Siirry sisältöön
Sentin kolikoista on muodostettu euron merkki.
Kuva jani Pulkka

Kilpailukykysopimus 2017

Yli vuoden kestäneiden neuvotteluiden jälkeen valtakunnallinen kilpailukykysopimus (kiky) sinetöitiin perjantaina 10.6.2016 ja se kattaa 87 % palkansaajista.

Kikyssä on kyse yritysten kilpailukyvyn parantamisesta työvoimakustannuksia alentamalla, mitä maan hallitus on luvannut kompensoida veronkevennyksillä. Valtiovarainministeriö on arvioinut sopimuksen synnyttävän jopa 35 000 työpaikkaa. Tärkeintä on nyt saada luotua niitä uusia työpaikkoja! Katseet ja odotukset kohdistuvat nyt työnantajiin.

Temen työehtosopimuksiin saatiin neuvottelutulokset aikataulussa

Kiky astuu voimaan vuonna 2017 ja sen mukaisiin työehtosopimuksiin tuli vuoden jatkoaika vuodeksi 2017:

– Tanssinopettajien työehtosopimus (koskee 500 ammattilaista)

– Suomen Kansallisoopperan päivätekniikka (koskee 166 ammattilaista)

– Elokuva- ja TV-tuotantoa koskeva työehtosopimus (koskee 1300 ammattilaista)

– Teatterialan työehtosopimukset, jotka neuvotellaan Suomen Teatterit ry:n kanssa, eivät vaikuta valtakunnalliseen kilpailukykysopimukseen ja niistä keskustellaan eri aikataulussa.

Elokuva- ja tv-tuotantoa koskeva työehtosopimus

Uusi työehtosopimus tulee voimaan 1.11.2016 ja on voimassa 31.10.2017 saakka. Sopimusosapuolet voivat irtisanoa sopimuksen (päättymään 30.11.2016) ja tällöin sitoutua neuvottelemaan uusi TES 31.12.2016 mennessä, johon saakka työrauha on voimassa.

Sopimuksen mukaan vuosittaista työaikaa pidennetään 1.1.2017 lukien keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. Osa-aikaisten työaikaa pidennetään samassa suhteessa kuin osa-aikaisuus on suhteessa kokoaikaisuuteen. Määräaikaisten työntekijöiden osalta pidennys lasketaan suhteuttamalla työsuhteen pituus 12 kuukauteen.

Jos paikalliseen sopimukseen ei päästä, lyhennetään päivittäisiä virkistystaukoja (alalla on päivässä kaksi 10 minuutin virkistystaukoa) yhteensä kuudella minuutilla tai vaihtoehtoisesti työnantaja päättää työaikalain puitteissa säännöllisen työajan pidentämisestä kahdella tunnilla kuukaudessa. Jälkimmäinen on vaikeaa, koska työaika on alalla jo työaikalain maksimissa eikä säännöllistä työaikaa voi lisätä. Osa-aikaisten osalta em. kaksi tuntia pidennetään samassa suhteessa kuin osa-aikaisuus on kokoaikaisuuteen. Lisäksi sovittiin paikallisen sopimisen ja luottamusmiesten aseman kehittämisestä.

Kilpailukykysopimukseen kuuluvasta ns. kriisilausekkeesta (eli toimintamallista siinä tapauksessa, että yritys ajautuu poikkeuksellisiin taloudellisiin vaikeuksiin, joka vaatisi muutosten tekemistä työehtosopimukseen)  sovittiin, että neuvottelu ja arviointi käydään liitto-, ei paikallistasolla.

Suomen Kansallisoopperan päivätekniikan työehtosopimus

Suomen Kansallisoopperan päivätekniikan osalta sovittiin, että uusi työehtosopimus tulee voimaan 1.2.2017 ja on voimassa 31.1.2018 saakka.

Vuosittaista työaikaa pidennetään 1.1.2017 lukien keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. Työajan pidentämisen sijoittaminen voi vaihdella vuosittain riippuen näytäntövuosina toteutettavien tuotantojen luonteesta. Työaika pidennetään ensisijaisesti paikallisesti sopien huomioiden ne hyvät käytännöt, jotka ovat muodostuneet ns. pitkän vuosiloman sisään tekemisen myötä. Työajan pidennys voi olla osa työnantajan antamaa koulutusta. Jos työajan pidennyksen muodosta tai ajankohdasta ei päästä yhteisymmärrykseen, työnantaja toteuttaa vuosittaisen työajan pidentämisen sijoittamalla 12 tuntia sekä syys- että kevätnäytäntökaudelle.

