Siirry sisältöön

Lausunnot

8.1.2024

Temen lausunto työmarkkinamallista TEM:lle

Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntö vientivetoista työmarkkinamallia ja sovittelujärjestelmän kehittämistä koskevista hallitusohjelmakirjauksista Näkemyksenne Suomen työmarkkinamallin kehittämisestä Työmarkkinamalli perustuu liittojen neuvottelemiin työehtosopimuksiin. Työnantajapuolen tiukka kustannusraamiajattelu on vaikeuttanut alakohtaista sopimista useissa tapauksissa. Temen ...

17.9.2023

Temen mukaan leikkausten vaikutusten arviointi ei ole riittävää

Temen lausunto hallituksen esityksestä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (VN/20721/2023) Temen näkemys on, että koko työttömyysturvan muutosten vaikutusten arviointi olisi tullut tehdä etukäteisesti. Teme kritisoi, että näin laajoja ja yhtäaikaisia muutoksia ajetaan tarpeettoman nopealla aikataululla työttömyysturvalainsäädäntöön. Esitetyt muutokset tarvitsis...

29.3.2023

Temen hallitusohjelmatavoitteet 2023-2026

1. Oikeudenmukaiset työehdot taide- ja kulttuurialoille Taide- ja kulttuurialat ovat työvoimavaltaisia elinkeinotoiminnan aloja, joilla työllään pitää tulla toimeen. Oikeudenmukaiset työehdot ja riittävä ansiotaso ovat edellytys ammattimaiselle työlle. Taide- ja kulttuurialoilla pitää voida työllistyä työsuhteissa. Lainsäädännön tulee entistä tehokkaammin estää työsuhdetyön naamiointi yrittäjy...

4.2.2023

Vetoomus sivistysvaliokunnalle tekijänoikeuslain muutosten puolesta

Tekijänoikeuslain muutokset HE 43/2022 ja sen täydennys HE 313/2022 on saatettava voimaan tämän eduskunnan aikana. Ne eivät saa siirtyä seuraavalle hallituskaudelle. Olemme aiemmissa lausunnoissamme tuoneet esille hallituksen esitykseen liittyviä puutteita mm. raportointivelvollisuuteen liittyen ja tehneet niitä koskevia ehdotuksia, jotka pyydämme valiokuntaa huomioimaan. Tässä lausunnossamme ...

Kuvassa lakipykälä puhekuplan sisällä
24.11.2022

Tekijänoikeuskorvauksia ei tule ottaa huomioon työttömyysetuutta soviteltaessa

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme kannattaa muutosta, jonka mukaan tekijänoikeuskorvauksia ei tule jatkossa ottaa huomioon työttömyyskorvausta, ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa soviteltaessa. Sosiaali- ja terveysministeriön ehdotus koskee valtioneuvoston asetusta työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta. Muutosehdotus on lausuntokierroksella ja useat tahot ovat ...

5.11.2022

Temen lausunto kulttuurin tulevaisuustyöryhmän raportista 2022

Kulttuurin tulevaisuustyöryhmän raportti. Lausunto 5.11.2022  (VN/16052/2021) Miten työryhmän raportti onnistuu sanoittamaan ja viestimään kulttuurialan tilannetta ja kehittämishaasteita alan jälleenrakennuksen ja vahvistamisen tarve huomioiden? Työryhmä on paneutunut asiaan ja tunnistaa alan ongelmat. Raportti on laaja-alainen ja konkreettinen, mutta paikoitellen toimenpide-ehdotuksilta kai...

5.10.2022

Teme kannattaa vahvasti kollektiivisen neuvotteluoikeuden laajentamista

Euroopan komissio on hyväksynyt suuntaviivat EU:n kilpailulainsäädännön soveltamisesta yksinyrittäjien työehtosopimuksiin. Suuntaviivoissa selvennetään, milloin tietyt yksinyrittäjät voivat neuvotella yhdessä paremmista työoloista EU:n kilpailusääntöjä rikkomatta. - Itsensätyöllistäjien taloudellinen asema on usein muita heikompi. Kollektiivinen neuvotteluoikeus on tehokkain tapa parantaa itsensä...

22.9.2022

Heikompiosaisten yrittäjien asema on turvattava YEL-muutoksessa

Kirjallinen lausunto StV:lle. Asia HE 102/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yrittäjän eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt kirjallista asiantuntijalausuntoa hallituksen esityksestä 102/2022 vp, jolla ehdotetaan muutoksia yrittäjän eläkelakiin ja eräisiin muihin lakeihin. Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Te...

Sentin kolikoista on muodostettu euron merkki.
2.9.2022

Budjettiriihi ei lupaa helpotusta taiteelle ja kulttuurille

Koronan kurittaman kulttuurialan rahoitus ei tuoreessa valtion talousarviossa vuodelle 2023 vakuuta. Temellä on suuri huoli taide- ja kulttuurialojen rahoituksesta sekä toimijoiden selviytymisestä koronan jälkimainingeissa. Alalla ei ole puskurirahastoja ja jo ennen koronaa on eletty kädestä suuhun. Alan työntekijät ovat pienipalkkaisia ja työttömyyttä on paljon freelancereiden keskuudessa. Alk...

Työehdot ja palkat
12.8.2022

Teme tyrmää työttömyysturvan heikennykset

Teme on lausunut hallituksen esityksestä työssäoloehdon euroistamisesta. Teme tyrmää esityksen siltä osin, kun se heikentää luovilla aloilla työskentelevien työttömyysturvaa. -  Pidämme kohtuuttomana sitä, että työttömyyskorvauksen saamisen ehtona olevan työssäoloehdon euroistaminen toteutetaan säästötoimenpiteenä. Hallituksen esitys heikentäisi pienituloisten työntekijöiden turvaa, koska se sa...

  • 1 / 6

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.