Siirry sisältöön
Muutos
Muutoskuva: Jani Pulkka

Muutokset työttömyysturvassa vuonna 2022

Pohjoismainen työvoimapalvelumalli tuli voimaan vappuna 2022 ja sen mukaan työtön joutuu hakemaan neljää työpaikkaa kuukausittain. Työnhakupakko on aiheuttanut jäsenissä huolta. Mitä jos oman alan työtä ei pikkupaikkakunnalla ole? Entä freelancerit? He ovat pätkätöissä tai ”between jobs”. Miksi taiteellista suunnittelutyötä tekevän ohjaajan tai lavastajan pitäisi hakea tässä kuussa neljää duunia, jos ensi kuussa alkaa ison taiteellisen työn ennakkovalmistelut elokuvaa tai teatteriesitystä varten? Työttömien yksilölliset tilanteet vaativat edelleen TE-toimistoilta ymmärrystä eri alojen erityispiirteistä. Arviot työvoimapalvelumallin onnistumisesta tehdään myöhemmin.

Temeläisten työttömyyskassa vaihtuu A-kassaan ja yhteistyö ETTK-kassan kanssa päättyy 30.9.2022.

Euroistaminen

Työttömyysturvan euroistaminen on tänä vuonna toinen iso muutos palvelumallin ohella. Maan hallituksen ilmoituksesta huolimatta euroistaminen ei ehkä voi alkaa vuoden 2023 alussa, koska työttömyyskassojen pitäisi muuttaa koko ”laskentatapansa” tietokoneohjelmia myöten ja kouluttaa henkilöstönsä.

Teme on pitänyt euroistamista järkevänä, jotta nekin, jotka eivät työskentele 18 tuntia joka viikko, saisivat työttömyyskorvausta. Euroistamisessa ei kytätä enää tehtyjä työtunteja, vaan palkan määrää. Euroistaminen nopeuttaisi ja yksinkertaistaisi korvauksen käsittelyä. Tällä hetkellä työssäoloehto (TOE) saattaa kertyä lukuisista pätkätöistä usean eri työehtosopimuksen perusteella ja TOEn laskeminen voi olla todella kryptistä.

Olennaista euroistamisessa on palkan euromääräiset rajat. Valmistelussa on ollut malli, jossa työssäoloehtokuukausi kertyisi niiltä kuukausilta, joilta työntekijä ansaitsee vähintään 844 euroa, ja puoli kuukautta, jos kuukausiansiot ovat 422–843 euroa.

Temen huolena on, että päivärahan taso laskee, jos päivärahan perusteena olevan palkan laskemisessa otetaan huomioon hyvin pienituloisia työjaksoja. Teme tulee ottamaan tähän kantaa, kunhan hallituksen esitys valmistuu ja saadaan lausuntokierrokselle.

Anne Saveljeff: Euroistamisen tulee kohdella erilaisia työsuhteita yhdenvertaisuutta kunnioittaen

Anni Alaja, TYJ: Miten ansiosidonnaisen euroistaminen vaikuttaa minuun? 

Saana Siekkinen, SAK: Työttömyysturvan työssäoloehdon euroistaminen on toteutettava ilman pienituloisten turvan heikentämistä

Temeläisten kassa vaihtuu ja minimimaksu muuttuu

Temeläisten kassa oli aiemmin ETTK-kassa, mutta tämän vuoden alusta se on Avoin työttömyyskassa, A-kassa. Temeläiset voivat toistaiseksi kuulua Temen kautta joko A-kassaan tai ETTK-kassaan, mutta syksyllä ETTK-kassassa voi jatka vain yksilöjäsenenä (ilman Teme-kytköstä).

Työttömyyskassat eivät enää pidätä ja tilitä maksamistaan etuuksista jäsenmaksua, vaan jokainen t-kassaan kuuluva jäsen maksaa itse kuukausittain jäsenmaksunsa. Aiemmin kassat pidättivät jäsenmaksun työttömyyskorvauksesta, mutta eivät enää. Siksi työttömyyskassaan kuuluva jäsen maksaa itse myös työttömyyden tai lomautuksen aikana jäsenmaksua. Jäsenmaksua tulee maksaa tasaisina maksuerinä läpi vuoden – myös työttömyyskuukausina! Älä laiminlyö maksuja, jotta työttömyysturvasi ei vaarannu.

Temen kautta työttömyyskassaan kuuluvan tulee itse maksaa jäsenmaksua vähintään 19 €/kk myös työttömänä ollessaan. Tämä on tärkeää!

Työttömyyskassaan kuuluvan Temen varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on edelleen 1,6 prosenttia. Minimimaksu on vähintään 19 euroa kuussa. Jäsenmaksu sisältää liiton ja työttömyyskassan maksut. Jäsen maksaa jäsenmaksunsa Temelle ja Teme hoitaa jäsenen työttömyyskassamaksun A- tai ETTK-kassaan.

JÄSENMAKSULASKURI helpottaa jäsenmaksun laskemisessa….

Temessä vuosijäsenmaksut ilman työttömyyskassan jäsenyyttä ovat:
– A- ja Y-jäsenillä 200 €/vuosi
– D-jäsenillä 180 €/vuosi
– Opiskelijajäsenillä 38 €/vuosi

Suosittelemme siirtymistä A-kassaan 

Temeläisten työttömyyskassa on vuoden 2022 alusta A-kassa. Työttömyysturva, jäsenpalvelut tai jäsenedut eivät heikkene, vaan säilyvät samoina.

Jos olet työsuhteessa, voit siirtyä A-kassaan täyttämällä A-kassan jäsenhakemuksen TÄÄLLÄ…  Lisätietoja-kohtaan mainitse: ”Olen temeläinen”.
Valtuuta myös A-kassa hoitamaan ero entisestä kassasta, esim. Erityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassasta, joka on ensimmäisenä listalla.

Jotkut jäsenet kuuluvat yksilöjäseninä eri kassoihin ja he hoitavat jatkossakin oman työttömyysturvansa maksut itse. Niiden jäsenten, jotka kuuluvat kassaan Temen kautta, kassamaksut hoitaa Teme jäsenen maksamista jäsenmaksuista.

Temen yhteistyö Erityisalojen Toimihenkilöiden Työttömyyskassan (ETTK) kanssa on ollut hyvää. Vaihdamme A-kassaan, koska siellä on luovien alojen ammattilaisia ja haluamme yhdenvertaiset kassapäätökset luovilla aloilla. A-kassassa ovat myös mm. Muusikkojen liitto, Journalistiliitto ja Näyttelijäliitto.

Voit siirtyä A-kassaan jos sinulla on yhtenä päivänä lyhytkin työsuhde

Siirtymistä EI voi tehdä, jos olet kokonaan työtön, työmarkkinoiden ulkopuolella, kuten palkattomalla sairauslomalla, palkattomalla perhevapaalla, opiskelija ilman työsuhdetta tai apurahatyössä. Tällöin jatkat vanhassa kassassa, kunnes saat työsuhteen.

Jos jäät työttömäksi tai saat työttömyysaikana tuloja, lue tämä….

Lisätietoja Temestä 

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.