Siirry sisältöön
Muutos on käynnissä. Työhyvinvointiin suhtaudutaan vakavasti. Kuva Claudio Schwarz

Esittävien taiteiden alalla puututaan epäkohtiin

Esittävien taiteiden alalla halutaan tunnistaa ja ratkaista työn epäkohtia. Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin epäkohtia ei enää siedetä. Muutoksia tarvitaan toimialan kulttuurissa, vuorovaikutuksessa ja rakenteissa, toteavat alan toimijat Työterveyslaitoksen vetämän Floor Is Ours -tutkimushankkeen lopuksi.

Toimialan erityislaatuisuus kyseenalaistettava

Esittävien taiteiden laaja toimijaverkosto on tunnistanut tarpeen puuttua alalla esiintyviin epäkohtiin. Verkoston ja Työterveyslaitoksen Floor is Ours! Puuttumisen kulttuurin vahvistaminen esittävien taiteiden työyhteisöissä -tutkimus selvitti, mikä esittävien taiteiden aloilla estää ja toisaalta edistää epäkohtiin puuttumista.

Tutkimuksessa tuli esiin, että epäkohdat koskettavat kaikkia esittävien taiteiden alalla toimivia. Epäkohdat liittyvät työyhteisön toimintaan ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, töiden organisointiin, resursointiin ja johtamisen epäselvyyksiin.

– Esittävän taiteen alalla epäkohtiin puuttumista vaikeuttaa oletus toimialan erityislaatuisuudesta, joka ilmenee esimerkiksi siten, että taiteilijuudella oikeutetaan epäasiallista työkäyttäytymistä. Vaikka alalla jaettu arvo on tasa-arvo, käytännössä ihmisten välillä on hierarkisia suhteita, jotka vaikuttavat epäkohtiin puuttumiseen, sanoo erityisasiantuntija Heli Ansio Työterveyslaitoksesta.

Esittävän taiteen työyhteisöissä ja alalla laajemminkin on syytä käydä keskustelua siitä, miten vallitsevat perusoletukset ehkäisevät epäkohtien tunnistamista ja niiden käsittelyä.

Tavoitteena turvallinen ilmapiiri ja rakentava vuorovaikutus

– Puuttumisen ja välittämisen vahvistamiseksi on ensiarvoista, että työn tekemiseen, työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen liittyviä huolenaiheita voi omassa työyhteisössä tuoda yhteisesti keskusteltavaksi vailla pelkoa ennakoimattomista seurauksista. Alalla on jatkettava turvallisen ilmapiirin, rakentavan vuorovaikutuksen ja kollektiivisen vastuunoton vahvistamista, sanoo Työterveyslaitoksen tutkija Inka Koskela.

Samanaikaisesti alalla tulee kehittää johtamisosaamista erityisesti henkilöstön ja työryhmien johtamisen osalta. Myös työryhmä- ja yhteistyötaitojen vahvistaminen sekä sopimuskäytäntöjen yhtenäistäminen tukevat osaltaan puuttumisen kulttuurin muutosta.

Alalla on jo olemassa käytäntöjä, joita hyödynnetään vaihtelevasti epäkohtiin puuttumisessa. Isommilla toimijoilla on muodollisia käytäntöjä ja työsuojelurakenteita. Pienemmät toimijat tai apurahatyöryhmät ovat ottaneet käyttöön esimerkiksi alan eettisiä ohjeita ja pulmatilanteiden ratkomisessa on käytetty ulkopuolista tukihenkilöä.

Yhteistä keskustelua mahdollistavia foorumeita on kaikenkokoisilla työyhteisöillä toiminnan organisoitumisen muodosta riippumatta.

– Alalla on jo käynnissä ilahduttava muutos, jossa työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen suhtaudutaan vakavasti ja niistä huolehditaan. Puuttumisen ja välittämisen hyviä käytäntöjä on olemassa. Nyt on tärkeä jakaa ja soveltaa niitä alan eri kokoisille toimijoille ja eri taidelajeille sopiviksi, sanoo vanhempi asiantuntija Susanna Visuri Työterveyslaitoksesta.

Floor Is Ours -hankkeen toimijat:

Työterveyslaitos

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto

Suomen Muusikkojen Liitto

Suomen Näyttelijäliitto

Suomen Teatterit

Teatterikeskus

Suomen Kansallisooppera ja –baletti

Tanssin aluekeskusverkosto

Suomen Konservatorioliitto

Taideyliopisto

Tutkimusraportti ja lisätietoa

Tutustu tutkimusraporttiin: Floor is Ours! Puuttumisen kulttuurin vahvistaminen esittävien taiteiden työyhteisöissä (julkari.fi)

Floor is Ours! -tutkimus toteutettiin laadullisin osallistuvin menetelmin yhdessä 33 esittävän taiteen alalla työskentelevän henkilön kanssa. He toimivat hankkeessa kanssatutkijoina. Kanssatutkijat osallistuivat tutkimusteemojen täsmentämiseen, tutkimusaineistojen keräämiseen ja aineistojen analysointiin.

Tutkimuksen aineisto koostuu kanssatutkijoiden omia kokemuksia ja ajatuksia kuvaavista teksteistä, kuva- ja tekstidokumenteista, eläytymismenetelmällä kerätyistä tarinoista ja vertaishaastatteluista.

Hankesivu: Floor is Ours! Puuttumisen kulttuurin kehittäminen esittävien taiteiden työyhteisöissä

Tutkimushankkeessa päivitettiin myös aiemmin julkaistu Esittävän taiteen turva- ja hyvinvointiraideri: Esittävän taiteen turva- ja hyvinvointiraideri

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.