Siirry sisältöön

Tiedotteet

Sentin kolikoista muodostettu sana Palkat.
2.1.2022

Palkkasuositus: Sirkusopettajien palkkasuositus

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton ja Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat ry:n palkkasuositus sirkusopettajille 2021 Vähimmäiskuukausipalkat 15.11.2021 lukien Perus-palkka 2v 4v 6v 9v 12v 15v 4 1875 2006,25 2146,69 2275,49 2389,26 2508,73 2634,16 3 1910 2043,70 2186,76 2317,96 2433,86 2555,56 2683,33 2 1960 2097,20 2244,00 2378,64 2497,58 262...

Seinällä on suuri tekijänoikeuksiin viittaava C-kirjain ympyrän sisällä. Joku on nostanut tikapuut kuvaa vasten ja käynyt maalaamassa kaksi vaakaviivaa C:n päälle euron merkiksi. Mielen tulee loru "tikapuita pitkin taivaaseen".
2.1.2022

Palkkasuositus sirkusopettajien työehdoista

Tämä suositus on Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton ja Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat ry:n yhteinen suositus sirkusopettajille. I LUKU: YLEINEN OSA 1. Suosituksen ulottuvuus Tätä suositusta sovelletaan sirkuksen opetusta harjoittavien yhteisöjen palveluksessa olevien opettajien työ- ja palkkaehtoihin. Suositus ei koske rehtoreita eikä johtotehtävissä työskenteleviä. 2. Työnantajan yl...

27.9.2021

Sikke Leinikki ja Nina Simola-Alha: Palapelimäistä työtä kulttuurialoilla

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton, Temen, vetämä Työ2030-ohjelman rahoittama Freet2030-hanke kirkastaa tilannekuvaa freelancereiden ansaintamalleista ja etsii toimivia työnteon ja työhyvinvoinnin rakenteita palapelimaisesti tehtävään työhön. Hanke keskittyy teatterin, tanssin, sirkuksen, tv:n, elokuvan ja musiikin toimialojen freelancertyön hyvinvoinnin sekä toimivien ja tuottavien mallien e...

Suurten valokirjainten edessä näyttämöölä hyppii ja tanssii ihmisiä. Valokirjaimissa lukee: FREE (vapaa).
27.9.2021

Anna Anttila: Temen Freet2030 -hanke kehittää uusia malleja tulevaisuuden freelancer-työn järjestämiseen

Temen Freet2030-hankkeen projektipäällikkö on filosofian tohtori Anna Anttila. - Temessä on 2 500 freelanceria. Puolet temeläisistä tekee työtään niin sanotusti epätyypillisessä työsuhteessa. Mutta onko työnteko enää epätyypillistä, jos alalla joka toinen ammattilainen ansaitsee pääasiallisen tulonsa muuten kuin kiinnitettynä yhteen ja samaan laitokseen tai eläkevirkaan? pohtii Anna Anttila. ...

8.9.2021

Teatterijärjestöjen Keskusliitto lausuu valtionbudjetin luonnoksesta

Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto jäsenjärjestöineen, joihin Temekin jäsenjärjestöineen kuuluu, vaatii lisärahoitusta kulttuurille valtion vuoden 2022 talousarvioon.  Syinä ovat alan heikko tilanne sekä Veikkauksen alenevat tuotot. SUOMEN TEATTERIJÄRJESTÖJEN KESKUSLIITON LAUSUNTO LUONNOKSESTA VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2022 Esittävän taiteen kentällä työllistyi vuonna 2019 (kä...

7.9.2021

Tartuntatautilain 58 d -pykälän poistaminen on toivottavaa

Asia: HE 118/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta Temen mielestä kirjaus 2 metrin turvavälistä tulee poistaa tartuntatautilaista. Esitetty 58 d §:n muutos siirtää päätöksenteon lähikontaktin määrittelystä paikallisille viranomaisille. Tämä ei takaa turvavälivaatimuksen poistumista yleisötilaisuuksiin kohdistuvista rajoituspäätöksistä. 58 d § po...

Kuva verkostosta, jossa on ohuempia ja tukevampia säikeitä.
30.8.2021

Kulttuurialan freelancereiden työhön etsitään toimivampia rakenteita 

Uusi Freet2030-kehittämishanke tähtää parempaan tilannekuvaan freelancereiden ansaintamalleista ja rakentaa toimivia työnteon ja työhyvinvoinnin rakenteita palapelimäisesti tehtävään työhön. TYÖ2030-ohjelma myönsi Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitolle (Teme) hankerahoituksen. Hankkeen fokuksessa ovat teatterin, tanssin, sirkuksen, tv:n, elokuvan ja musiikin toimialojen freelancertyön hyvinvoin...

16.8.2021

Teme lausui työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamisesta hallitukselle

Hallituksen esitys eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi. Asia VN/698/2021  Teme pitää kannatettavana esityksen tavoitteita lisätä työllisyyttä ja uudistaa työttömien palveluita tarjoamalla työnhakijalle yksilöllistä tukea työllistymiseen. Niin ikään palveluihin osallistumisen laiminlyönnistä johtuvie...

Parikymmentä kättä yhdessä päällekkäin. Käsivarsista muodostuu ympärä.
10.6.2021

Temen yhteistyöhankkeet 2021-2022

Teme tekee yhteistyötä työelämän, taiteen, tutkimuksen ja ekologisuuden parissa. Tässä tietoa hankkeista, joissa Teme on mukana. TYÖ2030-HANKKEET Vuonna 2020 käynnistynyt TYÖ2030-ohjelma on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaa. Sen on tarkoitus jatkua yli hallituskausien. TYÖ2030-ohjelman tavoitteet: -Vauhdittaa toimintatapojen uudistamista ja uuden teknologian hyödyntämistä suoma...

  • 1 / 8

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..