Siirry sisältöön
Kuorma-auto liikenteessä.
Kuva: Robson Hatsukami Morgan Unsplash

Raskaan ajoneuvon kuljettajien lakisääteiset työ- ja lepoajat

Elokuva-, tv- ja tapahtumatuotannoissa osa ryhmästä, kuten valoryhmä, ajaa työ-/kuvauspäivän lisäksi kuorma-autoa. Tämä saattaa pidentää työntekijän työpäivän pituutta. Siksi työ- ja lepoaikoihin tulee kiinnittää erityistä huolta, jotta kuski ei joudu vaikeuksiin.

Maantieliikenteen kuljettajien on noudatettava tiettyjä EU:n sääntöjä, jotka koskevat mm. ajo- ja lepoaikoja sekä näitä koskevien tietojen tallentamista. Kyse on sitovasta sääntelystä, josta ei ole mahdollista sopia toisin työehto- tai työsopimustasolla tai paikallisesti työpaikalla. Lainsäädäntö koskee niin yrittäjiä kuin työntekijöitä.

EU:n ajo- ja lepoaikasäännökset eivät kuitenkin koske niitä autonkuljettajia, jotka ovat ajopiirturin käyttöpakon ulkopuolella. Heidän osaltaan noudatetaan Suomen työaikalakia (kts. alla) tai kyseisen alan työehtosopimusta.

Aluehallintoviraston ohjeistus ajo- ja lepoajoista.

Kuljettajan vuorokautinen ajoaika saa olla enintään yhdeksän tuntia. Sitä voidaan kuitenkin pidentää 10 tuntiin viikon aikana kahdesti. Vuorokausilevon on oltava vähintään 11 tuntia jokaista 24 tunnin jaksoa kohden.

EU:n ajo- ja lepoaika-asetus

Ajo- ja lepoaika-asetusta sovelletaan lähtökohtaisesti yleisillä teillä tapahtuvaan

– tavaraliikenteeseen, jossa ajoneuvon suurin sallittu massa mahdollinen perävaunu tai puoliperävaunu mukaan lukien on yli 3,5 tonnia

– henkilöliikenteeseen, jossa käytettävät ajoneuvot on rakennettu tai pysyvästi mukautettu yli yhdeksän henkilön kuljettamiseen kuljettaja mukaan luettuna ja ne on tarkoitettu tällaiseen käyttöön.

Asetukseen piiriin kuuluvan kuljettajan vuorokautinen ajoaika saa olla enintään yhdeksän tuntia. Sitä voidaan kuitenkin pidentää 10 tuntiin viikon aikana kahdesti. Vuorokausilevon on oltava vähintään 11 tuntia jokaista 24 tunnin jaksoa kohden. Eli esimerkiksi Helsingistä Rovaniemelle ei kalustoauto pääse yhdellä kuljettajalla päivän aikana.

Koska tuotannoissa työskentelevät eivät ainoastaan aja autolla, vaan tekevät sen lisäksi myös muuta työtä, on oleellista tarkastella työhönsidonnaisuusaikaa. Tällä tarkoitetaan kaikkea sitä aikaa, jota käytetään ajamisen lisäksi esimerkiksi lastaamiseen ja kuvauspaikalla työskentelyyn. Työhönsidonnaisuusaika eli ajoaika, muu työaika, odotusaika ja ruoka- yms. tauot voivat olla yhteensä enintään 13 tuntia (vuorokausilevon ollessa 10 tuntia).

Vuorokausilevon saa kahden viikoittaisen lepoajan välillä kuitenkin lyhentää enintään kolme kertaa vähintään 9 tunnin mittaiseksi. Työhönsidonnaisuusaika voi tällöin olla enintään 15 tuntia.

Viikkolevon tulee olla yhdenjaksoisesti vähintään 45 tuntia. Viikkolevon tulee alkaa viimeistään, kun kuusi 24 tunnin jaksoa on kulunut edellisen viikoittaisen lepoajan päättymisestä.

Viikoittainen ajoaika saa olla enintään 56 tuntia. Ajoaikaa eivät ole esimerkiksi tauot tai odotusajat, kuorman purkaus tai lastaus, korjaus- ja huoltoajat, tapahtuivatpa ne tiellä tai muualla. 4,5 tunnin ajon jälkeen kuljettajan on pidettävä vähintään 45 minuutin tauko, jollei hänen vuorokausi- tai viikkolepoaikansa ala.

Työaikalaki

Moottoriajoneuvon kuljettajan enimmäistyöaika saa olla enintään 11 tuntia vuorokausilepoa seuraavan 24 tunnin yhdenjaksoisen ajanjakson aikana. Kuljettajan vuorokautinen työaika saadaan työn järjestelyihin liittyvistä syistä kuitenkin pidentää enintään 13 tunniksi, jos työaika ei ylitä 22:ta tuntia pidennetyn työajan jälkeistä vuorokausilepoa seuraavan 48 tunnin ajanjakson aikana.

Kuljettajalle on annettava vähintään 10 tunnin yhdenjaksoinen lepoaika jokaisena 24 peräkkäisen tunnin jaksona. Kuljetustehtävien sitä edellyttäessä saadaan vuorokautinen lepoaika lyhentää vähintään seitsemäksi tunniksi kaksi kertaa seitsemän peräkkäisen 24 tunnin jaksoa kohden.

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.