Siirry sisältöön

Työhyvinvointia teatterialalla tutkitaan

Vuoden 2021 aikana toteutetaan tutkimushanke, joka kohdistuu valtionosuuteen oikeutettujen ammattiteatterien (ns. VOS-teatterit) henkilöstöön. Tutkimus kohdistuu mm. teattereiden lavastamon, näyttämötekniikan, valo- ja ääniosaston ja puvustamon ammattilaisiin. Hankkeessa kartoitetaan teattereiden nykytilanne työhyvinvointitoiminnan ja työssä jaksamisen tukemisen osalta. Hankkeen tavoitteena on työhyvinvoinnin lisääminen ja työurien pidentäminen.

Tutkimushanke on sopimusosapuolien Temen ja Suomen Teattereiden yhteinen ja siitä on sovittu Teatterialan työehtosopimuksessa. Tutkimus- ja kehittämisosuuden hankkeessa toteuttaa Kuntoutussäätiö. Hanke rahoitetaan TYÖ2030-ohjelmasta, jota hallinnoi Työterveyslaitos. Hankkeen sivut löytyvät täältä.

Tutkimus aloitetaan alan keskeisten toimijoiden haastatteluilla, jonka jälkeen toteutetaan sähköinen kysely erikseen sovittaville henkilöstöryhmille. Näiden jälkeen jatketaan työpajatyöskentelyllä haastatteluissa ja kyselyssä esiin nousseiden teemojen pohjalta. Lopuksi toteutetaan lyhytkestoinen pilotti, jossa kokeillaan hankkeessa esiin nousseiden tarpeiden pohjalta erilaisia työssä jaksamisen tukikeinoja.

Hankkeen vastuuhenkilö on Temen toiminnanjohtaja Karola Baran (karola.baran@teme.fi, 040 0142050) ja tutkimusosuuden vastuuhenkilö on Kuntoutussäätiön tutkija Jouni Puumalainen (jouni.puumalainen@kuntoutussaatio.fi, 040 5108941).

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..