Siirry sisältöön
Kuvaustilanteessa tanssija ja kuvaaja ison kameran kanssa.
Kuva ShareGrid, Unsplash

Elokuva- ja tv-tuotantoalan työskentelykulttuuria kehitettävä yhdessä

Selvityshenkilö Jaana Paanetoja selvitti ministeri Sampo Terhon toimeksiannosta elokuva- ja teatterialan häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua.  Tätä koskeva selvitys julkaistiin 12.9.2018. Selvitys on laaja ja yksityiskohtainen ja sisältää lukuisia kehittämis- ja toimenpide-ehdotuksia alan toimijoille.

Elokuva- ja tv-tuotantoa koskevan työehtosopimuksen osapuolet pitävät tärkeänä, että epäkohtiin ja ongelmatilanteisiin etsitään yhdessä ratkaisuja ja luodaan alalle soveltuvia pelisääntöjä ja toimintamalleja.

– Työmarkkinaosapuolten on omalta osaltaan otettava koppi ja ryhdyttävä toimenpiteisiin, toteaa Suomen Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen.

Palta, Journalistiliitto ja Teme korostavat sitä, että yhteisesti sovituissa toimenpiteissä otetaan myös huomioon tv-tuotantoala eikä ainoastaan elokuva-ala.

– Nyt julkaistu selvitys antaa suuntaviivoja alan kehittämiseen. Selvityksessä todetaankin, että alalla on jo ryhdytty moniin toimenpiteisiin ja laadittu muun muassa yhteistä ohjeistusta, jota kaikki alan toimijat voivat hyödyntää, toteaa työmarkkinapäällikkö Anu Sajavaara Paltasta.

– Alalla työskennellään lyhyissä ja projektiluonteisissa työsuhteissa, siksi Teme pitää erityisen tärkeänä työolosuhteiden jatkuvaa kehittämistä. Ensimmäisenä epäkohtiin puuttumisen työkaluna toiminnanjohtaja Karola Baran Temestä näkee erilaisiin tuotantoihin soveltuvan uudentyyppisen luottamusmiesjärjestelmän rakentamisen.

Liitot suunnittelevat parhaillaan yhdessä Työturvallisuuskeskuksen kanssa alan tarpeista lähtevää työturvallisuuskoulutusta, johon on tarkoitus sisällyttää myös häirinnän ja epäasiallisen käytöksen ehkäisemiseen liittyvä ohjeistus.

Vain osa elokuva- ja tv-tuotantoalan yrityksistä on järjestäytynyt työnantajaliittoon. Suuri osa alan työntekijöistä työskentelee näissä yrityksissä. Liittoon järjestäytyneet tuotantoyhtiöt voivat soveltaa elokuva- ja tv-tuotantoalan työehtosopimusta ja saada liittojen tarjoamaa koulutusta ja neuvontaa työlainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä. Liitot antavat myös neuvontaa alan työehtosopimukseen sisältyvien työehtojen soveltamisessa.

Lisätietoja:

Anu Sajavaara, Palta. puh 040 705 0939
Petri Savolainen, SJL. puh 050 534 2485
Karola Baran, Teme. puh 0400 142 050

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..