Siirry sisältöön
Heidi Naakka. Kuva: Sami Paasila

Henkilöstöuutinen: Tanssitaiteilija Heidi Naakka aloitti Temen freelancerkoordinaattorina

Olen Heidi Naakka, tanssitaiteilija ja esittävän taiteen kentän moniottelija. Olen valmistunut tanssijaksi Tukholmasta (Stockhom University of Arts) keväällä 2002. Taskussa on lähes kaksikymmenvuotinen ura tanssijana Helsingin kaupunginteatterin tanssiryhmässä Helsinki Dance Companyssä, josta olen nyt työlomalla hoitaakseni tätä freelancerkoordinaattorin tehtävää. Ennen tanssijakiinnitystäni työskentelin neljä vuotta vapaana taiteilijana.

Helsingin kaupunginteatterissa olen ollut työyhteisöni luottamushenkilö ja sitä kautta Teme on minulle tuttu yhteisö. Työehtosopimukseen liittyvien teemojen ohella olen kiinnostunut psyykkiseen työhyvinvointiin vaikuttavista asioista ja niiden kehittämisestä. Toimin Kajaanilaisen Routa -tuotannon toimintaa hallinnoivan yhdistyksen puheenjohtajana. Asemani luottamushenkilönä ja tanssijana laitosteatterissa ja toimintani taiteen vapaalla kentällä sekä koulutukseni on laajentanut ymmärrystäni. Haluan tarkastella taiteen tekemistä useasta suunnasta ja vaikuttaa taiteilijan työssä psyykkiseen hyvinvointiin.

Heidi Naakka haluaa paneutua psyykkiseen hyvinvointiin. Hän keskittyy Temen freelancerhankkeeseen, joka on osa Työterveyslaitoksen Mielenterveyden työkalupakkia.

Valmistuin kasvatustieteen kandidaatiksi Oulun yliopistosta sekä taiteen ammattikentälle ja taideorganisaatioihin suuntautuneeksi psyykkiseksi valmentajaksi Cope Oy:n koulutusohjelmasta joulukuussa 2023. Olen suorittanut Aalto yliopiston esittävän taiteen organisaatioiden johtamisopinnot vuonna 2020 ja opiskellut positiivisen psykologian opintokokonaisuuden avoimessa yliopistossa 2018. Toimin myös sertifioituna TRE-stressinpurkumenetelmän ohjaajana.

Freelancertaiteilijan mielen hyvinvointiin kuuluu ratkaisevasti se, onko ihmisellä mahdollisuutta toteutua haluamallaan tavalla eli tehdä työtään taiteilijana. Jatkuva epävarmuus tulevasta ja paine todistella tarvettaan ja oikeuttaan taiteen tekemiselle on psyykkisesti valtavan kuormittavaa. On erittäin tärkeää pohtia konkreettisia toimia freelancertaiteilijoiden mielen hyvinvoinnin tueksi ja käydä keskustelua olosuhteista, arvoista ja rakenteista, joissa me kaikki taiteilijat työtämme teemme.

Tämä työtehtävä Temessä on kiinnostavaa ja merkityksellistä juuri siksi, että siinä kaikuu kokonaisvaltainen ote psyykkisen jaksamisen tarkasteluun. Samalla, kun kehitetään mielen mekanismeja yksilön resilienssiä vahvistavaksi, tulisi niiden, ä ne joilla on valtaa työmarkkinoilla ja työsuhteissa, valita oikeamielinen, eettisesti kestävä ja hyvinvointia rakentava tapa toimia.

Hyvinvoinnin vaaliminen on enemmän kuin yksi hyvinvointiviikonloppu tai luento stressin vaikutuksista. Se on sitäkin, mutta ennen kaikkea psyykkinen hyvinvointi liittyy nähdyksi ja kuulluksi tulemiseen. Psyykkinen hyvinvointi versoo tunteesta, että minulla on väliä. Hyvinvointi ei koskaan ole vain yksilön, vaan aina koko yhteisön asia. Oli yhteisö sitten pieni vapaan kentän työryhmä, laitosteatteri tai koko esittävän taiteen kenttä. Hyvinvoinnin tueksi tarvitaan rakenteita ja toimintamalleja. Näitä pyrimme etsimään ja kehittämään Temen hankkeissa.

Lisätiedot ja yhteydenotot heidi.naakka(a)teme.fi

Temen koko henkilökunta yhteystietoineen täällä

Mielenterveyden työkalupakki

Heidi Naakka työskentelee työhyvinvoinnin parissa yhdessä Temen toisen freelancerkoordinaattorin, Elsa Heikkilän, kanssa. Lue Elsa Heikkilän artikkeli…

Mielenterveyden työkalupakki on työhyvinvoinnin asialla ja hanketta vetää Työterveyslaitos. Mukana hankkeessa ovat Taike, Cupore, Muusikkojen liitto ja Teme, jolla on hankkeen lisäksi myös omia freelancertapaamisia.

Tutustu työkalupakkiin…

TTL:n uutinen työkalupakista…

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.