Tiedotteet

4.12.2018

Teme muutti Kamppiin

Temen toimisto on Kampissa, Hietaniemenkatu 2, 00100 Helsinki, Kopiosto-talon 4. kerroksessa. Kuvan oikealla seinustalla olevasta ovesta sisään (keltaisen postilaatikon kohdalta). Hissille on monta rappuaskelmaa, joten kulku ei valitettavasti ole esteetön. Muut yhteystiedot, kuten puhelinnumerot säilyvät samoina.... Temen kokouksia ja tapaamisia on edelleen myös Kruununhaassa, Meritull...

25.11.2018

Makt, ansvar och jämställdhet / Power, Responsibility and Equal Treatment – survey

Kysely / survey  suomeksi, på svenska and in English. Valta, vastuu, vinoutumat – kysely tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta esittävien taiteiden alalla. Toivomme vastauksia kaikilta teatterin, tanssin ja sirkuksen parissa työskenteleviltä. Kysely on auki 15.1.2019 asti. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen on (itse)kriittistä hereillä oloa ja valppautta, jatkuva prosessi. N...

16.11.2018

Temen oikeusturvavakuutus jäsenelle

Tämä ohjeistus perustuu Temen oikeusturvaohjesääntöön.   Oikeusturva on jäsenetu. Oikeusturvavakuutuksessa on kyse jäsenedusta, jota Temen hallitus hakee jäsenelle harkintansa mukaan Temen lakimiehen tai toiminnanjohtajan esityksestä.   Oikeusturvavakuutus on voimassa kulloinkin voimassa olevien vakuutusehtojen sisältöisenä ja siinä vakuutusyhtiössä, josta vakuutuspalvelut Temen hallituksen p...

15.11.2018

ITSET-ryhmän hallitusohjelmatavoitteet 2019

Teme on mukana Itsensätyöllistäjien ITSET-ryhmässä yhdessä keskeisten ammattiliittojen ja -järjestöjen kanssa. Ryhmässä käsitellään itsensätyöllistäjien asioita, työlainsäädäntöä ja sosiaaliturvaa. Itsensätyöllistäjä on termi, jolla kuvataan työn tekemisen moninaisuutta perinteisen palkkatyön ja yritystoiminnan välillä. Itsensätyöllistäjä tekee työtään yksin, ilman palkattua työvoimaa yrittäjänä...

15.11.2018

Muutosturvan tulisi koskea myös pätkätyötä tekeviä

Nykyisellä muutosturvalla tuetaan vain vakituisesta työstä irtisanottuja. Huomiotta jäävä ne, joiden työsuhde päättyy määräaikaisen työsopimuksen perusteella. SAK:n ehdotus ikääntyneiden suosimisesta irtisanomisjärjestyksessä nuorten kustannuksella herätti vasta­reaktioita. Samalla SAK esitti muutosturvan kehittämistä niin, että yritys osallistuisi ­nykyistä enemmän irtisanottavien uudelleenkou...

24.9.2018

Keskusjärjestöt näyttivät vihreää valoa hallituksen ehdotukselle. Vielä emme tiedä peruuntuvatko lakot ja työtaistelut

SAK:sta korostetaan, että se ei ole hyväksynyt hallituksen uutta ehdotusta irtisanomislaiksi, vaan ainoastaan suosittelee jäsenliitoilleen, että niiden hallinnot käsittelevät esitystä ja päättävät samalla työtaisteluiden jatkosta. SAK:ssa suhtaudutaan edelleen hallituksen esitykseen varauksellisesti. SAK arvioi tilannetta lainvalmistelun edetessä. Teme ei työtaisteluita ole julistanut, joten...

24.8.2018

Aktiivimalli kaksi aiheuttaa freelancereille lisää epävarmuutta

Suunniteltu aktiivimalli kaksi edellyttää, että työttömän työnhakijan tulisi hakea jatkossa neljää työpaikkaa kuukaudessa. Temen aloilla tehtävä työ on monilla projekti-, keikka-, osa-aika- ja kausiluonteista eikä vastaa lakimuutoksen olettamaa mallia, jossa töitä joko on tai ei ole. Monien ammattilaisten työllistymisen tapaan on jo sisäänrakennettu jatkuva työnhaku. Aktiivimalli kaksi tarjoaa tem...

23.8.2018

Ajankohtaisuutisia Temen facebook-sivulla päivittäin

Temen omilla verkkosivuilla on Temen omat ohjeet, palkat, sopimukset, tapahtumat ja lausunnot. Alan toimijoiden tapahtumia ja uutisia on Temen facebook-sivulla päivittäin. Jos olet facessa, täällä kannattaa käydä...  

28.6.2018

Temen lausunto kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistamisesta

Lakiesitys (OKM/93/040/2017) ei valitettavasti ehdota muutoksia kuntien peruspalveluihin ohjattuun valtionosuuteen. Kuntien vastuualueisiin tehdyillä muutoksilla sekä aluehallintouudistuksella on luultavasti merkittäviä vaikutuksia kuntien talouteen. Kulttuuri ei ole pelkkä kuluerä. Kulttuuritoiminnan positiiviset taloudelliset kerrannaisvaikutukset kuntien elinkeinotoimintaan ja työllisyyteen ...

19.3.2018

Temen lausunto teattereille maksettavaa valtionosuusjärjestelmää (vos) koskien

Pitkään jatkunut rahoitusvaje ns. VOS-kentällä on ongelmallinen ja kestämätön. Tästä huolimatta valtionrahoitusuudistus rakennettiin kustannusneutraaliksi ja se toteutetaan nykyisen suuruisen rahoituksen puitteissa. Ilman lisärahaa rahoitusuudistusta ei pidä toteuttaa Valtionrahoituksen uudistamisprosessissa olivat vakiintuneiden VOS-toimijoiden ohella mukana myös ns. vapaa kenttä. Yhteinen näke...

  • 1 / 3

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..