Tiedotteet

24.8.2018

Aktiivimalli kaksi aiheuttaa freelancereille lisää epävarmuutta

Suunniteltu aktiivimalli kaksi edellyttää, että työttömän työnhakijan tulisi hakea jatkossa neljää työpaikkaa kuukaudessa. Temen aloilla tehtävä työ on monilla projekti-, keikka-, osa-aika- ja kausiluonteista eikä vastaa lakimuutoksen olettamaa mallia, jossa töitä joko on tai ei ole. Monien ammattilaisten työllistymisen tapaan on jo sisäänrakennettu jatkuva työnhaku. Aktiivimalli kaksi tarjoaa tem...

23.8.2018

Ajankohtaisuutisia Temen facebook-sivulla päivittäin

Temen omilla verkkosivuilla on Temen omat ohjeet, palkat, sopimukset, tapahtumat ja lausunnot. Alan toimijoiden tapahtumia ja uutisia on Temen facebook-sivulla päivittäin. Jos olet facessa, täällä kannattaa käydä... Katso mm. uusin tieto Berliinin alennusviikoista jäsenille: Sykyiset alennusviikot jäsenille hintaan 370,- Vko 36 1.9.2018-8.9.2018, Vko 38 15.9.2018 -22.9.2018 ja vk...

28.6.2018

Temen lausunto kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistamisesta

Lakiesitys (OKM/93/040/2017) ei valitettavasti ehdota muutoksia kuntien peruspalveluihin ohjattuun valtionosuuteen. Kuntien vastuualueisiin tehdyillä muutoksilla sekä aluehallintouudistuksella on luultavasti merkittäviä vaikutuksia kuntien talouteen. Kulttuuri ei ole pelkkä kuluerä. Kulttuuritoiminnan positiiviset taloudelliset kerrannaisvaikutukset kuntien elinkeinotoimintaan ja työllisyyteen ...

19.3.2018

Temen lausunto teattereille maksettavaa valtionosuusjärjestelmää (vos) koskien

Pitkään jatkunut rahoitusvaje ns. VOS-kentällä on ongelmallinen ja kestämätön. Tästä huolimatta valtionrahoitusuudistus rakennettiin kustannusneutraaliksi ja se toteutetaan nykyisen suuruisen rahoituksen puitteissa. Ilman lisärahaa rahoitusuudistusta ei pidä toteuttaa Valtionrahoituksen uudistamisprosessissa olivat vakiintuneiden VOS-toimijoiden ohella mukana myös ns. vapaa kenttä. Yhteinen näke...

19.3.2018

Temen lausunto STM:lle yhdistelmävakuutuksesta

Työttömyysvakuuttamisen uudistaminen on tarpeen, mutta STM:n esittämä yhdistelmävakuutus sopii huonosti temeläisten työllistymisen moninaisiin tapoihin. Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry:n (Teme) jäsenet (4800) työskentelevät teatterin, tanssin, sirkuksen, tv- ja elokuva-aloilla sekä moninaisissa taiteen opetuksen tehtävissä.  Noin puolet Temen jäsenistöstä työskentelee muussa kuin vak...

19.3.2018

Häirinnälle nollatoleranssi! Teatterialan järjestöt vaativat tasa-arvoisia työpaikkoja

Tänään 19.3.2018 liput liehuvat Minna Canthin ja tasa-arvon päivän kunniaksi. Me teatterialan järjestöt haluamme tuoda esiin sitoutumisemme yhteiseen tavoitteeseen teatterista työpaikkana, jossa minkäänlaista häirintää ei hyväksytä. Tahtotilamme on, että teatteri koetaan yleisesti turvallisena ja tasa-arvoisena työpaikkana. Tämän tavoitteen edistämiseksi me teatterialan työmarkkinaosapuolet ryh...

5.3.2018

Ohjeistus Temen jäsenille yliopistojen lakosta 7.3.2018

Ohjeistus Temen jäsenille yliopistojen lakosta 7.3.2018 Hyvät temeläiset, työehtosopimusta neuvottelevat työntekijäjärjestöt JHL, JUKO ja Pardia ovat aloittaneet painostustoimenpiteet yliopistojen työehtosopimuksen aikaansaamiseksi. Työtaistelurajauksen mukaan työtaisteluun 7.3.2018 osallistuvat kaikki yliopistojen yleisen työehtosopimuksen piiriin kuuluvat JHL:n, JUKOn ja Pardian jäsenet, j...

7.2.2018

Ohjeistus seksuaalisen häirinnän ehkäisyyn elokuva- ja tv-alalla

Elokuvatuottajien kokoama työryhmä teki ohjeistuksen, jonka tarkoituksena on toimia käytännön työkaluna seksuaalisen häirinnän ehkäisyssä elokuva- ja tv-alalla. Ohjeistus syntyi alan yhteisestä halusta tarttua vakavaan asiaan ja luoda toimivia ratkaisumalleja. Ohjeistusta valmistelemaan kutsutussa työryhmässä olivat edustettuina Elokuvatuottajat ry, Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO, Suomen Näyt...

27.11.2017

Temen liittokokous on 3.12.2017

Temellä on kaksi vuosittaista liittokokousta. Liittokokoukset käsittelevät sääntömääräiset asiat (säännöt täällä). Keväällä liittokokous tarkastaa edellisen vuoden tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen sekä valitsee hallituksen. Syksyisin liittokokous katsoo tulevaan vuoteen ja käsittelee toimintasuunnitelman ja budjetin. Tässä alla on toimintasuunnitelma 2018. Talouspaperit jaetaan kokouksessa. Tem...

3.11.2017

Temen lausunto valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen

Vastaus lausuntopyyntöön OKM026:00/2016 Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen Teatteri ja mediatyöntekijöiden liitto Teme ry kiittää mahdollisuudesta lausua. Teme lausuu yhdessä jäsenjärjestöjensä, Suomen elokuva- ja mediatyöntekijät ry SET ja Lavastus pukusuunnittelijat ry LP, kanssa. Yhteiskunnallisten muutosten k...

  • 1 / 3

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..