Siirry sisältöön

Lausunnot

Kuvassa lakipykälä puhekuplan sisällä
24.11.2022

Teme lausuu: Tekijänoikeuskorvauksia ei tule ottaa huomioon työttömyysetuutta soviteltaessa

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme kannattaa muutosta, jonka mukaan tekijänoikeuskorvauksia ei tule jatkossa ottaa huomioon työttömyyskorvausta, ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa soviteltaessa. Sosiaali- ja terveysministeriön ehdotus koskee valtioneuvoston asetusta työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta. Muutosehdotus on lausuntokierroksella ja useat tahot ovat ...

Lakipykäliä
16.11.2022

Temen hallitusohjelmatavoitteet 2023-2026

Teme on laatinut hallitusohjelmatavoitteensa, jotka on kiteytetty kuuteen kohtaan: freelance-työ on tunnistettava, itsensätyöllistäjille on saatava kollektiivinen neuvotteluoikeus, silpputyötä tekevien työttömyysturvaa on parannettava, on perustettava Taiteen Allianssi, kulttuurin osuus valtionbudjetista on nostettava 1 prosenttiin ja esittävät taiteet on otettava osaksi opetussuunnitelmaa. Kli...

5.11.2022

Temen lausunto kulttuurin tulevaisuustyöryhmän raportista 2022

Kulttuurin tulevaisuustyöryhmän raportti. Lausunto 5.11.2022  (VN/16052/2021) Miten työryhmän raportti onnistuu sanoittamaan ja viestimään kulttuurialan tilannetta ja kehittämishaasteita alan jälleenrakennuksen ja vahvistamisen tarve huomioiden? Työryhmä on paneutunut asiaan ja tunnistaa alan ongelmat. Raportti on laaja-alainen ja konkreettinen, mutta paikoitellen toimenpide-ehdotuksilta kai...

Kuvassa lakipykälä puhekuplan sisällä
5.10.2022

Teme kannattaa vahvasti kollektiivisen neuvotteluoikeuden laajentamista

Euroopan komissio on hyväksynyt suuntaviivat EU:n kilpailulainsäädännön soveltamisesta yksinyrittäjien työehtosopimuksiin. Suuntaviivoissa selvennetään, milloin tietyt yksinyrittäjät voivat neuvotella yhdessä paremmista työoloista EU:n kilpailusääntöjä rikkomatta. - Itsensätyöllistäjien taloudellinen asema on usein muita heikompi. Kollektiivinen neuvotteluoikeus on tehokkain tapa parantaa itsensä...

22.9.2022

Heikompiosaisten yrittäjien asema on turvattava YEL-muutoksessa

Kirjallinen lausunto StV:lle. Asia HE 102/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yrittäjän eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt kirjallista asiantuntijalausuntoa hallituksen esityksestä 102/2022 vp, jolla ehdotetaan muutoksia yrittäjän eläkelakiin ja eräisiin muihin lakeihin. Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Te...

Sentin kolikoista on muodostettu euron merkki.
2.9.2022

Budjettiriihi ei lupaa helpotusta taiteelle ja kulttuurille

Koronan kurittaman kulttuurialan rahoitus ei tuoreessa valtion talousarviossa vuodelle 2023 vakuuta. Temellä on suuri huoli taide- ja kulttuurialojen rahoituksesta sekä toimijoiden selviytymisestä koronan jälkimainingeissa. Alalla ei ole puskurirahastoja ja jo ennen koronaa on eletty kädestä suuhun. Alan työntekijät ovat pienipalkkaisia ja työttömyyttä on paljon freelancereiden keskuudessa. Alk...

Työehdot ja palkat
12.8.2022

Teme tyrmää työttömyysturvan heikennykset

Teme on lausunut hallituksen esityksestä työssäoloehdon euroistamisesta. Teme tyrmää esityksen siltä osin, kun se heikentää luovilla aloilla työskentelevien työttömyysturvaa. -  Pidämme kohtuuttomana sitä, että työttömyyskorvauksen saamisen ehtona olevan työssäoloehdon euroistaminen toteutetaan säästötoimenpiteenä. Hallituksen esitys heikentäisi pienituloisten työntekijöiden turvaa, koska se sa...

Lakipykälä
14.6.2022

Temen lausunto työsopimuslain 1 luvun muuttamisesta 2022

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi työsopimuslain 1 luvun 1 §:n muuttamisesta. Lausunto 14.6.2022 (VN/894/2022)   Kokonaisharkinta on ollut käytössä tähänkin mennessä, kun työn suorittamista koskeva oikeussuhde ei ole selvinnyt työsuhteen tunnusmerkkien kautta. Jää epäselväksi, miten ehdotettu muutos suhtautuisi tähän aikaisempaan käytäntöön ja miten se selkeyttäisi tilannetta nykyi...

11.2.2022

Mistä SETin erossa on kyse?

Teme vastaa SETin ja Temen eroon liittyviin kysymyksiin. On tarpeen oikoa julkisuudessa esiintyneitä väärinkäsityksiä ja vääristelyä. Teme muistuttaa, että SETillä on irtisanomisaika 25.5. asti. Siihen asti Teme hoitaa kaikki jäsenvelvoitteensa normaalisti eikä kukaan jäsen joudu liitottomaan tilaan. SETin piiristä on luovutettu medialle hallituksen asiakirjoja sekä henkilökunnan sähköposteja. Tä...

Viulisti soittaa tyhjälle salille.
14.1.2022

Esittävän taiteen alan taloudelliset menetykset jälleen jopa 22 miljoonaa euroa, alan freelancerit menettävät tuloja 17 miljoonaa euroa

Teme, Suomen Teatterit ry:n, Muusikkojen liitto ry:n, Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n, Teatterikeskus ry:n ja Suomen Näyttelijäliitto ry:n kannanotto 14.1.2022 Taloudellista tukea tarvitaan nyt ja riittävästi! Esittävän taiteen alan toimintaa on jälleen koronan vuoksi merkittävästi rajoitettu. Teatterin, tanssin, sirkuksen ja musiikin alan organisaatiot ja freelancerit ovat jo pian kahden vuoden ...

  • 1 / 5

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..