Siirry sisältöön
Kuvituskuva hahmosta, joka juoksee kohti uloskäntiä. Viittaa koronaan.
Kuva Jani Pulkka

Q/A: Töiden loppuminen koronaepidemian takia 

Lomauttamista koskeviin kysymyksiin vastaamme täällä

  1. Työnantaja on kirjannut uuteen työsopimukseen, että työsuhde voidaan purkaa heti, mikäli tuotanto keskeytyy tai viivästyy koronaepidemiasta tai muusta vastaavasta epidemiasta johtuvasta syystä. Onko tämä laillista?
  2. Voiko työnantaja irtisanoa työsuhteen koronaepidemiaan vedoten?
  3. Voiko työnantaja irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen koronaepidemiaan vedoten, mikäli työt eivät ole vielä edes alkaneet?
  4. Voiko työnantaja irtisanoa määräaikaisen työsopimuksen koronaepidemiaan vedoten, mikäli työt eivät ole vielä alkaneet?
  5. Voiko työnantaja yksipuolisesti muuttaa tai poistaa työvuoroja koronaepidemiaan vedoten?
  6. Työnantaja vetoaa työsopimuslain 2:12 pykälään ja puhuu pakottavasta esteestä, jonka vuoksi palkanmaksu loppuu. Mitä tämä tarkoittaa?
  7. Työnantaja haluaisi sopia työsuhteen päättämisestä, kannattaako tähän suostua?
  8. Haluaisin itse irtisanoutua työstä, koska koronaepidemia pelottaa, mitä teen?

1. Työnantaja on kirjannut uuteen työsopimukseen, että työsuhde voidaan purkaa heti, mikäli tuotanto keskeytyy tai viivästyy koronaepidemiasta tai muusta vastaavasta epidemiasta johtuvasta syystä. Onko tämä laillista?

Sopimuksen kohta on pätemätön. Työsopimuksen purkamiseen oikeuttaa vain työntekijästä johtuva erittäin painava syy. Epidemia ei missään tilanteessa voi olla sellainen. Tästä asiasta ei voi sopia työsopimuksessa toisin, koska työsopimuslain suojaa ei voi sopimalla heikentää.

Irtisanominen ja purkaminen ovat eri asioita. Purkaminen päättää työsuhteen välittömästi ja on erittäin painava toimi. Lainmukaiset irtisanomisperusteet on lueteltu tyhjentävästi työsopimuslaissa. Irtisanomisen syynä voivat lain mukaan olla työntekijästä johtuva asiallinen ja painava syy tai taloudelliset ja tuotannolliset syyt. Laissa määritelty irtisanomisaika alle vuoden kestäneessä työsuhteessa on 14 päivää, mutta työsopimuksessa on voitu sopia myös pidemmästä irtisanomisajasta.

2. Voiko työnantaja irtisanoa työsuhteen koronaepidemiaan vedoten? 

Ei voi.  Lainmukaiset irtisanomisperusteet on lueteltu tyhjentävästi työsopimuslaissa. Irtisanomisen syynä voivat lain mukaan olla työntekijästä johtuva asiallinen ja painava syy tai taloudelliset ja tuotannolliset syyt.  

Koronaepidemia saattaa aiheuttaa tilanteen, jossa työnantaja voi irtisanoa työsuhteen taloudellisiin ja tuotannollisiin syihin vedoten. Tätä arvioidaan aina tapauskohtaisesti. “Koronaepidemia” itsessään ei kuitenkaan ole lainmukainen irtisanomisperuste. 

3. Voiko työnantaja irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen koronaepidemiaan vedoten, mikäli työt eivät ole vielä edes alkaneet?

Ei voi. Jos olet solminut työsopimuksen, tulee sopimuksen irtisanomisen tapahtua laillisin perustein ja menettelyssä tulee noudattaa normaalia irtisanomisaikaa. 

Jos työsopimuksesi irtisanotaan ja irtisanomisaika menee päällekkäin sellaisten päivien kanssa, jolloin työnteon olisi työsopimuksen perusteella tullut tapahtua, tulee sinun saada palkka näiltä päiviltä riippumatta siitä, onko sinulla työvelvoitetta vai ei.  

Jos kyseessä onkin toimeksiantosopimus, toimitaan yrittäjien välisten sopimusten osalta sopimukseen kirjattujen peruutusehtojen mukaan. Jos tällaisia ei ole, lähtökohta on, ettei sitovaa sopimusta voi perua ilman force majeure -syytäForce majeure tarkoittaa sellaista ylivoimaista estettä tai tapahtumaa, joka on sopimuksen osapuolista riippumaton, odottamaton ja poikkeuksellinenForce majeure -syyn arviointi tehdään aina tapauskohtaisesti. Force majeureen ei voida välttämättä enää vedot, jos toimeksianto peruuntuu koronan takia.

4. Voiko työnantaja irtisanoa määräaikaisen työsopimuksen koronaepidemiaan vedoten, mikäli työt eivät ole vielä alkaneet?

Kumpikaan osapuoli ei voi irtisanoa määräaikaista työsopimusta yksipuolisesti ellei työsopimuksessa ole sovittu tällaisesta mahdollisuudesta. Työnantaja ei voi yksin päättää irtisanoa määräaikaista työsopimusta ennen töiden alkua eikä sen jälkeenkään. Määräaikainen työsopimus voidaan irtisanoa vain, jos osapuolet niin yhdessä sopivat. 