Lisäksi sovittiin, että osapuolet jatkavat työryhmätyötä korvaavaa työtä koskevan suosituksen laatimiseksi sekä sovittiin toimintatavoista siinä tapauksessa, että Kansallisoopperaa ja –balettia kohtaisi olennainen talouskriisi. Paikallista sopimista kehitetään ja sovittiin, että osapuolet tukevat luottamusmiehen mahdollisuuksia osallistua paikallista sopimista koskevaan koulutukseen, joka parantaa hänen valmiuksiaan toimia luottamusmiestehtävissä.

Tanssinopettajien työehtosopimus

Huomioithan, että tämä kiky-sopimus on eri asia kuin viime viikolla lähetetty tyka-ohje. Tyka koskee vuotta 2016 ja kiky koskee vuotta 2017!

Tanssinopettajien työehtosopimus on voimassa kikyn mukaisena 1.2.2017 – 31.1.2018, jona aikana palkkoja ei koroteta.

Vuosittaista työaikaa sovittiin pidennettäväksi ilman lisäkorvausta kikyn mukaisesti 24 tunnilla. Työajan lisäys toteutetaan ”muuta työtä” tehden. Osa-aikaisille 24 tuntia lasketaan suhteessa osa-aikaisuuteen.

Työajan pidennys sovitaan oppilaitoskohtaisesti. Se voi olla esimerkiksi näytösvalvontaa, suunnittelua, kokouksia, koulutusta. Jos yhteisesti ei päästä sopuun pidennyksen käytöstä, on työnantajalla oikeus määrätä työn ajankohta. Työtä ei kuitenkaan voi määrätä opettajan vapaapäivälle. Myös opettajan velvoitteet muille työnantajille on huomioitava.

Kikyssä ei huomioida mahdollisuutta tehdä tuota 24 tunnin työtä opetustunteina. Jos työajanlisäystä sovitaan tehtäväksi opetustunteina, on opetustunti suhteutettava opetustunteihin ”muun työn” tuntien sijaan. Täyttä työaikaa tekevän opettajan opetusvelvollisuus on 17 opetustuntia tai opetuksettomilla viikoilla 37,5 tuntia muuta työtä. Tästä saadaan suhde 17 / 37,5 = 0,453

Tällöin suosittelemme käytettäväksi kaavaa:

opetustunti minuutteina/0,453 = kulunut lisätyöaika minuutteina, joka vähentää kikyn 24 tuntia.

(Esim. 75min / 0,453 = 165,56 min, joka jaettaessa 60 min (=1 tunti) saadaan 2,76 tuntia.)

Huom! Kikyn mukaista 24 tunnin lisätyöaikaa ei siis sovelleta vielä syyslukukaudella 2016.

Osana kiky-sopimusta tulisi paikallista sopimista ja luottamusmiesjärjestelmää kehittää. Luottamusmiesten määrää olisi lisättävä ja heidän koulutus mahdollisuuksia ja valmiuksia hoitaa luottamusmiestehtävää lisättävä.

Lisäksi kikyssä sovittiin ns. selviytymislausekkeesta, jossa tietyin edellytyksin annetaan mahdollisuus poiketa sovituista työehdoista neuvottelujen jälkeen taloudellisen katastrofin edessä.

Kikyn ulkopuolella sovittiin myös 10 § 2. kohtaan lisäys, jossa työntekijän aloitteesta voidaan tilapäisesti ylittää opetusvelvollisuus enintään viidellä tunnilla. Tunnit pyritään tasoittamaan mahdollisimman lyhyellä ajanjaksolla. Tällä mahdollistetaan tuntien sisään teko, jos opettaja tarvitsee tilapäisesti jonkun päivän vapaaksi. Tästä on aina sovittava tapauskohtaisesti.

Kuva:  istock.com/stevanovicigor 

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.