Siirry sisältöön
Elsa Heikkilä aloitti Temessä 12.9.2023 freelance-asiantuntijana. Kuva Laura Malmivaara.

Elsa Heikkilä on Temen uusi freelancer-asiantuntija

Olen Elsa Heikkilä ja aloitin tällä viikolla Temessä freelancerkoordinaattorina/ työehtoasiantuntijana. Olen helsinkiläinen tanssitaiteilija ja -pedagogi (tanssitaiteen maisteri) ja olen toiminut vuodesta 2008 lähtien tanssitaiteen alalla.

Olen työskennellyt tanssin vapaalla kentällä pääkaupunkiseudun lisäksi muun muassa Jyväskylässä, Turussa, Loviisassa sekä Tampereella. Freelancerina toimiessani olen ollut erimittaisissa työsuhteissa kymmeniin eri taidealojen työnantajiin. Minulla on myös kokemusta eri mittaisista apurahakausista ja niiden väliin jääneistä työttömyysjaksoista.

Työn sirpalemaisuus ja freelance-työntekijän asemaan liittyvät haasteet ovat siis elettyä todellisuutta koko urani ajalta. Töissäni taiteen ammattilaisten parissa olen tunnistanut syvän tarpeen kiinnittyä yhteisöihin. Moni freelancer kokee yksinäisyyden ja irrallisuuden työelämässään suurena haasteena. Siksi on tärkeää kehittää rakenteita ja toimintatapoja, jotka luovat yhteisöllisyyttä, lisäävät hyvinvointia ja ylläpitävät työkykyä.

Työhöni Temessä kuuluu freelancertaiteilijoiden työehtoneuvonta. Esittävien taiteiden parissa työskentelevät suunnittelijat ja taiteilijat voivat olla minuun yhteydessä työehdoistaan.

Lisäksi koordinoin Temessä maaliskuulle 2025 asti työhyvinvointihanketta, jota kutsutaan Mielenterveyden työkalupakiksi. Se on Työterveyslaitoksen (TTL) taiteen ja kulttuurin kentälle suuntaama hanke, jossa on useita toimijoita. Hankkeen rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö osana Euroopan unionin Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Hankkeessa ovat TTL:n lisäksi mukana Cupore, Taike, Teme ja Muusikkojen liitto. Teme tulee hankkeessa keskittymään freelancereiden työhyvinvointiin.

Olen innoissani mahdollisuudesta työskennellä freelance-työntekijöiden kestävämmän työelämän edistämiseksi. Aiemmissa töissäni olen syventynyt erityisesti eriarvoistavien rakenteiden vaikutuksiin. Hyppään Temeen siis suoraan tanssitaiteen vapaalta kentältä ja viimeisimpänä olen vetänyt Työväenluokkainen tausta ja ruumiillisuus -hanketta yhdessä Laura Lehtisen kanssa.

Temen toiminta on minulle ennestään tuttua Tanssikoulu DCA:n luottamushenkilönä toimimisen myötä. Lisäksi olen ollut Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat ry:n hallituksessa mukana vuodesta 2022 lähtien ja keväällä 2023 aloitin STST:n varapuheenjohtajana.

Temen freelancer-hanke

Temen freelancer-hanke on siis osa TTL:n työhyvinvointihanketta, Mielenterveyden työkalupakkia, joka löytyy netistä mielenterveydentyokalupakki.fi

Hanke käynnistyi syyskuussa ja avajaiset olivat 6.9.2023. Hanke on tarkoitettu kulttuuri- ja taidealojen työtekijöille, työnantajille, freelancereille ja itsensätyöllistäjille sekä kaikille alalla toimiville. Keskiössä on mielen hyvinvointi työhyvinvoinnin näkökulmasta. Tavoitteena on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen.

Temessä hanke tulee sisältämään ainakin tapaamisia jäsenten kanssa, joissa selvitetään freelancereiden tarpeita hyvinvointiin liittyen. Hankkeessa kartoitetaan taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alojen freelancereiden työelämään vaikuttavia rakenteellisia puutteita ja pyritään parantamaan niitä.

Freelancerit ja itsensätyöllistäjät jäävät usein työnantajien tarjoamien työterveys- ja työhyvinvoinnin tukipalveluiden ulkopuolelle. Taide- ja kulttuurialoilla työ on kuormittavaa, sillä projektin aktiivisessa vaiheessa työ on usein hektistä  ja päivät pitkiä, mutta työsuhteet ja keikat lyhyitä sekä työttömyyttä paljon. Alalla on epävarmuutta työstä ja toimeentulosta, koska vakituisia työpaikkoja tai apurahoja on vähemmän kuin tekijöitä.

Teme kohdentaa hankkeensa pääosin omille freelancer-jäsenilleen teatterin, tanssin, sirkuksen, elokuvan ja tv-työn parissa. Joitakin hankkeen tilaisuuksia kohdennetaan avoimena kaikille taide- ja kulttuurialan freelancereille. Seuraa Temen viestintää ja lue TTL:n uutinen hankkeesta. Tilaa myös hankkeen uutiskirje sivustolta.

Elsa Heikkilä

elsa.heikkila(a)teme.fi

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.