Palkkana vai laskulla? Mitä sanoo verottaja?

Verottajan näkökulmasta työstä maksettu korvaus on joko palkkaa tai työkorvausta. Freelancerit saavat yleensä palkkaa tai palkkiota – työsuhteessa tai vapaina toimijoina. Palkkaa maksetaan työsuhteessa, työkorvausta toimeksiantosuhteessa, eli yritykseltä ja muulta itsenäiseltä toimijalta palveluja ostettaessa. Tässä jutussa selvennän näiden käsitteiden välisiä eroja.

Voisitko tehdä laskulla?

Monelle freelancerille on tullut vastaan ehdotus ’voisitko tehdä laskulla?’ Työnantajan taholta tulevat laskutuspyynnöt ovat yleistyneet lähes alalla kuin alalla, niin myös luovilla aloilla. Ikävän usein kuulee myös palkkakuiteista, joissa palkan kohdalla lukeekin työkorvaus. Se tarkoittaa sitä, ettei työnantaja ole maksanut palkasta esim. TyEL-maksuja ja muita vakuutuksia. Jos ei toimi yrittäjänä, työkorvaus-nimikkeen pitäisi siis soittaa hälytyskelloja.

Palkkio-termiä käytetään sekavasti eivätkä työnantaja ja työntekijä aina tiedä itsekään, mitä sillä tarkoitetaan.

Palkkio on usein käytetty termi, joka sotkee tätä jaottelua. Palkkio-termiä käytetään sekavasti eivätkä työnantaja ja työntekijä aina tiedä itsekään, mitä sillä tarkoitetaan. Palkkio viittaa yleensä ei-työsuhteessa tehtyyn työhön, josta maksettavia korvauksia ovat mm. kirjoituspalkkio, kokouspalkkio, luentopalkkio. Myös työsuhteessa olevalle voidaan maksaa palkkioita, mutta silloin ne ovat nimikkeestä huolimatta palkkaa, josta verojen lisäksi kuuluu maksaa myös eläke- ja muut vakuutusmaksut. Olennainen kysymys on siis se, onko kyseessä työsuhde vai ei.

Toimeksiantosuhteessa suoritettavan korvauksen tulisi yleensä olla työsuhteessa maksettavaa palkkaa suurempi, koska toimeksisaajan on maksettava sosiaalivakuutusmaksunsa itse. Miksi työnantajaa sitten kiinnostaa laskulla tehtävä työ? Työsuhteeseen liittyy palkan lisäksi myös muita velvoitteita, kuten sairaus- ja loma-ajan palkka sekä ylityökorvaukset. Toimeksiantosopimuksessa niistä ei tarvitse huolehtia eikä työlainsäädäntöä tai työehtosopimuksia tarvitse noudattaa, jolloin mm. minimipalkkojen alittaminen on mahdollista. Koska varsinkin aloitteleville tekijöille kokemus on usein tärkeää, he saattavat päätyä polkemaan hintoja laskuttamalla yrityksenä.

Aina ei kuitenkaan riitä, että työn tilaaja ja sen suorittaja sopivat keskenään siitä, onko kyse työ- vai toimeksiantosuhde. Verottaja saattaa lukea suorituksen palkaksi, vaikka työsuhteesta ei olisi sovittukaan. Verottaja tekee ratkaisunsa kokonaisarvioinnin perusteella. Arviointiin vaikuttaa mm. se, täyttyvätkö työsuhteen tunnusmerkit ja se, miten itsenäistä tehty työ on. Lisäksi työn suorittajaa verrataan muihin samaa työtä samalle työnantajalle tekeviin. Jos työn sisältö ja työskentelyolosuhteet ovat yrityksenä laskuttavalla samanlaiset kuin työsuhteessa toimivilla, verottaja voi katsoa myös hänet työntekijäksi.

Aiemman verottajan palkan ja työkorvauksen eroja käsittelevän ohjeen mukaan esiintyvät taiteilijat eivät voineet laskuttaa esiintymistään yrityksenä. Taustalla oli ajatus siitä, että työsuhteessa työntekijä sitoutuu tekemään työnantajalle työtä henkilökohtaisesti, kun taas toimeksisaaja voi käyttää sijaista toimeksiantajaa kuulematta. Esiintyvän taiteilijan työ on vahvasti sidottu häneen henkilönä, joten verottaja rajasi mm. näyttelijät, tanssijat, muusikot pois yrittäjien joukosta. Lokakuussa 2014 julkaistussa uudessa ohjeessa toimialaan perustuva rajaus on poistettu. Käytännössä kuitenkin on vaikea kuvitella, miten esim. tanssija tekisi työtään ilman itsenäisesti ja ilman työnantajan valvonta- ja työnjohto-oikeutta. Rajanvetoa on pyritty selventämään, mutta aivan yksiselitteinen se ei vieläkään ole. Koska kokonaisarvio tehdään vasta jälkikäteen, ennakolta ei aina voi tietää, mikä lopullinen tulkinta on ja onko tullut toimineeksi itsenäisesti vai työsuhteessa.

Taiteilijan tulot

– Palkat
– Palkkiot
– Työkorvaukset
– Tekijänoikeuskorvaukset
– Tulot teosmyynneistä
– Apurahat

Taiteilija voi harjoittaa toimintaansa eri muodoissa

– Työsuhteessa
– Freelancerina
– Yrittäjänä
– Kaikkia näitä yhtä aikaa

Työkorvaus

– Toimeksiantosopimus
– Yrityksenä laskutettava tulo
– Ei työsuhdetta
– Eläkevakuutus hoidettava itse
– Ei kerrytä työssäoloehtoa
– Ei sairauslomaoikeutta

Palkka

– Työsopimus
– Työsuhde
– Työnantajalla muita velvoitteita palkanmaksun lisäksi
– Ansiosidonnainen työttömyysturva

Verotuksessa vähennettävät kulut

– Teosmateriaalit ja tarvikkeet
– Matkakulut
– Puhelin ja netti
– Markkinointikulut
– Vakuutukset
– Välineet ja laitteet
– Työvaatteet
– Työhuone
– Levyt, kirjallisuus, pääsyliput
– Muut tulonhankkimiskulut

Vähennysten hyväksyminen

– Perustele tarve
– Selitä myös itsestäänselvyydet, sillä käsittelijä on usein ihminen, joka ei tunne alaasi!
– Käytä Temen saatekirjettä
– Työkäyttö vs. yksityiskäyttö

Työsuhteessa työntekijä sitoutuu tekemään työnantajalle työtä henkilökohtaisesti.

Toimeksisaajalla on lähtökohtaisesti oikeus käyttää apulaisia ja sijaista toimeksiantajaa kuulematta.

Sanna Wälläri

Kirjoittaja on Temen ed. talouspäällikkö (vuosina 2013-2017)

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..