Siirry sisältöön
Kuvituskuva hahmosta, joka juoksee kohti uloskäntiä. Viittaa koronaan.
Kuva Jani Pulkka

Q/A: Lomautus koronaepidemian vuoksi

Päivitetty 7.7.2020.

Tässä artikkelissa käsitellään lomautusta koronaepidemian aikana. Huomioon on otettu väliaikainen lainsäädäntö, joka on voimassa  31.12.2020 asti.

 1. Mitä lomautus tarkoittaa? 
 2. Kenet voidaan lomauttaa ja millä perusteella? 
 3. Voidaanko määräaikainen työntekijä lomauttaa? 
 4. Minulla on menossa koeaika, voidaanko minut lomauttaa tai työsuhde purkaa? 
 5. Voiko työnantaja lomauttaa, vaikka työt eivät olisi vielä edes alkaneet? 
 6. Mitä teen, kun minut on lomautettu? 
 7. Saanko mennä lomautuksen aikana töihin toiselle työnantajalle? 
 8. Voinko irtisanoa työsuhteen lomautuksen aikana?
 9. Määräaikainen lomautus loppuu, mutta työnantajalla olisi tarpeen jatkaa sitä. Miten tulisi toimia? 
 10. Työnantaja haluaa päättää lomautuksen sovittua aiemmin. Miten tähän tulisi suhtautua?
 11. Kertyykö lomautettuna vuosilomaa? 
 12. Saanko käydä työterveyshuollossa, kun olen lomautettuna? 

1. Mitä lomautus tarkoittaa? 

Lomauttamisella tarkoitetaan työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä. Lomautuksen aikana työsuhde pysyy voimassa. 

Lomautus voidaan tehdä määräajaksi tai toistaiseksi, osittain tai kokonaan. 

Lomautuksesta annetaan työntekijälle kirjallinen lomautusilmoitus. 1.4.2020 voimaan astuneen väliaikaisen lain mukaan työnantajan tulee ilmoittaa lomautuksesta työntekijälle henkilökohtaisesti, kirjeitse tai sähköisesti viimeistään viisi päivää ennen lomautuksen alkamista. 

2. Kenet voidaan lomauttaa ja millä perusteella? 

Työnantaja voi lomauttaa työntekijän kahdella perusteella: 

 1. Työnantajalla on työsopimuslaissa tarkoitettu tuotannollinen ja taloudellinen peruste työsuhteen irtisanomiselle tai 
 1. Työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti, eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta. 

Lomautus voi kohdistua kaikkiin työtekijöihin tai vain osaan heistä. Lomautustilanteessakaan työnantaja ei saa syrjiä ja työntekijöitä tulee kohdella tasapuolisestiPäätökset siitä, kenet lomautetaan, tulee tehdä objektiivisin kriteerein. 

3. Voidaanko määräaikainen työntekijä lomauttaa? 

1.4 astui voimaan väliaikainen laki, mikä mahdollistaa myös määräaikaisen työntekijän lomauttamisenLakimuutos on voimassa 31.12.2020 asti.   

4. Minulla on menossa koeaika, voidaanko minut lomauttaa tai työsuhde purkaa? 

Määräaikaisen lakimuutoksen myötä työntekijän työsuhde voidaan koeaikana purkaa myös tuotannollisella tai taloudellisella perusteella. Työsuhteen koeaikapurku ei aiheuta työttömyysturvaan karenssia.  

Oikeutta työsuhteen purkamiseen koeajalla tuotannollisista tai taloudellisista syistä ei kuitenkaan ole, jos työntekijä on sijoitettavissa tai kohtuudella koulutettavissa toisiin tehtäviin työpaikalla.   

Työntekijä voidaan myös lomauttaa koeajalla. 

5. Voiko työnantaja lomauttaa, vaikka työt eivät olisi vielä edes alkaneet? 

Yritys voi lomauttaa myös yrityksen uusia työntekijöitä.  Myös tällöin tulee huolehtia siitä, että lomautusmenettely toteutuu oikein ja lomautusilmoitus annetaan viimeistään viisi päivää ennen lomautuksen alkamista 

6. Mitä teen, kun minut on lomautettu? 

Ilmoittaudut viimeistään lomautuksen ensimmäisenä päivänä työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Lomautetulla on oikeus työttömyysturvaan.  

7. Saanko mennä lomautuksen aikana töihin toiselle työnantajalle? 

Saat. Päivärahaa voidaan maksaa, jos työaikasi ei ylitä kalenteriviikolla 80 % kokoaikaisen työntekijän työajasta. Työttömyysturvassa kokoaikatyön raja on 80 % kunkin alan enimmäistyöajasta. 

Lain mukaan lomautuksen aikana et saa kuitenkaan perustaa kilpailevaa yritystä, kertoa työantajasi liike- ja ammattisalaisuuksia tai muuten tuottaa vahinkoa työnantajallesi.  

Teme suosittaa, että tässä poikkeustilanteessa yt-neuvotteluissa sovittaisiin kaikki työnteko muille työnantajille sekä työnantajan kanssa kilpailevan yritystoiminnan harjoittaminen sallituksi työntekijän vapaapäivien, vuosiloman ja lomautuksen aikana.

8. Voinko irtisanoa työsuhteen lomautuksen aikana? 

Lomautuksen aikana työsuhteen voi irtisanoa ilman irtisanomisaikaa 

9. Määräaikainen lomautus loppuu, mutta työnantajalla olisi tarpeen jatkaa sitä. Miten tulisi toimia? 

Työnantajan tulee tällöin antaa uusi lomautusilmoitus laissa säädettyä ilmoitusaikaa noudattaen. 

10. Työnantaja haluaa päättää lomautuksen sovittua aiemmin. Miten tähän tulisi suhtautua?

Toistaiseksi voimassa oleva lomautus päättyy, kun työnantaja ilmoittaa töiden jatkumisesta. Toistaiseksi lomautetulle työntekijälle on ilmoitettava työnteon jatkumisesta vähintään seitsemän päivää ennen työn jatkumista.

Kun lomautus on määräaikainen, lomautus päättyy määräajan päättyessä. Tämän jälkeen työt jatkuvat normaalisti. Osapuolet voivat myös sopia keskenään, että työt aloitetaan ennen määräajan päättymistä. Määräaikaisesti lomautetulla ei kuitenkaan ole velvollisuutta palata töihin ennen määräajan päättymistä.

Kun lomautuksen päättymisestä on ilmoitettu tai sovittu, uusi lomautus voi alkaa vasta uuden lomautusilmoituksen ja asianmukaisten ilmoitusaikojen jälkeen.

11. Kertyykö lomautettuna vuosilomaa? 

Lomautuksen ensimmäiset 30 päivää kerryttävät vuosilomaa.  

12. Saanko käydä työterveyshuollossa, kun olen lomautettuna? 

Lomautettuna työsuhde on yhä voimassa, samoin työsuhde-edut kuten työterveyshuolto. 

 

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..