On kuitenkin hyvä huomata, että mikäli määräaikaisessa työsopimuksessa on sovittu koeajasta, on koeaikapurku myös määräaikaisessa työsuhteessa mahdollinen. 

5. Voiko työnantaja yksipuolisesti muuttaa tai poistaa työvuoroja koronaepidemiaan vedoten?

Työaikalain ja työehtosopimusten mukaan työnantaja voi tehdä muutoksia jo vahvistettuun työvuorolistaan, kun muutoksille on töihin liittyvä painava syy. Tämän painavan syyn olemassaoloa arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Työvuorolistan muutokset eivät vapauta työnantajaa palkanmaksuvelvollisuudesta.

Työntekijällä on oikeus saada palkkansa enintään 14 päivältä, jos työnteko estyy kokonaan esimerkiksi viranomaismääräyksen takia. ( Katso kohta 6 alapuolella.)

Jos sinulla on vaihtelevan työajan sopimus, jonka minimiviikkotunneiksi on kirjattu nolla tuntia (ns. nollatuntisopimus), ja työnantaja peruu vuorosi eikä aio niitä korvata, ole yhteydessä Temeen. Lähtökohta on, että tässä tilanteessa olet oikeutettu palkkaan alkuperäisen työvuorolistan mukaan ensimmäisen 14 päivän ajalta.

6. Työnantaja vetoaa työsopimuslain 2:12 pykälään ja puhuu pakottavasta esteestä, jonka vuoksi palkanmaksu loppuu. Mitä tämä tarkoittaa?

Työsopimuslakiin on kirjattu (2 luku 12 § 2 momentti) pakottava este. Tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa työnteko estyy työntekijästä ja työnantajasta riippumattomasta syystä. Tällaisessa tilanteessa työnantajan tulee maksaa palkka esteen ensimmäiseltä 14 päivältä ja tämän jälkeen työntekijä saa työttömyysetuutta niin kauan kuin este on voimassa työsuhteen aikana. Tämän jälkeen työnantajan palkanmaksuvelvollisuus ja työntekijän työvelvollisuus jatkuvat normaalisti työsuhteen loppuun asti. 

Esimerkiksi esitystoiminnan rajoitus viranomaismääräyksen takia ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita sitä, että työnteko on lain mukaan estynyt, vaan työpaikan tilannetta täytyy tarkastella tapauskohtaisesti. Työnantajan tulee aina pystyä osoittamaan estyminen ja tämä kannattaa pyytää työnantajalta kirjallisesti.

Työnantajan keskeyttäessä työn työsopimuslain 2:12 perusteella, tulee työnantajan antaa tästä työntekijälle todistus, jonka työntekijä toimittaa TE-toimistoon ja myöhemmin etuuden maksajalle (kassaan/kelaan)Työnantajan todistuksessa tulee todeta, että työnteko on estynyt Covid19-viruksesta johtuvista viranomaismääräyksistä. Täten työnteko on estynyt TSL 2:12.2 mukaisesti. Palkkaa maksetaan 14 päivää X.X.2020 saakka.  

7. Työnantaja haluaisi sopia työsuhteen päättämisestä, kannattaako tähän suostua?

Ei kannata, koska silloin katsotaan, että olet itse aiheuttanut työttömyyden ja saat karenssia. Tämä tarkoittaa aikaa, jolloin et saa työttömyysturvaa, ja se voi kestää 90 päivää työttömyyden alusta alkaen (noin 3kk).  

Sopimalla työsuhteen päättämisestä menetät oikeuden vedota työsuhteen päättämisen mahdolliseen lainvastaisuuteen. Jos sovit työsuhteen päättämisestä, työnantajalle ei synny irtisanomisesta sille tavallisesti syntyviä velvoitteita (muun työn tarjoaminen, takaisinottovelvollisuus) eikä sinulle tuotannollis-taloudellisiin irtisanomisiin liittyviä etuja (esim. kilpailukieltosopimuksen sitovuuden lakkaaminen).  

(Mikäli kaikesta huolimatta päädyt sopimaan työsuhteen päättämisestä, Teme suosittelee kirjaamaan sopimukseen ainakin noudatettavan irtisanomisajan ilman työntekovelvoitetta, yksilöidyn selvityksen vielä pidettävistä tai maksettavista vuosilomista, erorahan määrän ja maksuajankohdan sekä muut vielä maksettavat saatavat yksilöityinä maksuajankohtineen sekä vapautuksen kilpailukiellosta. ) 

8. Haluaisin itse irtisanoutua työstä, koska koronaepidemia pelottaa, mitä teen?

Teme ei suosittele irtisanoutumaan, koska silloin joudut todennäköisesti karenssiin etkä saa työttömyyspäivärahaa.  

Jos työskentely pelottaa, tästä tulisi keskustella työnantajan kanssa. Työnantajan tulee huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja laatia työpaikan vaarojen ja riskien arviointi koronaepidemia huomioiden.  

Jos tarvittavia mukautuksia työhön ei tehdä ja työntekijöiden terveys ja turvallisuus vaarantuu, kannattaa olla yhteydessä Temeen tai aluehallintoviraston työsuojeluun.  

Lue lisää työsuojelun sivuilta… 

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.