Siirry sisältöön

Temen mukaan leikkausten vaikutusten arviointi ei ole riittävää

Temen lausunto hallituksen esityksestä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (VN/20721/2023)

Temen näkemys on, että koko työttömyysturvan muutosten vaikutusten arviointi olisi tullut tehdä etukäteisesti.

Teme kritisoi, että näin laajoja ja yhtäaikaisia muutoksia ajetaan tarpeettoman nopealla aikataululla työttömyysturvalainsäädäntöön. Esitetyt muutokset tarvitsisivat tarkempaa vaikutusarviointia ja vähintäänkin pidempiä siirtymäaikoja.

Pelkona on, että ehdotettu voimaantuloaikataulu on kassoille liian nopea, eikä muutoksia saada implementoitua käsittelyjärjestelmiin tarpeeksi ajoissa. Tämä voi aiheuttaa ruuhkaa käsittelyssä ja samalla kohtuutonta haittaa yksittäisille hakijoille.

Teme vastustaa työttömyysturvan työssäoloehdon pidentämistä.

Hallituksen esityksessä arvioidaan, että työssäoloehdon pidentämisen vaikutuksena on todennäköisesti osa-aikaisessa ja keikkatyössä se, että työssäoloehtoa ei kerry tai ansiopäivärahan taso tippuu merkittävästi. Nämä muutokset kohdistuvat kohtuuttomalla tavalla luoville aloille, joilla tehdään paljon osa-aikaista ja keikkatyötä.

Teme vastustaa muutosta työssäoloehdon kertymistä ehdotetussa muodossa.

Hallituksen esityksessä arvioidaan, että euroistamisen vaikutuksena on todennäköisesti osa-aikaisessa ja keikkatyössä se, että työssäoloehtoa ei kerry tai ansiopäivärahan taso tippuu merkittävästi. Nämä muutokset kohdistuvat kohtuuttomalla tavalla luoville aloille, joilla tehdään paljon osa-aikaista ja keikkatyötä.

Temen arvio ansiopäivärahan perusteena olevan palkan määrittelystä:

Puolikkaiden kuukausien tulojen huomioon ottaminen luo uudenlaisen kannustinloukun. Hallituksen esityksessä esitetään puolikkaiden kuukausien tulojen huomioimista koko kuukauden tulona. Tämä vaikuttaa päivärahan tasoon alentavasti eikä puolikkaan kuukauden tulorajalla kannata näin ottaa työtä vastaan. Lopputuloksena voi olla negatiivinen työllisyysvaikutus käyttäytymisvaikutusten kautta.

Teme vastustaa muutosta työttömyysetuuden sovittelun suojaosasta luopumisesta.

Hallituksen esityksessä arvioitu kannustinvaikutus koskien suojaosan poistoa ei koske taide- ja kulttuurialan työntekijöitä. Osa-aikatyöstä on mahdotonta siirtyä kokoaikatyöhön, jos kokoaikatyötä ei ole tarjolla.

Temen edustamilla aloilla esimerkiksi suurin osa tanssinopettajista tekee osa-aikaista työtä, eikä kokoaikatyötä ole usein tarjolla. Hallituksen esityksessäkin todetaan, että suojaosasta luopuminen vaikuttaa erityisesti heihin, jotka työskentelevät aloilla, joissa työ on tyypillisesti osa-aikaista tai keikkaluonteista, ja joissa toimeentuloa täydennetään sovitellulla työttömyysetuudella. Tämäkin muutos kohdistuu kohtuuttomalla tavalla luoville aloille.

Teme vastustaa muutosta lapsikorotusten poistamisesta. Ehdotettu muutos lisää lapsiperheköyhyyttä.

Teme vastustaa muutosta omavastuuajan pidentämisestä.

Työllisyysvaikutusten arviointi liittyen omavastuuajan pidentämiseen ei Temen arvion mukaan koske taide- ja kulttuurialoja, koska aloilla pätkätyö on yleinen työntekomuoto. Lisäys taloudellisiin kannustimiin etsiä uusi työpaikka heti edellisen työsuhteen loppumisen jälkeen ei koske työntekijöitä, joiden työsuhteet ovat pääsääntöisesti määräaikaisia ja jotka joka tapauksessa etsivät uutta työtä työsuhteen voimassa ollessakin. Tämäkin muutos kuitenkin heikentää luovien alojen työntekijöiden toimeentuloa.

Lomakorvausten jaksotus kohdistuu erityisesti pätkätyötä tekeviin, koska he eivät pysty pitämään vuosilomaa työuran aikana. Tämä on yleistä Temen edustamilla aloilla, kuten elokuva- ja tv-tuotannoissa. Muutos asettaisi kokoaikatyötä ja pätkätyötä tekevät eriarvoiseen asemaan, joten Teme vastustaa esitettyä muutosta.

Esitetyt muutokset vaikuttavat rajuimmin niihin, joilla ei ole kokoaikaista työtä

Muutokset vaikuttavat rajuimmin sellaisiin työntekijöihin, joille on tarjolla satunnaista ja sirpalemaista työtä, kuten pätkä- ja keikkatöitä tekevät, nollatuntisopimuksilla työskentelevät ja osa-aikaiset työntekijät. Esityksen perusteella on arvioitavissa, että heidän työttömyyskorvauksensa pienenisi tai pääsy ansiopäivärahalle estyisi kokonaan työssäoloehdon pidentymisen ja euroistamisen vuoksi.

Teme on erittäin huolissaan määräaikaisissa ja osa-aikaisissa työsuhteissa työskentelevien asemasta ansiopäivärahaa koskevissa muutoksissa, sillä luovilla aloilla heitä on paljon. Esittävän taiteen, elokuva- ja tv-tuotantojen sekä tapahtumatuotannon parissa keikkailevia on noin puolet Temen jäsenistä. Esimerkiksi temeläisistä ohjaajista ja tanssitaiteilijoista 80–90 % on freelancereita eli lyhyissä määräaikaisissa työsuhteissa työskenteleviä. Muutokset kohdistuvat Temen jäseniin kohtuuttomalla tavalla.

Kulttuuri- ja taidealalla tehdään paljon projektiluontoisia pätkätöitä. Lyhyet työttömyysjaksot kuuluvat alan luonteeseen jopa siinä määrin, ettei työttömyydestä ole edes mielekästä puhua. Monilla niin sanotut työttömyysjaksot täyttyvät uusien projektien suunnittelusta ja apurahahakemusten täyttämisestä, mikä on toimeentulon kannalta välttämätöntä. Sen vuoksi leikkauksilla tavoiteltava kannustinvaikutus työttömille mennä töihin ei päde kulttuuri- ja taidealalla lainkaan. Leikkaaminen ei myöskään luo uusia työpaikkoja kulttuuri- ja taidealalle.

 

Lisätiedot: Temen toiminnanjohtaja Karoliina Huovila

karoliina.huovila(a)teme.fi

puh 040 521 9083

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.