Siirry sisältöön
Kuvausryhmä valmistelee kuvaustilannetta.
Kuva: istock.com/bjones27

8 ratkaisua elokuva- ja tv-alan yleisimpiin ongelmiin

Elokuva- ja tv-tuotannoissa työskentelevän on hyvä hallita ja muistaa nämä 8 perusasiaa.

Jos huomisen kuvauspäivän aikataulu muuttuu kahdella tunnilla, voit kieltäytyä menettämättä palkkaasi.

1.

Sunnuntaityö korvataan 100 prosentilla korotetulla palkalla. Sunnuntaityötä on Elokuva- ja TV-tuotantoa koskevan työehtosopimuksen (Elo-Tes) mukaan esim. juhannusaattona tehty työ, mutta lain mukaan se ei ole pyhätyötä. Juhannuspäivä sen sijaan on sekä Elo-Tes:ssä kuin laissa sunnuntaityötä.

2.

Ylityöt voidaan maksaa tai antaa vastaavana vapaana. Niin tai näin laskentavakaava on sama. Kahdelta ensimmäiseltä ylityötunnilta 50 prosentilla korotettuna ja sen jälkeen 100 prosentilla. Jaksoylityön laskentakaava on toinen, koska siinä työajan tulee tasoittua tasoittumisjakson loppuun mennessä.

Jokainen työsuhde kerryttää vuosilomaa. Saat joko palkallisia vuosilomapäiviä tai prosentuaalisen lomakorvauksen palkan päälle.

3.

Callsheet ei ole automaattisesti työvuoroluettelo, mutta riittävillä tiedoilla se voi olla myös sitä. Työvuoroluettelosta tulee nähdä milloin työvuoro alkaa ja loppuu, sekä viikkolevon ja tasoittumisvapaiden sijoittuminen.

Työvuoroluettelo pitää toimittaa vähintään kaksi päivää aikaisemmin ja jaksotyössä neljä päivää aikaisemmin. Työvuoroluettelon muutoksista tulee ilmoittaa mahdollisimman aikaisin, mutta viimeistään kaksi kalenteripäivää aikaisemmin ennen muutoksen voimaantuloa. Sen jälkeen muutoksia saa tehdä vain erittäin painavista syistä. Huono ennakkosuunnittelu ei ole painava syy eikä se, että vettä sataa tai aurinko laskee myöhempään kuin luultiin. Painava syy voisi olla pääosan näyttelijän yllättävä sairastuminen.

Sinulla on oikeus suunnitella ja elää omaa elämääsi ja vapaa-aikaasi. Jos edellisenä iltana ilmoitetaan, että huominen kuvausaika siirtyykin kahdella tunnilla, voit kieltäytyä siitä. Palkkaa et luonnollisesti menetä.

Jaksotyössä tulee laatia yleisluonteinen työaikasuunnitelma tasoittumisjaksolle. Yleensä tasoittumisjakso on koko työsuhteen kesto, joten silloin työaikasuunnitelma tehdään koko tuotannon ajalle. Työaikasuunnitelmasta tulee ilmetä, milloin töitä tehdään, milloin on pidemmät vapaat ja jaksot, joiden aikana tehdään pidempää työaikaa.

Jaksotyöstä löytyy erinomainen artikkeli Lehtiset-lehdestä. Käykää lukemassa…

Konkarit, pitäkää huolta nuoremmista. Näyttäkää heille mallia reilusta ja hyvästä työskentelykulttuurista!

4.

Jokainen työsuhde kerryttää vuosilomaa. Mikäli vuosilomaa ei ehdi pitää niin se maksetaan rahana. Vuosilomalain mukainen loma pitää antaa 2.5.–30.9. Työnantajan on annettava 12 päivän yhdenjaksoinen loma em. aikana, tätä lyhyempiin jaksoihin lomaa ei voi pilkkoa.

Jos käy niin, että olet vuosiloman alkaessa sairauden tai tapaturman vuoksi työkyvytön, voit pyytää vuosiloman siirtoa. Vuosiloman tarkoituksena on nimittäin työntekijän palautuminen eikä se onnistu sairaana. Lisää vuosilomasta täältä 

Jos näet, että kollegaa kohdellaan epäasiallisesti, osoita tukesi.

5.

Konkarit, pitäkää huolta nuoremmista. Temen ja Journalistiliiton jäsenet, valitkaa keskuudestanne luottamusmies!

6.

Ja vielä häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta. Teme oli mukana tekemässä ohjeistuksia elokuva- ja TV-alalle seksuaalisen häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi.

On ollut ilahduttavaa huomata, että ohjeistukset on jo otettu monissa sopimuksissa huomioon.  Jos näet, että kollegaa kohdellaan epäasiallisesti eikä hän uskalla asiaan puuttua, niin osoita tukesi. Pahinta on jäädä yksin.

Ei ole olemassa niin tärkeää ja kiireistä tuotantoa, ettei sen tulisi toimia lain mukaan. Jos esimies ei halua puuttua epäasialliseen käytökseen niin viime kädessä aluehallintovirasto Avi puuttuu

7.

Järjestäytyneet työnantajat ovat sitoutuneet noudattamaan työehtosopimusta. Se on sopimus, jota tulee noudattaa sellaisenaan eikä vain osittain. Työehtosopimuksen rikkomisesta Teme voi tehdä valvontakirjeen työnantajaliitto Paltaan ja vaatia hyvityssakkoja.

8.

Elokuva ja TV-tuotantoa koskevan työehtosopimuksen 29 § kerrotaan, mistä voi sopia paikallisesti toisin ja mitä paikallinen sopiminen tarkoittaa. Se on sanansa mukaisesti sopimista, ei sanelua.

Jos työpaikalle tai tuotantoon ei ole valittu luottamusmiestä/-valtuutettua niin paikallinen sopimus tulee tehdä jokaisen työntekijän kanssa erikseen. Jos paikallinen sopiminen koskee vain yhtä työntekijää, tulee sopimus tehdä vain hänen kanssaan. Jos et ole varma voiko asiasta tehdä paikallista sopimusta niin ole yhteydessä liittoon. Paikalliset sopimukset on hyvä tehdä aina kirjallisina.

Marika Väisänen

Kirjoittaja on Temen työehtosasiantuntija puh 040 520 6819 ma-to klo 12-15 marika.vaisanen@teme.fi Temen toimisto on kiinni heinäkuun kaksi viimeistä viikkoa.

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.