Siirry sisältöön
Kuorma-auto liikenteessä.
Kuva: Robson Hatsukami Morgan Unsplash

Ohjeistus raskaan ajoneuvon kuljettajan työ- ja lepoaikoihin

Elokuva- ja tv-tuotantojen raskaita ajoneuvoja koskee lakisääteiset autonkuljettajan ajo- ja lepoajat. 

Kyse on EU-tason pakottavasta lainsäädännöstä, josta ei ole mahdollista sopia työehto- tai työsopimustasolla, tai paikallisesti työpaikalla toisin. Lainsäädäntö koskee niin yrittäjiä kuin työntekijöitä.

Ohjeistus koskee aivan yhtä lailla myös tapahtumatuotannoissa tai muissa vastaavissa töissä työskenteleviä, joissa raskaita ajoneuvoja kuljetaan.

Työpäivän kokonaispituus ratkaisee! 13 tunnin maksimityöaikaan on sisällytettävä kaikki työ, roudaamiset, ajamiset ja odottelu.

Koska tuotannoissa työskentelevät eivät ainoastaan aja autolla, vaan tekevät sen lisäksi myös muuta työtä, on oleellista tarkastella työhönsidonnaisuusaikaa. Tällä tarkoitetaan kaikkea sitä aikaa, jota käytetään ajamisen lisäksi esimerkiksi lastaamiseen ja kuvauspaikalla työskentelyyn.

Kuljettajan säännöllinen vuorokausilevon tulee olla vähintään 11 tuntia jokaista 24 tunnin jaksoa kohden. Tämä tarkoittaa sitä, että työhönsidonnaisuusaika eli ajoaika, muu työaika, odotusaika ja tauot yhteensä voivat olla enintään 13 tuntia.

Vuorokausilevon saa kahden viikoittaisen lepoajan välillä lyhentää enintään kolme kertaa vähintään 9 tunnin mittaiseksi. Työhönsidonnaisuusaika voi olla enintään 15 tuntia. Ruokatauko lasketaan osaksi työhönsidonnaisuusaikaa.

Viikkolevon tulee olla yhdenjaksoisesti vähintään 45 tuntia. Viikkolevon tulee alkaa viimeistään, kun kuusi 24 tunnin jaksoa on kulunut edellisen viikoittaisen lepoajan päättymisestä.

Esimerkkinä kuvaukset Rovaniemellä

Jos kalustoauto ajetaan esimerkiksi Lappiin, on syytä muistaa, että vuorokautinen ajoaika saa olla enintään 9 tuntia. Ajoaikaa voidaan viikon aikana kahdesti pidentää enintään 10 tuntiin. Vuorokautinen ajoaika on kahden vuorokautisen lepoajan välinen ajoaika. Kuljettajan ajoaikaa on kaikki se aika, jonka ajoneuvo liikkuu liikenteessä. Eli esimerkiksi Helsingistä Rovaniemelle ei kalustoauto pääse yhdellä kuljettajalla päivän aikana.

4,5 tunnin ajon jälkeen kuljettajan on pidettävä vähintään 45 minuutin tauko, jollei hänen vuorokausi- tai viikkolepoaikansa ala.

Ajoaikaa eivät ole esimerkiksi tauot tai odotusajat, kuorman purkaus tai lastaus, korjaus- ja huoltoajat, tapahtuivatpa ne tiellä tai muualla.

Viikoittainen ajoaika saa olla enintään 56 tuntia.

Asetusta sovelletaan maanteiden tavaraliikenteeseen, jos ajoneuvon suurin sallittu massa on yli 3,5 tonnia. Sekä myös ajoneuvoyhdistelmiin, joissa vetoauto on henkilöauto, mutta yhdistelmän kokonaismassa ylittää 3,5 tonnia. Tavaraliikenteen lisäksi asetusta sovelletaan henkilöliikenteeseen, jossa käytettävät ajoneuvot on rakennettu tai pysyvästi mukautettu yli yhdeksän henkilön kuljettamiseen kuljettaja mukaan luettuna, ja tarkoitettu tällaiseen käyttöön.

Päävastuu on kuljettajalla.

Kuljettajan on pidettävä henkilökohtaista ajopäiväkirjaa. Ajopäiväkirjan sijasta voidaan käyttää ajopiirturia. Kuluvan viikon, ja edellisen viikon viimeisen ajopäivän ajopäiväkirjan on oltava ajona aikana mukana. Jos kuljettaja ajaa vastoin ajo- ja lepoaikasäädöksiä, on vastuu aina kuljettajan. Ajoaikarikkomuksesta tuomitaan myös työnantaja, joka on suunnitellut kuljetukset niin, ettei ajo- ja lepoaikoja voida noudattaa.

Aluehallintovirasto ohjeistaa ajo- ja lepoajoista.

Lisätietoja Temen toimistolta marika.vaisanen@teme.fi 040 520 6819

 

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..