tehdä 24/7

Työehtosopimuksissa ja työaikalaissa on lukuisia työaikamalleja, kuten jaksotyö ja vuorotyö. Työaika riippuukin siitä, noudatetaanko työsuhteessa työehtosopimusta vai pelkästään työlainsäädäntöä. Kannattaa tarkistaa työsopimuksesta, mitä työaikaa sinuun sovelletaan.

Lepoajan tulisi olla vähintään 11 tuntia vuorokaudessa ja tämän lisäksi viikkolevon vähintään 35 tuntia. Nämä lepoajat tulevat työlainsäädännöstä ja niitä pitää noudattaa.

Opi laskemaan ylityöt

Säännöllisen työajan ylittävä työ on ylityötä, jolle on saatava työntekijän suostumus. Ylityön tekeminen on vapaaehtoista, siitä voi myös kieltäytyä.

Ylityöstä maksetaan korotettua palkkaa. Ohjeet korotetun palkan laskemiseen löytyvät joko työsuhteessa noudatettavasta työehtosopimuksesta tai työlainsäädännöstä. Työlainsäädännön perusteella maksetaan vuorokautisesta ylityöstä kahdelta ensimmäiseltä työtunnilta 50 prosentilla ja niitä seuraavilta tunneilta 100 prosentilla korotettu palkka. Viikoittaisesta ylityöstä on maksettava 50 prosentilla korotettu palkka. Palkka voidaan sopia vaihdettavaksi vastaavaan vapaa-aikaan.

Sunnuntailta maksetaan aina 100 %:lla korotettu palkka.

Saat joko lomakorvauksen tai palkallisen loman

Lain mukaan työntekijälle kertyy palkallista vuosilomaa 2 tai 2,5 arkipäivää jokaiselta työssäolokuukaudelta.

Jos vuosilomaa ei lyhyen määräaikaisen työsuhteen aikana ehdi pitää, maksetaan lomapalkan sijaan lomakorvaus. Työehtosopimuksissa voi olla ohjeet lomakorvauksen laskemiseen. Lisäksi lainsäädännöstä löytyy laskuohjeet, kun työehtosopimusta ei noudateta. Tavallisin lainsäädäntöön perustuva laskutapa on joko 9 tai 11,5 prosenttia lomanmääräytymisvuoden aikana työssäolon ajalta maksetusta palkasta.

Lomapalkan tai lomakorvauksen lisäksi työehtosopimuksissa on säädetty lomarahasta. Lomaraha perustuu aina työehtosopimukseen, josta löytyy ohjeet sen laskemiseen.

Jäsenenä voit tarkistuttaa työsopimuksesi ja palkkalaskelmasi Temessä

Täällä kuuden kohdan muistilista kesäduuneihin ja keikoille…

Voit olla yhteydessä Temeen myös kesällä, sillä Temessä on päivystys koko kesän.

Tervetuloa temeläisten joukkoon…

Temen asiantuntijoilta saat neuvontaa kaikissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä…

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.