Siirry sisältöön

Temen lakko-ohje 2023

Temen päivittyvä lakko-ohje 28.2.2023

Käynnissä olevat ylityökiellot ja lakot voivat koskettaa myös temeläisiä. Lähtökohta on aina, että lakon alaista työtä ei tehdä. Seuraa tätä Temen päivittyvää ohjetta ja SAK:n työtaisteluseurantaa…

Koskevatko työtaistelut temeläisiä?

Kyllä, jos työskentelet sellaisessa työpaikassa ja sellaisissa työtehtävissä, jotka jokin ammattiliitto on julistanut työtaistelun piiriin kuuluviksi.

Lakon alaisista töistä on oikeus kieltäytyä ja lakkoon osallistuvalla on työsuhdeturva. Lakkoon osallistuminen ei ole peruste irtisanomiselle tai muille kurinpitotoimille. Jos lakko ei koske sinua, ole erityisen tarkka, että et tee lakkolaisten töitä.

Jos kollegasi työpaikallasi ovat ylityökiellossa ja/tai valmistautuvat lakkoon, ole yhteydessä työtaistelun julistaneen liiton luottamusmieheen ja/tai tarkista työtaistelun rajaus kyseisen liiton sivuilta. Rajauksen kannalta tärkeä tieto on työnantaja/työpaikka sekä se, mitä työehtosopimusta sinuun työpaikkalsi sovelletaan. Ole tarvittaessa yhteydessä Temeen, jos et tiedä koskeeko työtaistelu sinua.

Teme ei ole julistanut lakkoja, vaan neuvottelee vielä

Teme neuvottelee omia työehtosopimuksiaan eikä ole julistanut työtaisteluita. Temen nykyiset työehtosopimukset ovat voimassa niin kauan kuin neuvottelut jatkuvat ns. jälkivaikutuksen ansiosta.

Pitääkö työnantajalle kertoa lakkoon jäämisestä?

Työntekijällä ei ole velvollisuutta kertoa etukäteen työnantajalle lakkoon osallistumisesta.

Työnantajalla ei ole oikeutta tiedustella sitä kuuluuko yksittäinen työntekijä ammattiliittoon. Järjestäytymätönkin työntekijä voi jäädä lakkoon, jos hänen työtehtävänsä on julistettu lakkoon, eikä tästä voi seurata rangaistuksia.

Maksaako Teme lakkoavustusta?

Kyllä. Lakkoavustuksen suuruus on 60 euroa/lakkopäivä.

Huomaa, että lakkoavustusta ei voida maksaa, jos jäsenmaksut ovat hoitamatta. Lisäksi lakkoavustusta maksetaan niiltä päiviltä, jotka työvuoroluettelon mukaan olisi oltu töissä, ei esim. vapaapäiviltä.

LISÄTIETOA TEMELÄISILLE…..

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.